Príznaky mozgového angiómu

Mozgový angióm je tumor podobný novotvar, ktorý pozostáva z krvných ciev alebo lymfatického tkaniva. Vizuálne tento nádor vyzerá ako nepravidelná akumulácia glomerulov krvných ciev. Často je angióm benígny nádor, ale môže pokročiť. Nebezpečenstvo angiómu spočíva v tom, že môže vyvolať krvácanie v mozgu a mechanicky vytlačiť jeho štruktúry, čo spôsobuje nervové a duševné poruchy.

Patologické tkanivo pochádza z cievneho endotelu. Angióm mozgových ciev má svoj vlastný zvláštnosť: v nádoru sú artériovenózne skraty. Čo to je? Zvyčajne krv prúdi z arteriolov do tkaniva, z ktorého preteká krv cez žily. Nádor porušuje tento postup: arterioles komunikovať priamo s žiliek, obchádzať prekrvenie tkaniva. To znamená, že novo vytvorené krvné cievy "kradne" niektoré z krvi, čo by malo ísť na mozgové substancie, - trpí časti nervového systému, čo spôsobuje hypoxii (nasýtenia kyslíkom nedostatočná tkanív) a tieto organické zmeny.

95% vaskulárny angióm sa vyvinie in utero: dieťa sa narodilo s baktériami nádoru. Zvyšných 5% je variant získanej patológie, ktorý sa vyvíja v dôsledku vplyvu faktorov životnosti.

Nádor rastie pomaly, spravidla nemetastázuje a nemá všeobecný účinok na telo. Angióm má tendenciu k malignancii: nádor môže získať vlastnosti malígneho novotvaru.

Príčiny a mechanizmus vývoja

Príčiny hemangiómu mozgu:

 1. Dedičné faktory. Vysoká pravdepodobnosť vzniku nádoru, ak rodičia trpia rovnakou patológiou.
 2. Životné prostredie: výfukové plyny, nezdravé potraviny, fajčenie a alkohol. Nie sú to priame faktory, ale nepriame - vyvolávajú bunkovú mutáciu.
 3. Traumatické poranenia mozgu: modriny, zlomeniny lebky, otras mozgu, kompresia mozgu, krvácanie do lebky alebo mozgu.
 4. CNS: encefalitída, meningitída, myelitída, detskej obrne, besnote, neurosyfilis, cerebrálna malária, leptospirózu.
 5. Hnusné poškodenie mozgu spôsobené neuroinfekciou.
 6. Zlyhanie srdca, cirhóza a zlyhanie pečene.
 7. Involučné zmeny tela (starnutie).
 8. Existujúce nádory.
 9. Roky práce v chemickom priemysle: práca s vinylchloridom.
 10. Dlhodobý pobyt v oblastiach so zvýšenou radiačnou aktivitou.

Angióm predtým, ako sa stane nádorom, prechádza niekoľkými fázami vývoja:

 • Začatie. V dôsledku spontánnej mutácie (gén, ktorý kontroluje počet divízií sa rozpadá), niektoré bunky získajú možnosť nekonečnej reprodukcie. V tomto štádiu vývoj nádoru závisí od imunitného systému, veku, hormónov a dedičných faktorov.
 • Tvorba angiomatického uzla. Vývoj v druhej fáze závisí od pôsobenia sekundárnych faktorov: fajčenie, alkohol, znečistenie životného prostredia, stres - faktory, ktoré neovplyvňujú priamo novotvar.
 • Progresia patologických tkanív. Bunky nakoniec získajú možnosť nekonečného rozdelenia, ich rast je mimo kontroly regulačných systémov genetického prístroja. Telo už nemôže zvládnuť veľké množstvo novovytvorených buniek, takže mnohé z nich prežijú a tvoria nádorové jadro.

Odrody a príznaky

Mozgový angióm spôsobuje bežné (charakteristické pre akékoľvek vzdelanie v mozgu) a špecifické (v závislosti od lokalizácie) príznaky. Prvá skupina obsahuje tieto znaky:

 1. Ranná bolesť hlavy. Častejšie to praskne na oči. Bolesť nemá presnú polohu.
 2. Nevoľnosť a zvracanie. Tieto reakcie sa nespájajú s jedlom a vyskytujú sa bez ohľadu na účinnosť tráviaceho traktu. Nauzea je náchylná k pravidelnému prejavu, často v kombinácii s cefalgiou.
 3. Závraty. Vyskytuje sa s nárastom intrakraniálneho tlaku: nádor stláča mozog a meningy.
 4. Dvojité videnie a rozmazané videnie.
 5. Duševná porucha: podráždenosť, nadmerná citlivosť, slzotvornosť, porucha spánku, apatia, depresia alebo naopak, hypománia (dobrá nálada, fyzická aktivita).
 6. Synkopálny stav - dočasná strata vedomia.
 7. Konvulzívne záchvaty. Symptóm sa vyskytuje u 30% všetkých prípadov nádorov.

Hemangióm mozgových ciev je z troch typov, ktoré majú špecifické príznaky, ktoré sú determinované lokalizáciou nádoru.

Kapilárny angióm

Kapilára - je postavená na základe kapilárnych mriežok. Takýto nádor je vždy benígny a nikdy sa nestane malígnym: kapilárny angióm nemetastuje a nekoná agresívne. Veľkosť nádoru nedosahuje priemer penny. Na rozrezaní má hemangióm svetlo ružovú alebo karmínovú farbu. Keďže kapilárny angióm je malý, spôsobuje všeobecné symptómy nádoru.

Venózny angióm

Venózne angiómy tvoria 60% všetkých vaskulárnych novotvarov mozgu. Najčastejšie sa tvoria v intervale medzi 40 a 90 dňami dozrievania plodu.

Čo to je: žilový angióm je kolekcia žilových ciev, ktoré sa nezúčastňujú na odtoku krvi z tkanív. Tieto nádory sú v 50% prípadov umiestnené v mozočku a v bielom tkanive mozgu. Majú asymptomatický priebeh a sú zaznamenané náhodne, napríklad počas rutinnej kontroly a vyšetrenia na počítačovom tomografe.

Nádor ľavého predného laloku a pravého predného laloku sa prejavuje nasledujúcimi príznakmi:

 1. Epileptické záchvaty. Častejšie - všeobecné záchvaty, v ktorých sú svaly celého tela zapojené, menej často - ohnisko, keď sa do útoku podieľa jedna skupina svalov.
 2. Porušenie duševnej činnosti. Môže sa vyvinúť čelný syndróm charakterizovaný poruchou vnímania, voličskými motorickými činmi, poruchami pozornosti, poškodením pamäti a kvalitou reči. V prípade čelného syndrómu je tiež narušená emocionálna sféra: pacienti strácajú niektoré z ich pocitov, čo sa nazýva emočná dutina. Chovanie sa stáva okamžité, nálada je labilná, degradácia osobnosti je pozorovaná. Takýto syndróm sa však objaví, ak je nádor hrubý a hlboko postihnutý čelnými lalokmi.
 3. Porušenie koordinácie pohybov vyššieho rádu: rukopis sa zhoršuje, ľudia zabúdajú na algoritmus na viazanie šnúrok.
 4. Porušenie chôdze a státia.
 5. Pri lokalizácii nádoru na základe čelných lalokov sa stratí schopnosť rozpoznať zápach.
 6. Pozorované nedobrovoľné pohyby.

Symptómy hemangiómového okcipitálneho laloku:

 • Spontánny vzhľad iskier pred očami - fotopsia.
 • Vizuálne halucinácie. Sú krátkodobé a stereotypné. Hemangiómy v okcipitálnom laloku sa vyznačujú skutočnými halucináciami, ktoré pacient vníma ako súčasť svojej reality a nie sú kritizované za ich obsah, čo znamená, že správanie pacientov je determinované týmito halucináciami.
 • Spazmus okcipitálnych svalov.

Symptómy pravého temporálneho laloku:

 1. Olfaktívne a sluchové halucinácie. Zvyčajne je táto porucha vnímania špecifická: vôňa zhnitých vajíčok, vôňa zvieracích mŕtvol, vôňa horiacej gumy. Halucinácie sluchu sú charakteru hluku vlaku, jednoduchých a nedokončených hudobných skladieb.
 2. Acoasms - jednoduché sluchové halucinácie, ktoré sa prejavujú elementárnymi zvukmi: hluk, nadávky, klepanie. Existuje pocit, že "bolo počuť".
 3. Zhoršenie pamäte
 4. Zhoršený sluch.
 5. Porušenie tvorby reči.
 6. Zriedkavo chute a vizuálne halucinácie.

Symptómy angiómu pravého parietálneho laloku:

 • Priestranná hemiagóza - pacient nerozlišuje medzi pravou a ľavou stranou tela. Napríklad, ak je vystavený stimulu (ihla), osoba neposkytne odpoveď presne tam, kde sa nachádza piercingový objekt.
 • Hemisomatóza - pacient si neuvedomuje paralýzu jednej strany tela.

Symptómy lézie angiómu ľavého parietálneho laloku: Vizuálno-priestorová agónia. Ľudia strácajú schopnosť navigovať vo vesmíre, nechápu priestorové vzťahy na mape, strácajú schopnosť odhadnúť vzdialenosť medzi objektmi.

Cavernózny angióm

Novotvar je kolekcia cievnych dutín, ktoré sú delené priečkami.

Symptómy kavernózneho angiómu ľavého temporálneho laloku:

 1. Porozumenie ústneho prejavu sa zhoršuje.
 2. Strata schopnosti učiť sa kvôli slovným informáciám.
 3. Emocionálna labilita: časté výkyvy nálady.

Symptómy nádoru v oblasti pravého temporálneho laloku:

 • Porušenie rozpoznávania tváre. Pacienti nerozoznávajú predtým známe tváre.
 • Intonácia nie je rozpoznaná v reči.
 • Čiastočná strata vnímaného rytmu a hudby.

Známky lézie pravého predného laloku:

 1. Emocionálna labilita, neustále hlúpe nálada, často eufória, strata schopnosti ovládať svoje správanie, nadmerná túžba.
 2. Chyby vo vety v ústnej a písomnej podobe, narušená schopnosť tvoriť plnohodnotnú vetu a reč vo všeobecnosti.

Klinický obraz s nádorom ľavého predného laloku:

 • Nedostatok kontroly nad správaním.
 • Porucha rečovej sféry: pre pacientov je ťažké vytvoriť reč v pláne motorov. Tresty sa formujú duševne, ale zvukové mapovanie neprichádza.

liečba

Angióm mozgu je liečený niekoľkými spôsobmi:

 1. Radiačná terapia. Používa sa v prípade, že chirurg nemá schopnosť chirurgicky odstrániť nádor. Rádioterapia sa vykonáva lokálne: nie celý mozog je ožiarený, ale jeho časť je samostatná.
 2. Chemoterapia. Táto liečba je systemická: po postupoch chemoterapia ovplyvňuje nielen nádor, ale aj zdravé časti tela.
 3. Radiurgia alebo radiačná chirurgia. Podstata metódy: lúče žiarenia sa zameriavajú cielene na nádor a nie sú rozptýlené do okolitých oblastí.

Symptómy a liečba angiómu mozgu

Angióm mozgu je benígny nádor, ktorý sa tvorí, keď rastú cievy a cievy a plexus. Ďalším názvom choroby je hemangióm, vaskulárna malformácia. Angióm vyzerá ako vaskulárna spleť a môže mať rozličnú veľkosť. Diagnóza patológie u dospelých mužov a žien, ako aj u detí. Uzly môžu byť jednoduché alebo viacnásobné.

Angiómy v mozgu malých rozmerov sa v žiadnom prípade neprejavia a človek nemusí vedieť o ich existencii. Avšak nádory tohto typu sú nebezpečné, čo spôsobuje také komplikácie ako kompresia mozgového tkaniva, krvácanie. Preto pri diagnostikovaní angiómov sa má osoba pravidelne podrobiť profylaktickým vyšetreniam, ktoré umožnia monitorovať stav novotvaru a tkanív postihnutého orgánu.

V závislosti od časti mozgovej patológie sa rozlišujú cerebrálne angiómy parietálneho, čelného, ​​temporálneho, čelného laloku a uzliny pravej alebo ľavej hemisféry mozočku. Klinický obraz priamo závisí od umiestnenia novotvaru.

Lekári rozlišujú tieto typy angiómov mozgu:

 • kapilára - pozostávajúca z malých krvných ciev;
 • žilové cievy tvoria rozšírený venózny kmeň;
 • kavernózne - patologické cievy sa prepletajú, vytvárajú dutiny naplnené krvou, ktoré sú navzájom oddelené membránami.

dôvody

Príčiny mozgových angiómov nie sú vedci úplne pochopení. Štatistiky ukazujú, že deti sú náchylnejšie na výskyt takýchto nádorov. Je to spôsobené nezrelosťou ich orgánov a systémov.

Často sú angiómy vrodené abnormality, ktoré sa vyvíjajú s rôznymi genetickými abnormalitami. 5% vaskulárnych tesnení sa vyskytuje v súvislosti s infekčnými léziami mozgových ciev alebo zraneniami.

Získaný hemangióm mozgu sa často pozoruje po traumatických poraneniach mozgu.

Patogenéza choroby je dosť komplikovaná, ale skrátka môže byť prezentovaná nasledovne:

 1. Zdravá tepna je rozdelená na menšie arterioly, ktoré sú následne rozdelené do kapilár a zlúčené do žily.
 2. Existuje porušenie krvného obehu, pretože krv sa začína redistribuovať na iné (poškodené) cievy.

Hlavným nebezpečenstvom angio je ich tendencia k krvácaniu, preto je dôležité včas diagnostikovať a liečiť tieto lézie.

príznaky

Ako už bolo uvedené, v počiatočnom štádiu vývoja angiómu mozgu nevykazujú príznaky. Ale odborníci identifikujú nasledujúce bežné znaky, ktoré môžu naznačovať cievny uzol:

 1. Bolesť hlavy ráno. Bolesť často praskne, zatlačí na oči a nemá presnú polohu.
 2. Nevoľnosť a zvracanie. Tento príznak nie je spojený s príjmom potravy a je spojený s cefalgiou.
 3. Závraty. Pozorované s nádorovým tlakom na meningy.
 4. Zhoršenie videnia a dvojité videnie.
 5. Rušenie psychiky. Plač, nadmernú emocionalitu, nespavosť, depresívny alebo hypomanický stav.
 6. Dočasná strata vedomia.
 7. Záchvaty (označené v 30% prípadov).

Ak je mozgový angióm umiestnený v čelnom laloku, potom pacient má zhoršenú pamäť a reč. Keď je nádor umiestnený na pravej strane, pozoruje sa motorická a rečová činnosť pacienta av ľavostrannom usporiadaní sú pohyby pomalé, pacient je apatitický, nemá žiadnu túžbu hovoriť.

Pri časovom angióme je porucha rečového prístroja a sú možné poruchy sluchu. Keď parietálny uzol trpí intelektom. Osoba stráca schopnosť logicky premýšľať a riešiť elementárne aritmetické problémy. Motorická dysfunkcia tela nastáva pri angióme cerebrálnej hemisféry, koordinácie sú narušené a kŕče sa objavujú.

Venózny angióm mozgu

Vlastnosti venózneho angiómu mozgu:

 • umiestnené pozdĺž žíl;
 • cievne steny sú zhutnené v oblasti novotvaru;
 • veľkosť venózneho angiómu sa môže zvyšovať bez zjavného dôvodu;
 • dilatácia krvných ciev;
 • nádor je naplnený krvou;
 • existuje podobnosť s uzlinovým novotvarom;
 • lézie môže byť niekoľko.

Venózny angióm mozgu sa môže vyskytnúť v akejkoľvek časti postihnutého orgánu. S rozvojom choroby sa príznaky aktívne prejavujú a rastú. Po prvé, pacient sa sťažuje na bolesti hlavy a závraty. Tiež sa pozorovalo:

 1. Hluk a záťaž v hlave.
 2. Nevoľnosť a zvracanie.
 3. Problémy s videním.
 4. Časté mdloby.
 5. Poruchy funkcie reči.
 6. Zmena predvolieb chuti.
 7. Úroveň inteligencie klesá.
 8. Vznikajú kardiovaskulárne ochorenia.

Pri aktívnej progresii venózneho angiómu dochádza k dysfunkcii všetkých zmyslových orgánov, dochádza k depresii.

Cavernózny angióm mozgu

Cavernózne angiómy mozgu sú často dedičné. Ide o najnebezpečnejšiu formu patológie, ktorá často vyvoláva vážne komplikácie. Klinický obraz, ktorý sprevádza cievne tesnenia tohto typu:

 • záchvaty podobné záchvatom epilepsie;
 • bolesť hlavy, že analgetiká a silné lieky proti bolesti neprestávajú;
 • problémy s vestibulárnym aparátom;
 • slabosť, znížená citlivosť alebo dočasná paralýza končatín;
 • nevoľnosť a vracanie;
 • poškodenie sluchu, zrak, pamäť, zmätenosť myšlienok;
 • vonkajší hluk v hlave.

Cavernózny angióm je podobný cysty mozgu, preto je potrebná diferenciálna diagnóza na potvrdenie diagnózy.

účinky

Ak sa choroba nezaobchádza včas, potom sú možné komplikácie. Najnebezpečnejšie z nich sú:

 1. Roztrhnutie krvných ciev a krvácanie do mozgového tkaniva.
 2. Poruchy cirkulácie.
 3. Subarachnoidné krvácanie.
 4. Nutričné ​​nedostatky (ktoré môžu spôsobiť nekrotické zmeny).

Pri diagnostikovaní venózneho angiómu poskytujú lekári priaznivú prognózu, ale úspech terapie závisí od:

 • vek pacienta;
 • veľkosť a umiestnenie nádoru;
 • prítomnosť alebo neprítomnosť hypertenzie.

Cievne opuchy nie sú vždy bezpečné. Malo by byť zrejmé, že akýkoľvek novotvar v mozgu môže spôsobiť vážne problémy.

diagnostika

Na stanovenie prítomnosti angiómu mozgu môžete použiť nasledujúce metódy:

 1. Angiografia. Toto je röntgenová diagnostická metóda, ktorá používa kontrastný prostriedok. Do tepny sa vstrekuje špeciálny prípravok, ktorý zvýrazňuje všetky cievy a tepny na obrázku, čo im umožní identifikovať abnormálnu akumuláciu.
 2. CT (počítačová tomografia). Ide o modernejšiu metódu, ktorá poskytuje podrobné informácie o stave tkanív a ciev mozgu. CT možno tiež vykonať s použitím kontrastnej látky.
 3. MR. Magnetická rezonančná tomografia je najpresnejšou metódou výskumu, pretože je zameraná na diagnostiku patológií mäkkých tkanív.

Metódy liečby

Liečba angiómu mozgu, lekári vykonávajú hlavne chirurgickou metódou. Ale pri malých veľkostiach nádorov môžu špecialisti používať liekovú terapiu. Je to zmiernenie symptomatických prejavov.

Lieky sa vyberajú v závislosti od celkového stavu pacienta a od toho, aké porušenia sú prítomné. Najčastejšie lekári predpisujú lieky na zníženie krvného tlaku, aby sa zabránilo hemoragickej mŕtvici. Aj v terapeutickej schéme patria tonické lieky a prostriedky na zlepšenie cerebrálnej cirkulácie.

Na uvoľnenie pacienta pred bolesťou, bolesť a upokojujúce lieky sa vyberajú individuálne.

Operácia na odstránenie angiómov mozgu sa vykonáva niekoľkými spôsobmi. V niektorých prípadoch postačuje jednoduchá excízia choroidálneho plexu. Takáto intervencia je možná, keď je nádor umiestnený na povrchu mozgu. V tomto prípade chirurg bude schopný vykonať operáciu bez rizika zranenia okolitých štruktúr a tkanív.

Keď sa angiómy nachádzajú hlboko v mozgu, používajú sa tieto techniky odstraňovania:

 • diathermoelektrokoagulácia a elektrokoagulácia, v ktorej sú nádoby utesnené;
 • kalenie;
 • embolizácie;
 • angioplastika (často používaná v angióme cerebrálnej hemisféry);
 • odstránenie lasera;
 • kryoterapia.

Tieto chirurgické zákroky sú zložité a drahé, ale ich implementácia je spojená s menším rizikom pre pacienta v porovnaní s klasickou metódou odstránenia nádoru.

Liečba angiómov mozgu pomocou populárnych metód a metód môže byť len sekundárnej povahy. Nemožno vyliečiť chorobu pomocou alternatívnej medicíny, ale je celkom možné zmierniť príznaky. Je dôležité, aby bol takýto účinok podrobne prediskutovaný s ošetrujúcim lekárom a vykonaný pod jeho kontrolou.

Odvar a infúzie sa pripravujú z týchto bylín:

 1. Yarrow.
 2. Ľubovník bodkovaný.
 3. Lastovičník.
 4. Tansy.
 5. Palina.
 6. Skorocel.
 7. Nechtík.
 8. Byliny so sedatívnym a analgetickým účinkom.
 • monitorovať hladiny krvného tlaku;
 • vzdať sa zlých návykov (alkohol, tabak, drogy);
 • rozmanité a racionálne jedenie;
 • nedovoliť nadmerné fyzické námahy, ale tiež viesť nízkym aktívnym životným štýlom;
 • monitorovať hladiny cukru a cholesterolu;
 • snažte sa vyhnúť stresu;
 • hmotnosť trate;
 • ženy, ktoré užívajú perorálne antikoncepčné prostriedky, majú o tom informovať lekára;
 • Neodporúča sa používať lieky na báze kyseliny acetylsalicylovej, pretože znižujú viskozitu krvi a môžu podnietiť vývoj hemoragickej mozgovej príhody.

Prevencia výskytu tejto choroby neexistuje, pretože je prevažne vrodená.

Angióm mozgu je novotvar, ktorý nikdy nemôže narušiť pacienta počas celého jeho života, ale môže viesť k krvácaniu a smrti mozgu.

Angióm mozgu: príznaky, liečba

Angióm je benígny nádor, ktorý rastie z buniek krvi alebo lymfatických ciev. Vonkajšie takýto nádor vyzerá ako zväzok zamotaných ciev. Môže mať rôzne veľkosti (od niekoľkých milimetrov až po niekoľko centimetrov) s rôznymi stupňami plnosti a nachádza sa v rôznych orgánoch alebo subkutánne.

Angiómy sa tiež môžu tvoriť v mozgu. Niekedy tieto nádory nevykazujú sami seba, sú neškodné v prírode a človek nemusí ani vedieť o ich existencii. Avšak často, aj napriek jeho dobrej kvalite, je angióm významným rizikom pre pacienta. Tento novotvar je náchylný na krvácanie a môže stláčať mozgové tkanivo, čo ovplyvňuje prácu tohto a iných orgánov.

V tomto článku vám predstavíme príčiny, typy, príznaky, metódy diagnostiky a liečby angiómov mozgu. Tieto informácie pomôžu zaznamenať rušivé príznaky včas a budete môcť kontaktovať lekára, aby vypracoval efektívny plán liečby.

dôvody

Zatiaľ čo príčiny vývoja týchto nádorov neboli študované až do konca. Podľa štatistík sú deti najviac náchylné na výskyt vaskulárnych novotvarov v mozgu a táto skutočnosť sa vysvetľuje nezrelosťou ich vnútorných orgánov a systémov.

V 95% prípadov sú angiómy mozgu vrodené a vyvíjajú sa v dôsledku niektorých genetických abnormalít. Zvyšných 5% je spôsobených infekčnými léziami mozgových ciev alebo sú následkami zranení. Obzvlášť často sa angiómy vytvárajú po vážnom poranení hlavy.

Vedci navyše naznačujú, že rôzne závažné ochorenia (ako je cirhóza pečene) alebo nádory s vysokou onkogénnosťou, ktoré sa objavujú v iných orgánoch, môžu vyvolať vývoj takýchto cievnych novotvarov.

Všetky vyššie uvedené dôvody môžu spôsobiť výskyt jedného angiómu a viesť k vzniku angiomatózy (tvorba viacerých nádorov).

Angiomaový vývojový mechanizmus

Za normálnych okolností sa arteriálna nádoba najprv rozdelí na menšie arterioly, ktoré následne rozvetvia do ešte menších ciev, kapilár. Rozptýlia sa ako sieť a potom tvoria žilky a žily.

Keď angiómu nedochádza k podobnej separácii krvných ciev a tepna sa okamžite dostáva do žily. Takáto abnormálna tvorba krvného riečiska vedie k zhoršeniu krvného obehu, pretože patologická nádoba "ukradne" normálnu vaskulárnu sieť a mozog nedostáva dostatočnú výživu. V dôsledku toho sa objavujú určité neurologické príznaky, ktorých prejavy závisia od polohy angiómu v jednej alebo inej oblasti mozgu. Navyše, po dosiahnutí veľkej veľkosti nádor stláča tkanivá tohto životne dôležitého orgánu a narúša ich fungovanie.

Typy angiómov mozgu

V závislosti od štruktúry sú tieto typy angiómov rozlíšené:

 • kapilára - vytvorená zo siete malých kapilár;
 • žily - pozostávajú z ciev zhromaždených v guľke, tvoriacich expandovaný žilový kmeň;
 • Cavernous - je kolekcia patologických ciev a pozostáva zo súboru jaskýň naplnených krvou (dutinami), ktoré sú navzájom oddelené trabekulátmi (membránami).

Venózne angiómy mozgu sa nemusia prejaviť a človek nemusí vedieť o ich prítomnosti až do pokročilého veku. V niektorých prípadoch vykazujú určité príznaky, ale častejšie riziko ich pretrhnutia zostáva relatívne nízke.

Cavernózne angiómy sú nebezpečnejšie. Ich steny sú tak slabé a slabé, že nový nárast je vždy náchylný k prasknutiu. Rôzne situácie môžu vyvolať takú komplikáciu: stres, náhly pohyb (náklon hlavy, skok, atď.), Arteriálna hypertenzia, fyzická námaha (dokonca aj zanedbateľná). Podľa štatistík asi každý tretí pacient s kavernóznym angiómom v určitej fáze vývoja je cerebrálne krvácanie.

V závislosti od lokalizácie angiómov odborníci najčastejšie rozdeľujú na tieto typy:

 • cerebelárny angióm;
 • angiómy čelných lalokov;
 • angióm časových lalokov;
 • angiómu parietálnych lalokov.

príznaky

Na určitý čas je mozgový angióm asymptomatický. Keď sa však dosiahne určitá veľkosť, nádorové tkanivá začnú stláčať mozog a viesť k vzniku určitých príznakov jeho abnormálneho fungovania. V najhoršom prípade môže nádor výrazne preplniť krvou a spôsobiť pretrhnutie stien patologických ciev. V takýchto prípadoch sa objaví klinický obraz krvácania z mozgu.

Podozrenie na prítomnosť takéhoto novotvaru môžete mať z nasledujúcich dôvodov:

 • bolesti hlavy - prítlačné, bolestivé, tupé, pulzujúce, konštantné alebo s rastúcou intenzitou;
 • pocit nepohodlia v hlave;
 • závraty;
 • hučanie v ušiach;
 • záchvaty a epileptické záchvaty;
 • záchvaty nevoľnosti a vracania;
 • zhoršenie zraku;
 • poruchy reči;
 • paralýza a pareza;
 • ohromujúca chôdza;
 • poruchy koordinácie;
 • porušenie chuti a vône;
 • poruchy pamäti, poruchy myslenia a pozornosti.

Variabilita a závažnosť symptómov závisí od typu, veľkosti angiómu a od oblasti jej lokalizácie.

Kapilárny angióm

Takéto nádory sú takmer vždy asymptomatické a iba v zriedkavých prípadoch spôsobujú malé krvácanie.

Venózny angióm

Prvýkrát sa tieto formácie v mozgu prejavujú ako bolesti hlavy. O niečo neskôr sa objavia nasledovné príznaky:

 • závraty;
 • poruchy citlivosti kože;
 • kŕče;
 • nevoľnosť a vracanie;
 • epileptické záchvaty (niekedy).

Cavernózny angióm

Tento druh angiómu mozgu je najnebezpečnejší, a preto sa často nazývajú "časovanou bombou". Keď sa dosiahne určitá veľkosť, nádor sa prejavuje ako príznaky poruchy cerebrálneho krvného obehu a kompresie mozgového tkaniva a zriedenie jeho cievnych stien vždy predstavuje hrozbu krvácania do mozgového tkaniva.

Najbežnejší kavernózny angióm mozgu sa prejavuje týmito príznakmi:

 • narastajúca bolesť hlavy, ktorá nie je vyriešená použitím analgetík;
 • nevoľnosť a vracanie;
 • hluk a tinitus;
 • porušovanie vône, chuti, vízie;
 • zhoršenie pozornosti;
 • poruchy myslenia;
 • paréza a paralýza rúk a nôh;
 • epileptické záchvaty (niekedy).

Najnebezpečnejšou komplikáciou takéhoto nádoru môže byť pretrhnutie jeho dutín a následné krvácanie do mozgu. Ak už bolo takéto krvácanie pozorované, riziko opakovaného výskytu sa významne zvyšuje.

V pokročilých štádiách môže kavernózny angióm viesť k poruchám vedomia, zvýšeniu epizód konvulzívnych záchvatov a výskytu paralýzy končatín alebo častí tela. A opakované krvácanie výrazne zvyšuje riziko úmrtia pacienta.

Symptómy angiómu závisia od miesta

Ďalšie príznaky angiómu závisia od toho, ktoré oblasti mozgu sú stlačené.

Čelné laloky

Tieto časti mozgu sú zodpovedné za schopnosť zvládnuť rôzne zručnosti, prevziať iniciatívu, schopnosť analyzovať situáciu a robiť rozhodnutie. Pri takej lokalizácii angiómu sa u pacienta objavujú nasledovné poruchy mozgovej aktivity:

 • strata kontroly reči;
 • znížená pozornosť;
 • poruchy myslenia;
 • narušenie sebaúcty;
 • nedostatok túžby a motivácie.

Keď sa angióm nachádza v pravom prednom laloku pacienta, dochádza k zmenám v správaní a nedostatok vedomia o účinkoch, depresii nálady a znížením duševného výkonu.

Parietálne laloky

Pri porážke týchto častí mozgu sa pacientovi objavia takéto príznaky:

 • strata citlivosti na bolesť;
 • zmena alebo úplné skreslenie teplotnej citlivosti;
 • porušenie hmatového vnímania.

Niekedy takáto lokalizácia angiómov vedie k úplnej strate schopnosti pochopiť a pochopiť čítaný text. Tieto príznaky nádoru naznačujú rozsiahle poškodenie centra reči.

mozoček

V cerebellum sú izolované ľavé a pravé hemisféry.

Ak je angióm lokalizovaný na ľavej pologuli, objavia sa nasledujúce príznaky:

 • zmena chôdze;
 • závraty;
 • nekonzistencia v činnostiach kostrových svalov;
 • oscilačné pohyby vysokofrekvenčných očí (nystagmus).

Ak je angióm lokalizovaný v pravej hemisfére, objavujú sa tieto príznaky:

 • chvenie končatín pri pokuse o vykonanie pohybov;
 • pomalé pohyby a reč;
 • vzhľad skenovaného reči;
 • zmeniť rukopis.

Časové laloky

Takéto angiómy môžu byť dlhodobo asymptomatické. Neskôr, v závislosti od oblasti kompresie môže pacient zaznamenať nasledovné príznaky:

 • konvulzívne záchvaty;
 • psychomotorické záchvaty;
 • halucinácie (vizuálne, zvukové, chuťové, čuchové);
 • poruchy reči;
 • poškodenia zraku.

Occipitálne laloky

Keď lokalizované angiómy v okcipitálnych lalokoch môžu mať tieto príznaky:

 • defekty zorného poľa;
 • epileptické záchvaty s prednou vizuálnou aurou (záblesky svetla).

diagnostika

V počiatočných štádiách sú angiómy mozgu zvyčajne asymptomatické a náhodne sa zistí pri vyšetrovaní mozgu na iné ochorenia. Lekár môže mať podozrenie na prítomnosť takýchto nádorov so zameraním na sťažnosti pacienta, ktoré sa objavujú vtedy, keď sa novotvar zvyšuje vo veľkosti a stlačení mozgového tkaniva.

Nasledujúce inštrumentálne metódy vyšetrenia môžu byť predpísané na diagnostiku a stanovenie taktiky liečby:

 • MRI (s kontrastom);
 • CT scan (s kontrastom a bez kontrastu);
 • Angiografia.

liečba

Keď je zistený angióm mozgu, takmer vždy sa pacientovi odporúča chirurgicky odstrániť. Pred zákrokom je pacientovi predpísané liečivo na odstránenie rôznych symptómov nádoru: sedatíva, lieky proti bolesti a cievne látky. Iba v niektorých prípadoch v prípade žilových angiómov, ktoré sú asymptomatické a nie sú náchylné k rýchlemu rastu, lekár môže odporučiť dispenzárne sledovanie patológie pacienta. Ak nádor nerastie, operácia nemusí byť vykonaná.

Na odstránenie angiómov sa môžu vykonávať rôzne typy chirurgických zákrokov:

 • odstránenie angiómu - operácia sa uskutočňuje tradičným spôsobom a spočíva v excízii cievnej akumulácie;
 • skleróza cievnej cievky - sklerotizujúce liečivo sa vstrekuje do lumen nádorových ciev cez katéter a "uzatvára" patologické cievy;
 • embolizácia cievnej cievky - táto minimálne invazívna technika pozostáva z vloženia platinovej špirály alebo tekutého embolizátu cez katéter do lúmen ciev, ktoré po vložení upchajú abnormálne cievy a zakážu ich z celkového krvného obehu;
 • Gama nôž je taká neinvazívna rádiochirurgická operácia bez otvárania lebky pomocou špeciálneho zariadenia, ktoré vylučuje cievny nádor rádiovými vlnami;
 • Cyber ​​nôž - táto neinvazívna rádiochirurgická technika sa tiež vykonáva pomocou špeciálneho zariadenia, ktoré pôsobí na nádorové tkanivo s lúčmi ožarovania nízkej dávky z rôznych uhlov;
 • Angioplastika - takýto minimálne invazívny zákrok spočíva v implantácii stentov a balónov na obnovenie normálnej cerebrálnej cirkulácie.

Výber jedného alebo iného spôsobu chirurgickej liečby angiómov mozgu je určený dostupnosťou nádoru a inými klinickými indikáciami zistenými počas vyšetrenia pacienta. Dnes, v liečbe takýchto nádorov, chirurgovia dávajú prednosť minimálne invazívnym alebo rádiochirurgickým technikám umožňujú minimálny vplyv na okolité tkanivo a významne uľahčujú rehabilitáciu pacienta po operácii.

Osobitná pozornosť pri liečbe angiómu mozgu si zaslúži metódy stereotaktickej chirurgie - Gamma a Cyber ​​Knife. Vedenie takýchto zásahov je neinvazívne, možno v najviac neprístupných oblastiach mozgu a dovoľuje s vysokou presnosťou pôsobiť na nádorové tkanivo a spôsobuje cievne obliteráciu.

Mozgové angiómy sú benígne nádory. Avšak ich prítomnosť je zďaleka neškodná, pretože môže viesť k významnému stlačeniu mozgového tkaniva, výskytu symptómov, ktoré významne zhoršujú kvalitu života pacienta a krvácanie do mozgu. Takéto nádory sa môžu odstrániť iba chirurgicky. Niekedy s malým nádorom a nízkym rizikom jeho pretrhnutia môže byť pacientovi poskytnuté následné pozorovanie rastu nádoru.

Čo je ganglióm? Typy, diagnostika a liečba nádorov

1. Prečo sa vyvinie nádor? 2. Typy 3. ganglióm mozgu 4. nádor miechy 5. diagnostika 6. liečba

Latinské slovo "ganglion" sa prekladá ako "nervový plexus" alebo "preťaženie nervových buniek". Prípona "-oma" znamená nádor, benígny alebo malígny. Preto slovo "ganglióm" je nádor pozostávajúci z nervových buniek. Niekedy sú do nádoru zahrnuté nielen nervové bunky, ale aj štruktúrne prvky iných tkanív v okolí.

Prečo sa vyvinie nádor?

Štúdium tejto otázky pokračuje, všetky nové faktory sa stávajú známe. Moderní neurológovia majú sklon veriť, že hlavným dôvodom je porušenie embryogenézy sympatického nervového systému. Predpokladá sa, že k porušeniu došlo kvôli nebezpečenstvám, ktoré trpí tehotná žena. Nie je jasné, prečo niektoré ženy majú problémy s životným prostredím, fajčenie alebo nedostatočnú výživu, ktoré porušujú vývoj plodu, zatiaľ čo iné nie.

Táto teória potvrdzuje aj to, že u tých, ktorí majú ganglióm, sa zistili aj iné malformácie - spinálne anomálie, ďalší kostný kruh okolo vertebrálnej artérie alebo Kimerleyho anomália, spájanie atlasu alebo prvého krčka stavca s okcipitálnou kosťou a inými.

Najväčším škodlivým účinkom sú infekcie: cytomegalovírus, rubeola, osýpky, chlamydia. Nesprávne podmienky na vývin plodu sa vyskytujú vždy počas hypoxie alebo hladovania plodu kyslíkom, čo sa najčastejšie vyskytuje pri chronických ochoreniach matky.

Existujú tri typy klasifikácií: podľa histologickej štruktúry, lokalizácie a zrelosti.

Bunková alebo histologická štruktúra týchto nádorov emituje:

 • ganglioneuroma, ktorá sa tiež nazýva pravá neuroma, pozostáva iba z prvkov nervového tkaniva - skutočných neurónov a prvkov gliálnej alebo podpornej nervovej tkanivy;
 • ganglioglióm - v nádore dominujú pomocné gliové bunky, charakterizuje ich pomalý rast, sú nevyhnutne znaky neoplastického (rakovinového) procesu;
 • gangliocytóm - často benígny, ktorý po formovaní prakticky nerastie, pozostáva hlavne z prvkov centrálnych axónov, typickým miestom je časový lalok mozgu a dno tretej komory.

Na lokalizáciu izolovaných nádorov mozgu a miechy, nadobličiek a iných orgánov, ako aj šliach, kože.

Po dokončení rastu sú izolované zrelé gangliogliómy a nezrelé. Tí, ktorí dokončili rast, ak nevyvíjajú tlak na štruktúry dôležité pre život, sú bezpečné, najčastejšie odhalené náhodou a vyžadujú len pozorovanie. Nezrelé gangliómy zvyčajne vyžadujú chirurgickú liečbu a po odstránení radiačnú terapiu, hoci ich rast je prevažne benígny.

Ganglióm mozgu

Najnebezpečnejšie zo všetkých, pretože zvyšujú intrakraniálny objem a mozog sa nachádza v uzavretej kosti lopty bez možnosti zvýšenia objemu. Existujú mozgové príznaky vo forme bolesti hlavy, nevoľnosti a vracania vo výške bolesti, závrat. Najbežnejšou formou je gangliocytóm. Typická lokalizácia je dno tretej komory, subkortikálne štruktúry, hypotalamus, cerebelárna kôra, čelné a časové laloky. Tento nádor nemá kapsulu, rastie do oblasti mozgu veľmi pomaly a zriedka viac ako 4 cm.

Glióm je nebezpečný, pretože sa dlhodobo neprejavuje. Nepostrehnuteľne vyvíjajú poruchy pamäti, ktoré sa najprv nikto neviaže s možným nádorom. Zmeny v osobnosti vo forme nemotivovanej podráždenosti a agresivity sa môžu zvýšiť. Takíto pacienti môžu dokonca spočiatku vyhľadávať psychiatrickú starostlivosť a pred začatím nevyhnutného vyšetrenia stráca drahocenný čas, keď už nemá zmysel odstrániť vzdelanie.

Rastúca námaha mozgu spôsobuje, že príznaky podráždenia sú horšie a nakoniec pacient ide neurochirurgom.

Nádor miechy

Najbežnejšia lokalizácia sa vyskytuje častejšie u mladých žien mladších ako 20 rokov.

V typickom prípade rastú bunky sympatického trupu, ktoré sú umiestnené v miechovom kanáli. Z páteřnej dutiny vzniká glióm retroperitoneálneho priestoru, zadného mediastína, panvových orgánov. Gliómy v krčnej oblasti sa tvoria najčastejšie.

Miechová neuroma má charakteristický vzhľad - podobne ako presýpacie hodiny. Je to preto, lebo miecha miechy je veľmi hustá. Jedna časť nádoru sa nachádza na paravertebrálnej (paravertebrálnej) línii, ostatné klíčky vo vnútri miechového kanála.

Manifestácia ochorenia závisí od úrovne, v ktorej je mozog komprimovaný. Ide o narušenie pohybu a citlivosti, močenie a pohyby čriev, bolesti chrbta na rôznych úrovniach.

Gliómy retroperitoneálneho priestoru si zaslúžia osobitnú pozornosť. Gangliocyty, organizované v nádore, rastú voľne, pretože existuje veľa miest. Možné poškodenie všetkých orgánov retroperitoneálneho priestoru: obličky, nadobličky, močovody, črevné slučky, pankreas. Existujú aj veľké cievy - aorta a dolná vena cava. Na tomto mieste sú sympatický nervový kmeň, nervový plexus, prechádza iliac-hypogastric, obturator, femoral a sedacie nervy. Tlak na ktorúkoľvek z týchto štruktúr skôr alebo neskôr vedie k určitým príznakom.

diagnostika

Na súčasnej úrovni nie sú žiadne osobitné ťažkosti. Použite nasledujúce metódy:

 • Röntgenové žiarenie, najmä s použitím kontrastu;
 • cievne vyšetrenie alebo angiografia;
 • CT skenovanie - formácie chrbtice, retroperitoneálny priestor, hrudná dutina sú najlepšie viditeľné;
 • MRI - prevažne zistené nádory mozgu a miechy;
 • biopsia je najpresnejšia štúdia, ktorá stanovuje bunkové zloženie tvorby.

Zvyčajne v závislosti od vybavenia zdravotníckeho zariadenia stačí jeden alebo dva týždne, aby zistili, aký druh nádoru vznikol.

liečba

Vyžaduje sa, ak glióm stláča niektoré štruktúry. V prípade náhodného odhalenia postačí len pozorovanie, aby sa nestretlo začiatok rastu.

Chirurgická liečba pomocou počítačovej neurónovej navigácie, robotiky a mikrochirurgie. Chirurgická liečba je "akrobatické", pretože gliómy sú často umiestnené v blízkosti vitálnych štruktúr. Operačné zásahy na mozgu a mieche sa vykonávajú iba vo veľkých centrách, ktoré majú špičkové vybavenie a prvotriedne špecialistov.

Niekedy nie je možné odstrániť nádor. Kontraindikácie pre odstránenie sú hlboké, keď zákrok má závažnejšie následky ako rast nádoru. V takýchto prípadoch vykonajte paliatívnu operáciu.

V prípade potreby sa chirurgická liečba doplní radiačnou liečbou, ktorá sa používa predovšetkým na zhubné nádory.

Prognóza je vo väčšine prípadov priaznivá. Metastázy gliómu nedávajú, po odstránení sa objaví zotavenie.

Najlepšou prevenciou je včasné vyšetrenie pri prvých príznakoch ochorenia alebo preventívnej diagnostiky na žiadosť pacienta.

Ganglioglioma

Ganglioglioma

Gangliogliómy sú zriedkavé nádory CNS, zvyčajne s nízkou malignitou. Ich hlavným klinickým prejavom je epilepsia, typickou lokalizáciou sú časové laloky, aj keď sú opísané prípady ich lokalizácie v centrálnom nervovom systéme.

Znaky gangliogliómov sú pri zobrazovaní veľmi rôznorodé: od čiastočnej cystickej formácie až po nástenný uzol (45%), ktorý sa zvyšuje s kontrastnou amplifikáciou, na pevný nádor, ktorý zachyti vhodný gyrus.

epidemiológia

Najčastejšie zistené u detí a malých detí, neexistuje sexuálna predispozícia. Gangliogliómy tvoria približne 2% všetkých primárnych intrakraniálnych nádorov a približne 10% všetkých primárnych mozgových detských nádorov.

Klinická prezentácia

Najčastejšie pacienti trpia epilepsiou temporálneho laloku, pretože ide o primárnu lokalizáciu gangliogliómov.

patológie

Gangliogliómy sú zhubné nádory typu I, ktoré sú väčšinou lokalizované v časovom laloku (až do 70% prípadov), ale potenciálne sa môžu vyskytnúť v akejkoľvek časti CNS.


V menšej miere (5%) sú tieto nádory agresívne; v tomto prípade sa nazývajú anaplastické gangliogliómy (malignita triedy III podľa WHO).

Pre stupeň gangliogliómu II v súčasnosti neexistujú žiadne špecifické kritériá.

Mikroskopické symptómy

Ako naznačuje názov, tieto nádory pozostávajú z dvoch bunkových populácií: 1. gangliové bunky (veľké zrelé neurónové elementy - "ganglio");

2. Neoplastický gliový prvok - "-gliómy". Po prvé, astrocytická zložka, aj keď môžu existovať aj zložky oligodendrogliálnych alebo pilocytických astrocytómov.

Podiel týchto populácií sa značne líši. množstvo gliálnej zložky určuje správanie nádoru.

Niekedy dochádza k diferenciácii v nádore s vysokým stupňom malignity (zvyčajne v dôsledku gliovej zložky, napríklad glioblastómu). Zriedka dostatočne hrá neuronálnu zložku hlavnú úlohu pri malignite (v tomto prípade dochádza k diferenciácii neuroblastómu).

Tento typ nádoru je veľmi úzko spojený s gangliocytómami (ktoré obsahujú iba zrelú neurónovú gangliovú zložku) a ganglioneurocytómami (majúcimi v ich kompozícii malé neoplastické zrelé neuróny).

imunofenotypoch

Neurónový pôvod nádoru je pozitívny pri imunofenotypii neurónových markerov: - synaptofyzín: pozitívny; - proteínové neurofilamenty: pozitívne; - MAR2: pozitívny; - Chromogranín-A: pozitívny (negatívny v normálnych neurónoch); - CD34: pozitívny v 70-80% prípadov.

Gliálna zložka môže byť pozitívna pre GFAP (v cytoplazme).

genetika

BRAF V600E mutácie sú zistené v 20 až 60% prípadov.
IDH (izocitrát dehydrogenáza): negatívny (ak je pozitívny, nádor je s najväčšou pravdepodobnosťou difúznym gliómom).

Rádiografické znaky

Zistenia zobrazenia odrážajú rôzne modely rastu, ktoré tento nádor demonštruje.

Čiastočne cystická forma s nástenným uzlom, ktorá sa zvyšuje s kontrastným zosilnením, sa pozoruje v 45% prípadov.

Môžu byť tiež v podobe solídneho vzdelávania, ktoré sa rozprestiera až k nadmernému gyrusu. Infiltrácia nie je typická, ak je prítomná, odráža vysoký stupeň malignity.

Často nešpecifické príznaky masového vzdelávania. Medzi bežnými sa dá identifikovať:

 • iso- alebo hypodense;
 • kalcifikácia v 35%;
 • remodelovanie kostí alebo riedenie môže naznačovať pomalý rast nádoru;
 • zvýšenie kontrastu v 50% prípadov (zahrňuje aj tuhú nekalcinovanú zložku).
 • T1: pevná zložka, izo- alebo hypointenzná;
 • T1 C +: zvýšenie kontrastu pevnej zložky sa mení;
 • T2:
  • hyperintenzívna tuhá zložka;
  • variabilný signál cystickej zložky v závislosti od obsahu proteínov a krvných produktov;
  • peritumorálny edém na T2 / FLAIR nie je zvláštny;
 • T2 * (GE / SWI): Kalcifikované oblasti vykazujú stratu signálu.

Liečba a prognóza

Miestna resekcia je metóda výberu, ktorá určuje prognózu. Keď sa odstráni dostatočný objem nádoru, prognóza je priaznivá - v 97% prípadov sa nevyskytla žiadna recidíva s obdobím pozorovania 7,5 roka.

Naproti tomu v mieche, kde úplná resekcia nie je často možná, je lokálna recidíva veľmi častá.

Ak je možná len neúplná resekcia alebo sa objaví recidíva nádoru, radioterapia môže byť prínosom.

Diferenciálna diagnostika

Gangliogliómy sa musia odlišovať od iných kortikálnych nádorov:

S lokalizáciou v mieche:

Čo je ganglióm? Typy, diagnostika a liečba nádorov

Latinské slovo "ganglion" sa prekladá ako "nervový plexus" alebo "preťaženie nervových buniek". Prípona "-oma" znamená nádor, benígny alebo malígny. Preto slovo "ganglióm" je nádor pozostávajúci z nervových buniek. Niekedy sú do nádoru zahrnuté nielen nervové bunky, ale aj štruktúrne prvky iných tkanív v okolí.

Prečo sa vyvinie nádor?

Štúdium tejto otázky pokračuje, všetky nové faktory sa stávajú známe. Moderní neurológovia majú sklon veriť, že hlavným dôvodom je porušenie embryogenézy sympatického nervového systému.

Predpokladá sa, že k porušeniu došlo kvôli nebezpečenstvám, ktoré trpí tehotná žena.

Nie je jasné, prečo niektoré ženy majú problémy s životným prostredím, fajčenie alebo nedostatočnú výživu, ktoré porušujú vývoj plodu, zatiaľ čo iné nie.

Táto teória potvrdzuje aj to, že u tých, ktorí majú ganglióm, sa zistili aj iné malformácie - spinálne anomálie, ďalší kostný kruh okolo vertebrálnej artérie alebo Kimerleyho anomália, spájanie atlasu alebo prvého krčka stavca s okcipitálnou kosťou a inými.

Najväčším škodlivým účinkom sú infekcie: cytomegalovírus, rubeola, osýpky, chlamydia. Nesprávne podmienky na vývin plodu sa vyskytujú vždy počas hypoxie alebo hladovania plodu kyslíkom, čo sa najčastejšie vyskytuje pri chronických ochoreniach matky.

Existujú tri typy klasifikácií: podľa histologickej štruktúry, lokalizácie a zrelosti.

Bunková alebo histologická štruktúra týchto nádorov emituje:

 • ganglioneuroma, ktorá sa tiež nazýva pravá neuroma, pozostáva iba z prvkov nervového tkaniva - skutočných neurónov a prvkov gliálnej alebo podpornej nervovej tkanivy;
 • ganglioglióm - v nádore dominujú pomocné gliové bunky, charakterizuje ich pomalý rast, sú nevyhnutne znaky neoplastického (rakovinového) procesu;
 • gangliocytóm - často benígny, ktorý po formovaní prakticky nerastie, pozostáva hlavne z prvkov centrálnych axónov, typickým miestom je časový lalok mozgu a dno tretej komory.

Na lokalizáciu izolovaných nádorov mozgu a miechy, nadobličiek a iných orgánov, ako aj šliach, kože.

Po dokončení rastu sú izolované zrelé gangliogliómy a nezrelé. Tí, ktorí dokončili rast, ak nevyvíjajú tlak na štruktúry dôležité pre život, sú bezpečné, najčastejšie odhalené náhodou a vyžadujú len pozorovanie. Nezrelé gangliómy zvyčajne vyžadujú chirurgickú liečbu a po odstránení radiačnú terapiu, hoci ich rast je prevažne benígny.

Ganglióm mozgu

Najnebezpečnejšie zo všetkých, pretože zvyšujú intrakraniálny objem a mozog sa nachádza v uzavretej kosti lopty bez možnosti zvýšenia objemu. Existujú mozgové príznaky vo forme bolesti hlavy, nevoľnosti a vracania vo výške bolesti, závrat.

Najbežnejšou formou je gangliocytóm. Typická lokalizácia je dno tretej komory, subkortikálne štruktúry, hypotalamus, cerebelárna kôra, čelné a časové laloky.

Tento nádor nemá kapsulu, rastie do oblasti mozgu veľmi pomaly a zriedka viac ako 4 cm.

Glióm je nebezpečný, pretože sa dlhodobo neprejavuje. Nepostrehnuteľne vyvíjajú poruchy pamäti, ktoré sa najprv nikto neviaže s možným nádorom.

Zmeny v osobnosti vo forme nemotivovanej podráždenosti a agresivity sa môžu zvýšiť.

Takíto pacienti môžu dokonca spočiatku vyhľadávať psychiatrickú starostlivosť a pred začatím nevyhnutného vyšetrenia stráca drahocenný čas, keď už nemá zmysel odstrániť vzdelanie.

Rastúca námaha mozgu spôsobuje, že príznaky podráždenia sú horšie a nakoniec pacient ide neurochirurgom.

Nádor miechy

Najbežnejšia lokalizácia sa vyskytuje častejšie u mladých žien mladších ako 20 rokov.

V typickom prípade rastú bunky sympatického trupu, ktoré sú umiestnené v miechovom kanáli. Z páteřnej dutiny vzniká glióm retroperitoneálneho priestoru, zadného mediastína, panvových orgánov. Gliómy v krčnej oblasti sa tvoria najčastejšie.

Miechová neuroma má charakteristický vzhľad - podobne ako presýpacie hodiny. Je to preto, lebo miecha miechy je veľmi hustá. Jedna časť nádoru sa nachádza na paravertebrálnej (paravertebrálnej) línii, ostatné klíčky vo vnútri miechového kanála.

Manifestácia ochorenia závisí od úrovne, v ktorej je mozog komprimovaný. Ide o narušenie pohybu a citlivosti, močenie a pohyby čriev, bolesti chrbta na rôznych úrovniach.

Gliómy retroperitoneálneho priestoru si zaslúžia osobitnú pozornosť. Gangliocyty, organizované v nádore, rastú voľne, pretože existuje veľa miest. Možné poškodenie všetkých orgánov retroperitoneálneho priestoru: obličky, nadobličky, močovody, črevné slučky, pankreas.

Existujú aj veľké cievy - aorta a dolná vena cava. Na tomto mieste sú sympatický nervový kmeň, nervový plexus, prechádza iliac-hypogastric, obturator, femoral a sedacie nervy.

Tlak na ktorúkoľvek z týchto štruktúr skôr alebo neskôr vedie k určitým príznakom.

diagnostika

Na súčasnej úrovni nie sú žiadne osobitné ťažkosti. Použite nasledujúce metódy:

 • Röntgenové žiarenie, najmä s použitím kontrastu;
 • cievne vyšetrenie alebo angiografia;
 • CT skenovanie - formácie chrbtice, retroperitoneálny priestor, hrudná dutina sú najlepšie viditeľné;
 • MRI - prevažne zistené nádory mozgu a miechy;
 • biopsia je najpresnejšia štúdia, ktorá stanovuje bunkové zloženie tvorby.

Zvyčajne v závislosti od vybavenia zdravotníckeho zariadenia stačí jeden alebo dva týždne, aby zistili, aký druh nádoru vznikol.

liečba

Vyžaduje sa, ak glióm stláča niektoré štruktúry. V prípade náhodného odhalenia postačí len pozorovanie, aby sa nestretlo začiatok rastu.

Chirurgická liečba pomocou počítačovej neurónovej navigácie, robotiky a mikrochirurgie.

Chirurgická liečba je "akrobatické", pretože gliómy sú často umiestnené v blízkosti vitálnych štruktúr.

Operačné zásahy na mozgu a mieche sa vykonávajú iba vo veľkých centrách, ktoré majú špičkové vybavenie a prvotriedne špecialistov.

Niekedy nie je možné odstrániť nádor. Kontraindikácie pre odstránenie sú hlboké, keď zákrok má závažnejšie následky ako rast nádoru. V takýchto prípadoch vykonajte paliatívnu operáciu.

V prípade potreby sa chirurgická liečba doplní radiačnou liečbou, ktorá sa používa predovšetkým na zhubné nádory.

Prognóza je vo väčšine prípadov priaznivá. Metastázy gliómu nedávajú, po odstránení sa objaví zotavenie.

Najlepšou prevenciou je včasné vyšetrenie pri prvých príznakoch ochorenia alebo preventívnej diagnostiky na žiadosť pacienta.

Hodnotiť tento článok:

ganglioneuroma

Ganglioneuroma (ganglióm, gangliový neurom, gangliocytóm) je benígny nádor tvorený z prvkov sympatických ganglií (ganglií). Ganglioneuroma môže mať veľmi odlišnú lokalizáciu.

Najčastejšie sa spája s rôznymi časťami chrbtice, môže sa nachádzať v mozgu, menej často v nadobličkách, v gastrointestinálnom trakte, v koži, v stene močového mechúra. Klinické symptómy, ktoré prejavujú ganglioneuromu, nie sú špecifické a závisia od umiestnenia nádoru.

Diagnostika sa uskutočňuje hlavne metódami počítačového a magnetického rezonančného zobrazovania, ako aj histologickým vyšetrením biopsickej vzorky nádorových tkanív. Liečba ganglioneuroma je možná iba chirurgicky.

Ganglioneuroma je tesne elastický uzol, ktorý nemá jasne definovanú kapsulu. Tvar uzla môže byť nepravidelný alebo zaoblený. Na sekcii ganglioneuroma má lobulárnu alebo vláknitú štruktúru; charakteristická belavočervená farba nádoru. Mikroskopicky sa ganglioneuroma skladá z nervových vlákien, gangliových buniek a vlákien spojivových tkanív.

Pomer štrukturálnych prvkov ganglioneuroma môže byť úplne odlišný. Takže gangliové bunky môžu byť v prípravku samostatné a môžu byť prítomné vo veľkých množstvách; počet vlákien spojivového tkaniva je tak významný, ako aj minimálny; nervové vlákna sú častejšie bezkotného typu, existujú však ganglioneuromy, ktoré obsahujú myelinované nervové vlákna.

Príčiny ganglioneuroma

V modernej neuroscienke prichádza do popredia názor, že ganglioneuroma je výsledkom porúch, ku ktorým dochádza v prenatálnom období, keď je zostavený sympatický nervový systém.

Tento predpoklad potvrdzuje aj častá prítomnosť iných vrodených malformácií u pacientov s ganglioneuroma (abnormálny vývoj chrbtice, ústia vlkov, rozštiepa, vrodený základný dojem, asimilácia Atlanty, Kimerleyova anomálie atď.).

Pravdepodobnými faktormi prispievajúcimi k tvorbe ganglioneuroma sú nepriaznivé účinky na matku a plod. Nie je to len expozícia žiarením, ale aj rôzne infekcie (ružienka, cytomegalovírus, osýpky, syfilis, chlamydia atď.), Intoxikácia (s alkoholom, drogami, chemikáliami), chronické choroby matky, čo vedie k hypoxii plodu.

V závislosti od lokalizácie procesu sa rozlišujú nasledujúce typy nádorov: mozgový ganglioneuroma, ganglioneuroma sympatického nervu, ganglioneuroma nadobličiek a ďalší lokalizačný ganglioneurom (koža, močový mechúr, steny žalúdka alebo čriev). Významný klinický význam má rozdelenie ganglioneur na zrelé a zrelé, z ktorých prvé majú priaznivejšiu prognózu.

Príznaky ganglioneuroma

Viac ako 50% prípadov ganglioneuroma sa vyskytuje u osôb mladších ako 20 rokov. Podľa niektorých správ tento nádor často postihuje ženu. Klinické prejavy ganglioneuroma závisia od jej polohy, veľkosti a rozloženia v anatomických štruktúrach susediacich s ňou.

Najčastejšie ganglioneuromy pochádzajú z buniek sympatického trupu na úrovni rôznych častí chrbtice.

Zároveň sa v závislosti od úrovne lokality nádor rozšíri na chrbticový kanál a posteriori na zadný mediastinum, retroperitoneálny priestor alebo tkanivo s malou panvou. Menej časté nádory krčnej chrbtice.

Ganglioneuroma, ktorá rastie do chrbtice, má vzhľad presýpacích hodín, pretože pozostáva z dvoch uzlov, z ktorých jeden je paravertebrálny a druhý je umiestnený v miechovom kanáli.

Klinicky sa takýto nádor prejavuje symptómami kompresie miechy a počas klíčenia do neho - nešpecifickou klinikou nádoru miechy. Ganglioneuroma sa vyznačuje pomalým rastom, ktorý, keď sa nachádza v retroperitoneálnom priestore, umožňuje dosiahnuť obrovské rozmery bez toho, aby spôsobil akékoľvek klinické príznaky.

Ganglioneuroma mozgu sa bežnejšie nazýva gangliocytóm. Predstavuje 0,1 až 0,4% všetkých nádorov intrakraniálnej lokalizácie.

U niektorých častí mozgu môže byť lokalizovaný nádor, najčastejšie sú ganglioneuromy tretej komory, hypotalamus, subkortikálne štruktúry, temporálne a čelné laloky, ako aj difúzny ganglioneuroma mozočkovej kôry.

Spravidla má gangliocytóm veľkosť najviac 3-4 cm, charakterizovaná pomalým rastom a úplnou absenciou kapsuly. Takýto nádor sa môže vo forme výrastkov rozšíriť do mozgového tkaniva a klíčiť meningy. Ganglioneuroma mozgu nemá žiadne špecifické príznaky.

Rovnako ako iné intracerebrálne nádory ganglioneuroma sa prejavuje ako cerebrálne a fokálne symptómy zodpovedajúce jej umiestneniu. Intrarerebrálny ganglioneuroma môže prejsť blastomovou transformáciou, degenerujúcou do malígneho neuroblastómu (ganglioneuroblastóm).

V zriedkavých prípadoch má ganglioneuroma lokalizáciu orgánov. Môže ovplyvniť nadobličkové žľazy, orgány tráviaceho traktu, močový mechúr. Súčasne sa pozoruje klinický obraz, ktorý je charakteristický pre nádory nadobličiek, nádory žalúdka, pažeráka alebo tenkého čreva a benígne nádory močového mechúra.

Diagnóza ganglioneuroma

Charakteristický pomalý rast vedie k dlhodobému asymptomatickému vývoju ganglioneuroma a sťažuje jeho včasnú diagnózu. V niektorých prípadoch ide o náhodný nález pri vyšetrení pacienta.

Takže keď sa röntgenové vyšetrenie chrbtice alebo hrudných orgánov ganglioneuroma môže zobraziť ako rovnomerné zaoblené tmavnutie vedľa chrbtice. V prípade veľkého nádoru môže dôjsť k symptómu "oddelenia rebier" a výskytu "uzura" (depresií) na nich, kvôli neustálemu tlaku nádoru.

V prípade zhubných nádorov ganglioneuromy radiologicky určujú deštruktívne zmeny stavcov a rebier umiestnené vedľa neho.

Široká škála lokalizácie ganglioneuroma prispieva k tomu, že sa vo svojej praxi stretávajú nielen neurológovia, ale aj vertebrológovia, gastroenterológovia, endokrinológovia, urológovia a ďalší odborníci. Neurológ môže klinicky podozrievať nádor podľa výsledkov neurologického vyšetrenia pacienta.

Ak chcete potvrdiť diagnózu, v závislosti od miesta nádoru je potrebné vyšetrenie MRI alebo CT na chrbtici, CT vyšetrenie hrudníka a mediastína a vyšetrenie MRI na mozgu.

Je možné potvrdiť diagnózu tvorby nádoru a overiť ju ako ganglioneuroma iba histologickým vyšetrením vzorky tkaniva, ktoré sa získa počas biopsie prepichnutia stavca alebo stereotaktickej biopsie mozgu.

Vo vzťahu k ganglioneuromu je možná iba chirurgická liečba. Vykonáva sa v súlade s princípmi chirurgie chrbtice a chirurgického zákroku na nádory mozgu.

Zložitosť radikálneho odstránenia nádoru spočíva v tom, že je často značne veľká a nachádza sa v vitálnych štruktúrach centrálneho nervového systému, chirurgickej intervencie, ktorá je ohrozená životom pacienta.

Možnosť operácie a jej rozsah posudzuje neurochirurg samostatne v každom prípade.

Úplné odstránenie prekresleného nádoru často vyžaduje dva chirurgické prístupy: laminektómiu a otvorenie hrudníka alebo brucha.

Takáto operácia môže vyžadovať účasť nielen neurochirurgov, ale aj chirurgov hrudníka. Radikálne odstránenie intramedulárneho nádoru nie je často možné.

V takýchto prípadoch sa ganglioneuroma čiastočne odstráni, miecha sa dekomprimuje a obnoví sa cirkulácia lúhu.

Odstránenie ganglioneuroma mozgu je často paliatívna intervencia s čiastočným odstránením nádoru kvôli jeho veľkej veľkosti a významnej distribúcii v mozgovom tkanive.

Ak nie je možné kompletne odstrániť ventrikulárne nádory, chirurgický zákrok je doplnený chirurgickým zákrokom - ventrikuloperitoneálnym posunom alebo vonkajšou ventrikulárnou drenážou.

Po odstránení ganglioneuroma sa vykoná povinné histologické vyšetrenie nádoru, aby sa vylúčila jeho transformácia na ganglioneuroblastóm.

Predpoveď ganglioneuroma

Staršie ganglioneuromy s malou veľkosťou, úspešne chirurgicky odstránené, majú priaznivú prognózu, aj keď v niektorých prípadoch je ich recidívou pozorovaná. Nádory veľkých rozmerov a dozrievanie ganglioneuromov sú prognosticky menej priaznivé. Najhoršia prognóza pre zotavenie a pre život má nádory s blastomatoidnou degeneráciou.

Ganglioneuroma, príčiny, príznaky, liečba a prognóza

Ganglioneuroma je variant nádoru, ktorý sa tvorí v oblasti sympatických ganglií. Pre túto chorobu je typická benígna povaha kurzu.

Čo zahŕňa choroba?

Ganglioneuroma má také synonymá ako gangliocytóm, ganglióm a tiež gangliová neuroma.

Histologické vyšetrenie gangionéra ukazuje, že toto nie je nič iné ako zhluky gangliových buniek, rovnako ako nervové vlákna a vlákna spojivového tkaniva, ktoré majú tvar uzla. Počet štruktúr v nádore v rôznych prípadoch bude iný.

Môže existovať absolútne nevýznamný počet gangliových buniek, ale spojivové tkanivo alebo nervové vlákna sú prítomné vo veľkých množstvách. Vonkajší tvar nádoru môže byť okrúhly alebo nepravidelný, na jeho povrchu nie je výrazne pokryté.

Histologické vyšetrenie tiež naznačuje lobulárnu alebo vláknitú štruktúru ganglioneuroma a šedivý odtieň štruktúr na rezu.

Parametre nádoru sú v mnohých prípadoch nevýznamné, ale niekedy môžu dosiahnuť veľké rozmery.

Často nádorové uzliny môžu byť buď jednorázové alebo viacnásobné.

Ganglioneuroma sa môže nachádzať v oblasti nervového systému pacienta, napríklad v oblasti mozgu a v oblasti ľubovoľnej časti chrbtice, ako aj v oblasti žalúdka, nadobličky a ďalších štruktúr.

dôvody

Presná etiológia ganglioneuroma, bez ohľadu na jej polohu, je doteraz nejasná.

V mnohých prípadoch vedci majú sklon veriť, že príčina tejto choroby má genetické predpoklady.

To znamená, že vývoj procesu vyžaduje určité podmienky, ktoré môžu mať škodlivý účinok na samotnú tabuľku sympatického nervového systému a mozgu.

Podľa štatistík väčšina pacientov, u ktorých bola diagnostikovaná ganglioneuroma, tiež pozorovala prítomnosť takýchto genetických porúch ako rozštiepené podnebie, rozštiepené pery a iné.

V tomto ohľade sa predpokladá, že vývoj nádoru tohto typu vyžaduje určitý druh škodlivého účinku na vyvíjajúci sa plod z prostredia.

Nasledujúce faktory, ktoré môžu viesť k výskytu ganglioneuroma sú zvýraznené:

 1. Vírusové ochorenia, osobitné miesto sa venuje rubeole a osýpkam
 2. Infekčné procesy, ako sú chlamýdie, syfilis a iné
 3. Vystavenie žiareniu, látky toxického pôvodu
 4. Fajčenie a alkohol
 5. Chronické ochorenia vnútorných orgánov očakávanej matky, napríklad anémia, ochorenie obličiek, srdce

klasifikácia

Ganglioneuroma môže mať niekoľko typov, v závislosti od jej polohy. A lokalizácie sú v mnohých prípadoch dosť rôznorodé.

Zdá sa, že tento typ nádoru by sa mal nachádzať len v nervovom systéme pacienta, a to v oblasti napríklad mozgu alebo chrbtice.

Ale ganglioneuromy mozgu sú diagnostikované, samozrejme, o niečo častejšie, ale aj iné nádorové miesta sú tiež nájdené.

Klinické varianty nádoru typu ganglioneuroma sú nasledujúce:

 1. Ganglioneuroma mozgu, chrbtice alebo sympatického nervového kmeňa
 2. Ganglioneuroma stien žalúdka, čriev
 3. Ganglioneuroma močového mechúra, nadobličiek, kože

Nie je vylúčené, a tam je miesto a lokalizácia ganglioneurov v iných systémoch tela.

Pre diagnózu ganglioneuroma je veľmi dôležité rozdelenie na zrelé a zrelé nádory. V mnohých prípadoch je ganglioneuroma benígna patológia a má priaznivú prognózu. Starší ganglioneuroma nerobí obavy z možnosti rakoviny.

Avšak existujú také typy nádorov ganglioneuroma ako zrelé. Pokiaľ ide o tento nádor, často vznikajú podozrenia na rakovinu a považujú sa za nebezpečné z hľadiska vývoja malígneho novotvaru.

Okrem toho sú ganglioneuromy tiež rozdelené podľa ich veľkosti: od veľkých až po nevýznamné.

príznaky

Je zistené, že ganglioneuroma často postihuje osoby mladšie ako 20 rokov a v mnohých prípadoch je to ženský pohlavie.

Symptómy a samotná klinika tohto procesu majú jasné spojenie a závislosť od lokalizácie nádoru, jeho veľkosti, klíčenia v susedných tkanivách. Nemenej dôležitá je benígna alebo malígna povaha tohto nádoru.

Častejšie sú ganglioneuromy tvorené poškodením štruktúr miechy, a to na úrovni rôznych častí chrbtice. Pre nádor je typický presýpací hodiny typický, pričom jeden z uzlov je umiestnený v oblasti samotnej chrbtice, zatiaľ čo druhý tvorí paravertebrálne a častejšie v retroperitoneálnom priestore.

Klinické príznaky ganglioneuroma takejto lokalizácie sa prejavujú bolesťou v rôznych častiach chrbta. Keď dosiahne veľkú veľkosť, ganglioneuroma môže ovplyvniť citlivosť častí tela pacienta, ako aj narušiť kontrolu nad funkciami vnútorných orgánov.

Pre ganglioneuroma mozgu je charakterizovaná umiestnením v ktoromkoľvek oddelení štruktúry. Tento typ nádoru je zriedka diagnostikovaný. Pre ganglioneuroma mozgu je častejšie charakterizovaný pomalým rastom a dosiahnutím malej veľkosti.

S rozvojom nádorového procesu v oblasti mozgu je pravdepodobnejšie, že bude mať nasledujúce klinické symptómy ochorenia:

 1. Bolesti hlavy a závrat, ktoré sú často sprevádzané vracaním a nevoľnosťou
 2. Zhoršená pamäť a pozornosť
 3. Rôzne duševné poruchy

To znamená, že pre tento nádor s takýmto usporiadaním nie sú charakteristické niektoré typické príznaky.

Ganglioneuromy sú pomerne zriedka diagnostikované a nachádzajú sa mimo miechy a mozgu, napríklad v oblasti žalúdka, močového mechúra, nadobličiek a ďalších orgánov pacienta.

Môže sa vyvinúť rakovina?

Samozrejme, každá osoba, ktorá diagnostikuje akýkoľvek nádor v ňom, je o tejto problematike znepokojená. A to nie je menej dôležité pre lekárov, pretože používajú svoje vlastné špeciálne metódy diagnostiky a terapie na liečbu rakoviny. Je to o niečo zložitejšia situácia.

Preto otázka možnosti prechodu benígneho nádoru ganglioneuroma na malígny, jednoducho nemôžeme pomôcť, ale zvážiť.

Je to pomerne zriedkavé, ale takéto prípady sa odohrávajú v lekárskej praxi, keď sa pôvodne benígna forma náhle ukáže ako zhubná, možno po určitom čase.

Keď hovoríme o ganglioneurom a podozrení na rakovinu, je potrebné vziať do úvahy rýchlosť rastu nádoru, pomer jeho veľkosti, prítomnosť metastáz, výsledky diagnostiky stavu tela.

Brain ganglioneuroma je častejšie charakterizovaný prechodom s diagnózou malígneho nádoru. V takýchto situáciách sa to nazýva ganglioneuroblastóm alebo neuroblastóm. Klinika a všetky príznaky sa rozvíjajú pomerne rýchlo a výrazne.

Preto by ste nikdy nemali odložiť skúšku. Je dôležité venovať pozornosť zdraviu, aby sme neprehliadli vývoj rakoviny.

diagnostika

Klinické prejavy nádorov ganglioneuroma sú rozsiahle a môžu sprevádzať úplne odlišné ochorenia.

Preto sa v praxi často vyskytujú také situácie, keď je prítomnosť tejto choroby zistená celkom náhodne počas preventívneho vyšetrenia.

Okrem toho, len pri dosiahnutí veľkej veľkosti klinickej ganglioneuroma môže navrhnúť myšlienku možnosti vývoja tohto patologického tkaniva.

Pre tento proces je niekedy dokonca aj absencia znakov charakteristická, najmä ak je benígna. S rozvojom rakoviny sa poruchy vnútorných štruktúr vyskytujú oveľa častejšie.

Často, keď diagnostikuje bolesť chrbta, môže byť zistená na röntgenovej snímke ako tmavá oblasť. Pri vzniku rakoviny existuje klinika, v ktorej dochádza k narušeniu štruktúry rebier a stavcov, ak sú zhubné tkanivá umiestnené v chrbtici.

Takéto metódy diagnostiky ganglioneuroma ako CT a MRI sú tiež bežné.

Najspoľahlivejšími metódami na diagnostikovanie typu tkaniva sú vždy biopsia a histologické vyšetrenie, ktoré pomáhajú určiť ďalšiu liečbu ochorenia.

Terapia a prognóza

Liečba ganglioneuroma vyžaduje operáciu. Odstránenie ochorenia je nevyhnutné, ak je proces charakterizovaný intenzívnym rastom, prítomnosťou metastáz a extrémne rozvinutými klinickými poruchami.

Stupeň chirurgickej liečby rakoviny je dôležitý, pretože umožňuje potvrdiť diagnózu, aby sa zabránilo progresii ochorenia. Ak sa počas diagnostiky po operácii zistí rakovina, predpísala sa ožarovacia terapia, pretože iba odstránenie nádoru môže viesť k relapsu. Takéto prípady sa často vyskytujú v klinickej praxi. Často sa používa na liečbu rakoviny a používa sa metóda rádiochirurgie.

Liečba ganglioneuroma chirurgickým zákrokom je operácia nielen v oblasti, napríklad v oblasti chrbtice, ale aj v oblasti hrudnej dutiny.

Takéto operácie sú zložité a ak sa počas operácie ukáže, že tvorba veľkých veľkostí, niekedy sa vykonáva paliačné odstránenie. To znamená, že odstránenie nebude úplné, ale čiastočné.

Potom pokračuje liečba ganglioneuroma vo forme dekompresie miechy.

Nie všetky vzdelávania majú priaznivý výhľad. Často iba počas operácie je zistená informácia o objeme novotvaru a až po štádiu chirurgickej liečby a histológie je možné rozhodnúť o ďalších opatreniach. Dobrá prognóza má malé nádory, ktoré sú počas operácie úplne odstránené.

Nepriaznivá prognóza má veľké vzdelanie, ako aj podozrenie z ich malígneho pôvodu. V takýchto situáciách liečba nemusí byť účinná: ani chirurgická liečba, ani ožarovanie.

Mozgový nádor

Mozgový nádor je patologický bunkový agregát, ktorého vývoj a rast je nekontrolovateľný.

Vo väčšine ostatných častí tela je otázka, či je nádor benígny alebo malígny.

Benígne nádory nerastú do priľahlých tkanív a nerozšíria sa do vzdialených oblastí tela, t.j. Nenoste žiadnu hrozbu pre život. Mozog je však samostatný príbeh.

Magnetické rezonančné zobrazenie (MRI) v diagnostike nádorov mozgu Nádor na mozgu zriedka metastazuje na iné orgány, ale aj keď je benígny, môže pri raste stláčať a poškodzovať normálne tkanivá, čo môže viesť k invalidite a dokonca k smrti. To je dôvod, prečo lekári zvyčajne hovoria "mozgový nádor" a nie "rakovinu mozgu". Hlavné obavy lekárov týkajúce sa nádoru na mozgu sú to, ako rýchlo môže rásť do okolitého nervového tkaniva a či môže byť odstránený bez nebezpečenstva relapsu.

Typy nádorov mozgu

Tento článok sa zaoberá rakovinou mozgu u dospelých a je to primárna, ktorá začala svoj vývoj špecificky v ľudskom mozgu a nemala ju metastázovať.

Typy nádorov mozgu sú určené typom buniek, z ktorých pochádzajú:
Typy nádorov mozgu

 • Gliómami. Tieto nádory sa môžu vyvinúť nielen v mozgu. Termín "glióm" spája skupinu nádorov pochádzajúcich z gliových buniek. Môže to zahŕňať glioblastómy (malígne), astrocytomy (benígne), oligodendrogliómy a ependymómy. Gliómy sú najrýchlejšie rastúce mozgové nádory. Z 10 nádorov tohto orgánu sú 3 gliómy;
 • Meningiom. Tieto nádory sa vyvíjajú z dura mater - vonkajšej vrstvy buniek obklopujúcich mozog. Meningiómy sa vyskytujú približne rovnakou frekvenciou ako gliómy. Riziko vzniku meningiómu rastie s vekom. U žien sú meningiómy diagnostikované 2 krát častejšie ako u mužov. V niektorých prípadoch dochádza k dedičnosti meningiómov, najmä v prítomnosti neurofibromatózy (syndróm prítomnosti mnohých benígnych nádorov nervového tkaniva);
 • Meduloblastóm. Tieto nádory vychádzajú z neuroektodermálnych buniek cerebellum. Tieto nádory rastú rýchlo a tiež rýchlo sa rozširujú v tele, čo im pomáha mozgovomiešnene. Súčasne je možné ich chirurgicky eliminovať, ako aj ožarovaním a chemoterapiou. Medulloblastómy sú častejšie u detí ako u dospelých;
 • Gangliogliomy. Štruktúra týchto nádorov zahŕňa gliové bunky aj neuróny. Gangliogliómy sú pomerne zriedkavé, najmä u dospelých. Tieto nádory sa liečia kombináciou chirurgického zákroku s radiačnou terapiou;
 • Schwannomas (neuryléma). Tieto nádory sa vyvíjajú z takzvaných Schwannových buniek, ktoré obklopujú a delia kraniálne nervy. Schwannomy tvoria 9% všetkých nádorov CNS. Treba poznamenať, že ide o benígne nádory, ktoré môžu ovplyvniť ľubovoľný lebečný nerv. Ak sú to nervy zodpovedné za rovnováhu a sluch, nádory sa nazývajú vestibulárne schwanómy;
 • Kraniofaryngiom. Tieto pomaly rastúce nádory sa rozvíjajú pod mozgom. Pri stlačení hypofýzy a hypotalamu sa vyskytujú hormonálne poruchy. A vzhľadom na blízkosť nádoru k optickým nervom - a problémy s očami.

Symptómy mozgového nádoru v jeho počiatočných štádiách

Príznaky mozgového nádoru sa môžu postupne rozvíjať a zhoršovať sa v priebehu času, alebo prejaviť sa ako akútne paroxysmálne stavy.

Nádory ktorejkoľvek časti mozgu môžu zvýšiť intrakraniálny tlak. To môže byť spôsobené rastom samotného nádoru, opuchom mozgu alebo blokovaním odtoku mozgovomiešnenej tekutiny.

To všetko vedie k takýmto bežným primárnym príznakom nádoru na mozgu, ako je:

 • bolesti hlavy
 • nevoľnosť,
 • zvracanie,
 • rozmazané videnie
 • poruchy rovnováhy,
 • poruchy správania
 • epileptické záchvaty,
 • strata vedomia

Symptómy mozgového nádoru

Bolesť hlavy je najcharakteristickejším príznakom mozgového nádoru, vyskytuje sa u približne polovice pacientov (samozrejme, vo väčšine prípadov nie sú bolesti hlavy spojené s nádorom).

Tiež približne polovica pacientov s mozgovým nádorom trpí konvulzívnymi záchvatmi, ktorých typ závisí od umiestnenia nádoru.

Niekedy je to prvý príznak nádoru na mozgu, ale nakoniec v prípade menej ako jedného z desiatich prípadov je mozgový nádor príčinou záchvatu.

Nádory v rôznych častiach centrálneho nervového systému spôsobujú rôzne príznaky v závislosti od miesta, kde nádor "rástol".

Nádor v časti mozgu, ktorý ovláda pohyb a pocity, môže spôsobiť slabosť a necitlivosť zodpovedajúcich častí tela.

Nádor v časti mozgu, ktorý je zodpovedný za hovorený jazyk, môže spôsobiť poruchy reči a nedorozumenie partnera.

Nádor v prednej časti mozgu niekedy spôsobuje problémy s myslením a osobnou identifikáciou.

Nádor v bazálnych gangliách spôsobuje atypické motorické reakcie a abnormálnu polohu tela v priestore.

Ak sa nádor vyvinul v malom mozgu, potom môže mať pacient problémy s pohybom alebo inými každodennými funkciami, napríklad s konzumáciou potravy.

Nádor v zadnej časti mozgu, v oblasti hypofýzy alebo zrakového nervu spôsobuje poruchy videnia.
Ako viete, mozog kontroluje mnoho vitálnych funkcií vrátane hormonálnej sekrécie, takže nádory tohto orgánu môžu spôsobiť mnoho ďalších symptómov, ktoré nie sú uvedené v tomto článku.

Liečba nádorového mozgu

Mozgový nádor nie je ľahko liečiteľný a vyžaduje si spoločné úsilie celého "tímu" lekárov rôznych špecializácií, ktoré vedie neurochirurg. Jeho najbližšími asistentmi sú:

 • neurológ (lekár, ktorý liečí ochorenia centrálneho nervového systému);
 • onkológ-rádiológ (lekár, ktorý liečí rakovinu radiačnou terapiou);
 • medicínsky onkológ (lekár, ktorý používa chemoterapiu a iné farmakologické látky na liečbu rakoviny);
 • endokrinológ (špecialista na endokrinné žľazy).

Program na liečbu nádorového mozgu môže zahŕňať metódy, ako je chirurgia, rádioterapia, chemoterapia, cielená terapia a prídavná farmakoterapia. Taktika liečby sa vytvára v závislosti od typu nádoru a mnohých ďalších faktorov, ale zriedka sa stáva, že sa používa iba jedna metóda: je to spravidla kombinačná liečba.

Chirurgická intervencia

Vo väčšine prípadov je prvým krokom neurochirurga odstránenie čo najväčšieho množstva nádoru z normálneho fungovania mozgu.

Chirurgia je vystavená dostatočne veľkému počtu nádorov vrátane zle diferencovaných astrocytómov, ependymómov, kraniofaryngiómov, gangliogliómov a meningiómov.

Tie nádory, ktoré majú tendenciu sa šíriť do susedných tkanív, ako sú aplastické astrocytómy alebo glioblastómy, nemôžu byť chirurgicky odstránené. Jediná vec, ktorú môžete urobiť, je odstrániť časť nádoru a pokúsiť sa zničiť zvyšné rakovinové bunky ožiarením alebo chemoterapiou.

Operácia však môže zmierniť množstvo symptómov, najmä tých, ktoré sú spôsobené vysokým intrakraniálnym tlakom (bolesti hlavy, nevoľnosť, vracanie, rozmazané videnie a záchvaty).

Umiestnenie nádoru hlboko vo vnútri mozgu alebo v takej časti, ktorú nemožno odstrániť (napríklad mozgový kmeň), môže slúžiť ako obmedzujúce okolnosti pre chirurgický zákrok. Niekedy chirurgia nie je možná a zo zdravotných dôvodov.

Operácia na otvorenie lebky sa nazýva kraniotómia alebo trefín. Toto je najbežnejší prístup pri chirurgickej liečbe nádoru na mozgu. Pacient môže byť podrobený celkovej anestézii (hlboký spánok) alebo lokálne, pričom je počas celej operácie vedomý (môže to byť potrebné na posúdenie funkcie mozgu).

Pred operáciou sa vykonáva niekoľko inštrumentálnych vyšetrení (CT, MRI, ultrazvuk), aby sa zistilo presné umiestnenie nádoru a jeho okrajov.

Vo väčšine prípadov sa odľahlá časť lebky nahradí a pripevní sa k lebke pomocou kovových skrutiek, ihiel na pletenie, dosiek alebo špeciálnych stehov.

Ak nádor blokuje tok cerebrospinálnej tekutiny, môže to spôsobiť zvýšenie intrakraniálneho tlaku. Prebytok cerebrospinálnej tekutiny sa môže odstrániť pomocou silikónovej trubice - skrat.

Jeho horný koniec je umiestnený v komore mozgu, prechádza pod kožu cez krk a hrudník a končí v brušnej dutine. Prúd cerebrospinálnej tekutiny je riadený ventilom zabudovaným do skratov.

Toto zdravotnícke zariadenie môže byť trvalé aj dočasné.

Radiačná terapia

Radiačná liečba nádorov mozgu Vo väčšine prípadov sa pre rakovinu mozgu používa diaľková rádioterapia: pacient je umiestnený na špeciálnom stole a ožarovaný pri skôr vypočítaných presných uhloch.

Každé zasadnutie trvá od 15 do 30 minút, celý komplex podujatí sa koná denne 5 dní v týždni niekoľko týždňov.

Vysoké dávky žiarenia môžu poškodiť zdravé mozgové tkanivá, takže onkológovia sa snažia čo najpresnejšie vypočítať maximálnu prípustnú dávku.

Našťastie množstvo moderných metód umožňuje zamerať radiáciu striktne na malígny novotvar:

 • 3D konformná rádioterapia. V rámci tejto metódy sa používajú výsledky MRI, pomocou ktorých je najpresnejšia mapa lokalizácie nádorov vytvorená počítačom. Potom sa lúč ožarovania dodáva do rôznych nádorov z rôznych miest a každý lúč jednotlivo nesie nízku dávku žiarenia, čo minimalizuje vedľajšie účinky, ale keď sa všetky lúče zhromažďujú na nádore, celková dávka je dostatočne vysoká na to, aby zničila rakovinové bunky;
 • Radioterapia modulovaná intenzitou (IMRT). Jedná sa o pokročilú formu 3D konformnej rádioterapie. Zdrojom žiarenia je počítačový lekársky lineárny urýchľovač. Intenzita žiarenia sa môže upraviť počas postupu, aby sa obmedzili účinky žiarenia na najcitlivejší tkanivá a orgány;
 • Konformná terapia protónového žiarenia. Je to podobne ako 3D konformná terapia, ale namiesto röntgenových lúčov sa tu používa lúč protonov, čo spôsobuje menšie poškodenie zdravia. Správa dobre s meningiomas;
 • Stereotaktická rádiochirurgia. Súčasťou tejto metódy sú inovatívne zariadenia, ako je Gamma Knife, Cyber ​​Knife, X-Knife, ktoré sa používajú na zaostrenie žiarenia na nádor;
 • Brachyterapia. Variant internej rádioterapie, keď sa rádioaktívna látka injektuje priamo do nádoru alebo blízko neho;
 • Kraniospinálne ožarovanie. Používa sa, ak sa nádor rozšíril pozdĺž obloženia miechy alebo do mozgovomiechovej tekutiny. Je určená pre ependymómy a meduloblastómy.

chemoterapia

Ako je dobre známe, chemoterapia je systémová metóda liečenia rakoviny, pri ktorej sa liek vstrekne do tela injekčným alebo orálnym podaním a takýmto spôsobom preniká do všetkých orgánov a tkanív. Vo všetkom, ale nie v mozgu: mnohé chemoterapeutické lieky nie sú schopné preniknúť do tohto orgánu.

V niektorých prípadoch môže byť liek vstreknutý priamo do miechovej tekutiny, mozgu alebo miechového kanála cez ventrikulárny katéter.
Chemoterapia sa zvyčajne používa na rýchlo rastúce nádory, ako je medulloblastóm a lymfóm, ktoré dobre reagujú na túto liečbu rakoviny.

Štandardnou praxou je použitie chemoterapie spolu s chirurgickým zákrokom a / alebo radiačnou terapiou.

Cieľová terapia

Cielené lieky nemajú rozhodujúcu úlohu pri liečbe nádoru mozgu, ale niektoré z nich môžu byť celkom užitočné vo vzťahu k určitým typom nádorov. Napríklad Bevacizumab (Avastin) sa dobre vyrovná s glioblastómami, znižuje ich veľkosť a Everolimus (Afinitor) pôsobí proti subependymálnym astrocytomám obrovských buniek a spomaľuje rast týchto novotvarov.

Pomocná farmakoterapia

Niektoré lieky, bez priameho ovplyvnenia rastu a vývoja nádoru, pomáhajú zmierňovať symptómy spôsobené samotným nádorom alebo jeho liečbou:

 • Kortikosteroidy, napríklad Dexamethasone (Decadron), sú často predpísané na zmiernenie opuchu v oblasti lokalizácie nádoru. Pomáha zmierniť bolesti hlavy a zmierniť množstvo ďalších príznakov;
 • Antikonvulzívne lieky. Používajú sa na prevenciu záchvatov, ktoré často sprevádzajú mozgové nádory;
 • Hormonálne látky. Ak samotný nádor alebo jeho liečba (napríklad chirurgická alebo radiačná terapia) spôsobila poškodenie hypofýzy, môže byť nutná hormonálna substitučná liečba.

Sa Vám Páči O Epilepsii