Všetky príznaky a príznaky mikroútoku u muža

Z tohto článku sa dozviete, ako mikroskop u mužov, jej prvé varovné signály a spoľahlivé príznaky uprostred tejto choroby. Prečo sa príznaky musia hodnotiť podľa rizikových faktorov.

Autor článku: Nivelichuk Taras, vedúci oddelenia anestéziológie a intenzívnej starostlivosti, 8-ročná pracovná skúsenosť. Vyššie vzdelanie v špecializácii "Medicína".

Mikroskopická udalosť u mužov je porušením krvného obehu v mikrovaskulatúre malej oblasti mozgu, čoho dôsledkom je dočasná strata funkcie nervových buniek (1-2 minúty až 24 hodín). Zároveň si zachovávajú svoju štruktúru a dokážu sa úplne zotaviť.

V skutočnosti diagnóza "mikroskop" neexistuje, pretože nie je ustanovená medzinárodnou klasifikáciou ochorení. Termín bol vytvorený pre jednoduchšie a zrozumiteľnejšie vysvetlenie skutočnej choroby - prechodný ischemický záchvat (skrátený ako TIA).

Toto ochorenie sa najčastejšie vyskytuje u mužov vo veku 45-50 rokov. Jeho symptómy u žien a mužov sú rovnaké, pretože závisia nie od pohlavia, ale od miesta poškodenia mozgu.

Diagnózu a liečbu spracováva neurológ alebo neurológ.

Symptómy mikroúrazu u mužov

Všetky príznaky, ktoré sú charakteristické pre mikroskop u mužov, sú rozdelené do dvoch skupín:

 1. Cerebrálne - nešpecifické prejavy a poruchy nervového systému, ktoré sa objavujú pri mnohých ochoreniach mozgu. Tieto príznaky môžu byť podozrivé z patológie, ale nemôžete posúdiť lokalizáciu lézie.
 2. Ohniskové príznaky, pomocou ktorých je možné určiť, v ktorej časti mozgu má človek léziu.

Tabuľka popisuje najtypickejšie znaky mikroskopu a udáva, ako často sa u mužov vyskytujú.

1. Mozgové príznaky

2. Ohniskové príznaky

Údaje v tabuľke naznačujú, že mikroskop u mužov sa môže prejaviť rôznymi spôsobmi. Neexistuje žiadny spoločný model, pomocou ktorého by bolo možné stanoviť diagnózu s istotou. Všetko závisí od jednotlivca, predovšetkým od toho, ktoré tepny prinášajú krv do mozgu, krvný obeh je narušený. Koniec koncov, každé plavidlo je zodpovedné za dodávku krvi do určitej oblasti mozgu.

Odborníci vyvinuli jednoduchý algoritmus na určenie príznakov mŕtvice. Je tiež vhodný na diagnostiku TIA u mužov. Rozdiel medzi týmito ochoreniami je len čas existencie príznakov a neurologických porúch (s mŕtvicou viac ako jeden deň, s mikroskopom menej ako jeden deň).

Podľa algoritmu, ak existujú sťažnosti na bolesť hlavy, nepríjemnosť pri chôdzi, závrat, vážnu všeobecnú slabosť, mali by ste sa od muža požiadať, aby vykonal nasledujúce úkony:

 1. Usmievajte alebo zuby zuby. Ak má človek mikroskop - polovica tváre (roh úst, horného viečka, tváre) je skosená - príliš slabá alebo príliš tesná, nebude schopná ukázať svoje zuby.
 2. Držte ruky pred sebou (10 sekúnd je dosť). Jedna ruka (na rozdiel od postihnutej hemisféry) bude nedobrovoľne klesať rýchlejšie, alebo ho pacient nebude schopný vôbec zdvihnúť.
 3. Povedzte niečo o posúdení reči (napríklad krátke údaje o sebe, o blaho). Akékoľvek poruchy reči (dlhšie, fuzzy, chýbajúce) sú príznakom možnej mikro-mŕtvice.

U 20-30% mužov mikroskop neruší všeobecný stav. Toto ochorenie je tak krátke (niekoľko minút) a obehové poruchy sú zanedbateľné, že človek trpí na nohách (robí svoju obvyklú prácu).

Asi 30-35% mužov krátko zmiernilo alebo sa stalo inhibíciou. To môže byť jediný príznak.

Pri 25-30% je ochorenie predchodcom mozgovej príhody, ktorá sa deje počas celého roka.

Najčastejšie prvé príznaky

U 50 až 55% mužov sa postupne rozvíja mikroúraz. V tomto prípade jeho prvé príznaky sú:

 • bolesť hlavy;
 • poškodenie reči;
 • závrat a nekoordinovanosť;
 • necitlivosť tváre a končatín;
 • slabosť a porušenie všeobecného stavu.

Pozrime sa na ne podrobnejšie.

bolesť hlavy

Pretrvávajúce bolesti hlavy, ktoré človek zažíva už niekoľko rokov, nie sú kritériom mikroútoku. Bolesti, ktoré sa objavili po prvýkrát, by sa mali chrániť. Môžu mať odlišnú povahu (bolesť, stláčanie, silné, mierne), neustále idú a pravidelne mu robia obťažovanie, 1-2 hodiny až 3-4 týždne, ktoré pôsobia ako prekurzory choroby.

V čase mikroskopu hlásilo viac ako 90% mužov náhly vzhľad alebo zvýšenie existujúcej bolesti hlavy. Najčastejšou lokalizáciou je parieto-časová oblasť.

Zníženie reči

Ak mikroskopia ovplyvňuje ľavú hemisféru mozgu, prejavujú sa príznaky poruchy reči (60-70% pacientov). Stáva sa rozmazaný, nezmyselný, akoby vytiahnutý, slová sa vyslovujú s ťažkosťami. U 15% mužov vzniká hlbokosť - na niekoľko sekúnd až niekoľko hodín pacient nemôže povedať nič. Vnímanie reči, sluchu a myslenia sa často neruší.

Postupne počas dňa sa obnoví reč.

Závraty a nekoordinovanosť

Predchodcom alebo prvým znakom mikroskopu u mužov v 75-80% je náhly závraty. Otočenie hlavy, telo, chôdza sú sprevádzané neistotou, nestabilitou. Pacient nedokáže presne dokončiť vykonávané pohyby, chôdza sa opití, oči tmavšie, v súvislosti s ktorými sa človek zastaví, hľadá podporu, aby nepadol, nesedol ani nespadol.

Nepríjemnosť tváre alebo končatín

U 60-70% mužov, od samého začiatku mikroskopu, polovica tváre, ramena, nohy alebo celá polovica tela, oproti postihnutej mozgovej hemisfére, zmrzačí. Koža sa stáva, ako keby "drevená", jej citlivosť klesá, objaví sa pocit "plazivých husacích bokov". Porušenia sa môžu vyskytnúť postupne iba v jednej končatine alebo na tvári, alebo súčasne na celej polovici tela.

Slabosť a všeobecné narušenie

Približne 50% mužov v čase mikroskopu zaznamenáva tieto príznaky:

 • silná svalová a všeobecná slabosť, malátnosť;
 • potenie;
 • zvýšenie alebo zníženie krvného tlaku;
 • zvýšenie (viac ako 90 úderov za minútu) alebo spomalenie (menej ako 60 úderov za minútu) pulzu.

Známky výšky choroby

U 45-50% mužov je mikroskop jednostupňové náhle ochorenie so súčasným maximálnym rozvojom jedného alebo viacerých symptómov. Preto nie je možné prísne oddeliť označenia na skoré a neskoro. Existujú však spoľahlivé kritériá:

 • strach, krátkodobá strata pamäti;
 • parézu horných alebo dolných končatín;
 • poruchy reči (opísané v časti najčastejšie prvej príznakovej časti);
 • zrakové poruchy;
 • krútená tvár.

Strata vedomia a pamäte

Asi 30% mužov s mikroskopom na niekoľko sekúnd alebo dokonca minúty stratí vedomie, stane sa zablokované, ospalé. Možná strata pamäti o aktuálnych udalostiach (človek si nepamätá iba to, čo sa mu stalo v čase choroby).

Paréza a ochrnutie končatín

Charakteristickým príznakom mikroskopu je svalová slabosť, neschopnosť riadne vykonávať pohyb s pravou alebo ľavou rukou a nohou (zatváranie do pästi, ohnutie kolenom a zdvíhanie ramena pred vami). Pri porážke ľavej hemisféry trpia pravé končatiny vpravo - vľavo.

Vizuálne poruchy

U viac ako 25% mužov sa mikroúraz prejavuje poklesom videnia, tmavými kruhmi vo vizuálnom poli (strata polovice alebo časti vizuálnych polí), vizuálnymi halucináciami a slepotou. To je možné pri porážke okcipitálneho laloku mozgu.

Otočená tvár

Asymetrické usporiadanie rohov v ústach (keď je jeden z nich vytiahnutý alebo spúšťaný smerom nadol), prehĺbenie, rozkrojenie tváre, pokryté horné viečko na jednej strane), odchýlka jazyka k boku, neschopnosť ukázať (úsmev) zuby sú znaky mikroskopu u 60-70% mužov.

Aké sú prejavy ochorenia?

Vyjadrenia závisia od:

 • Zóny mozgu s poškodením krvného obehu (motorické, vizuálne, koordinujúce, citlivé, rečové). A na ktorej pologuli sa nachádza (vpravo alebo vľavo), na strane tela sa objavujú ohniskové znaky oproti mikroskopu (tvár, končatiny).
 • Vlastnosti štruktúry mozgových ciev: majú alebo nemajú vzájomné prepojenia. Ak áno, neurologické príznaky sú minimálne, prejdú rýchlo.
 • Povaha lézie artérií - ako zúžené sú (silnejšie, ťažšie prejavy).
 • Caliber artery - čím je väčší, tým viac symptómov.

Mikroskop sa môže prejaviť len jedným ohniskovým symptómom (napríklad poruchou reči alebo ručnou paralýzou) alebo niekoľkými neurologickými poruchami súčasne (môže to byť skreslenie tváre, poruchy pamäti, nedostatok prejavu, paralýza ruky a nohy).

Čím sú muži častejšie chorí - rizikové skupiny

Upozornenie proti mikroskopu je relevantné pre nasledujúce kategórie mužov:

 1. Vek nad 45 rokov (viac ako 85% pacientov). U mladých ľudí sú neurologické abnormality častejšie spôsobené inými ochoreniami mozgu.
 2. Zaťažená dedičnosť (20 - 25%) - mŕtvica u blízkych príbuzných (otec, dedko, brat).
 3. Obezita alebo hypertenzia (30 - 35%).
 4. Fajčenie tabaku, zneužívanie alkoholu (10-15%).
 5. Konštantný neuropsychický, fyzický stres alebo horúca teplota (10-15%).
 6. Diabetes mellitus, predchádzajúce epizódy TIA, akúkoľvek formu koronárnej choroby srdca (10%).

Mikroskop u mužov je ďaleko od neškodnej patológie. Hoci jeho symptómy sú dočasné a úplne preč, pre všetkých pacientov sú to "alarmové signály". Ak sa objavia podozrivé príznaky, obráťte sa na špecialistu (neurológ), ktorý zabráni opakovaniu mikroúrazu (TIA) alebo mŕtvice.

Autor článku: Nivelichuk Taras, vedúci oddelenia anestéziológie a intenzívnej starostlivosti, 8-ročná pracovná skúsenosť. Vyššie vzdelanie v špecializácii "Medicína".

Známky mikroúrazu u mužov a žien - príčiny a symptómy, diagnóza, liečebné metódy a dôsledky

V skutočnosti je mikroúder rovnaká mŕtvica, iba zranenia sa týkajú malých plavidiel. Patológia je stále nebezpečná, pretože vedie k poruchám základných funkcií mozgu. Mikroskop sa rýchlo stáva mladším a nachádza sa nielen u starších osôb, ale aj u ľudí mladších ako 30 rokov. Mnoho pacientov si ani nevšimne svoje príznaky, aj keď sú prítomné u každého pacienta. Je dôležité poznať príznaky mikroúrazu, pretože keď utrpíte ochorenie na nohách, človek zvyšuje pravdepodobnosť opakovaného výskytu záchvatov v budúcnosti.

Čo je to mikroskop

V medicíne sa mŕtvica nazýva akútne porušenie mozgovej cirkulácie (mŕtvica), ktorá sa vyvíja v dôsledku obštrukcie alebo poškodenia krvných ciev, ktoré krmiva mozog. Mikroskop je mŕtvica, pri ktorej neurologický deficit pretrváva počas niekoľkých minút až dní. Toto je hlavný rozdiel od mŕtvice. V budúcnosti sa mozgové funkcie čiastočne obnovia. Predpona "micro" označuje, že malé nádoby boli zničené.

V tradičnej medicíne chýba pojem "mikroskop", ale v praxi sa používa tak lekári, ako aj pacienti. Patológia sa môže vyvinúť u každej osoby bez ohľadu na vek, ale častejšie sa vyskytuje po 30 rokoch. Mechanizmus vývoja mikroskopu môže byť prezentovaný v niekoľkých fázach:

 1. Prudké zvýšenie tlaku alebo cievnej oklúzie s trombom v jednej z oblastí mozgu.
 2. Porušenie procesu krvného obehu, vývoj kyslíkového hladovania buniek.
 3. Ďalšia progresia hypoxie. Ak sa krvný obeh môže obnoviť na predchádzajúci objem, potom nastane regenerácia mozgového tkaniva.
 4. Ak sa mikrotrh pokračuje v rozvoji, mozgové bunky umierajú, objavuje sa nekróza. Plocha postihnutá mŕtvicou sa zväčšuje.

Príčiny a rizikové skupiny

Bežnou príčinou vývoja mikroúrazu je obštrukcia prietoku krvi, ktorá dodáva kyslíku a živiny do mozgu. Môže sa to stať v nasledujúcich prípadoch:

 • Pri upchatých nádobách. Vzhľadom na zúženie lúmenu klesá dodávka krvi do mozgu, čo je dôvod, prečo sa vyvinie hypoxia - hladovanie tkaniva kyslíkom. Plavidlá môžu byť blokované cholesterolom alebo aterosklerotickým plakom, trombom, plynovými bublinami, metastázami alebo bakteriálnym skríningom.
 • Pri rozbití kŕmnej nádoby. V tomto prípade sa rozvinie hemoragická mŕtvica. Krv vyliata z roztrhnutej cievy sa infiltruje do okolitých tkanív a nedosiahne správne miesto.
 • Keď je cievny kŕč. Takáto odchýlka je typická pre ľudí s pretrvávajúcou hypertenziou. Prudký skok v tlaku môže viesť nielen k mŕtvici, ale aj k ďalším poruchám mozgovej cirkulácie.

Vzhľadom na príčiny vzniku príznakov mikroúrazu doktori dokázali identifikovať skupiny ľudí, ktorí majú vysokú pravdepodobnosť vzniku tejto patológie. Rizikové faktory zahŕňajú nasledujúce choroby alebo zlé návyky:

 • história mŕtvice alebo mozgovej príhody;
 • obezita;
 • jesť veľké množstvá sladkých a tučných jedál;
 • vaskulárna ateroskleróza;
 • ochorenia kardiovaskulárneho systému;
 • sedavý životný štýl;
 • chronická únava;
 • častý stres;
 • fajčenie, zneužívanie alkoholu;
 • poruchy krvácania (dedičná alebo získaná) - polycytémia, antifosfolipidový syndróm, defekt faktora Leiden;
 • menopauza u žien;
 • genetická predispozícia;
 • diabetes.

Príznaky mikroúrazu

Určitý klinický obraz s mikroskopom závisí od lokalizácie lézie a od kalibru kŕmnej nádoby. Čím je poškodená tepna menšia, tým menej príznakov. Znaky mikroskopu u žien a mužov sa nelíšia v špecifickosti. Mnoho pacientov obviňuje ich stav na zmenách počasia, zmenách atmosférického tlaku, nadmernej práci alebo stresu. Charakteristickým symptómom patológie je všeobecná slabosť s pocitom slabosti, stuporom a ospalosťou.

Zrakové postihnutie a znecitlivenie končatín a tváre môžu byť pozorované na pravej alebo ľavej strane, ale vždy s opačnou stranou postihnutého mozgu. Zrejmým príznakom mikroskopu je strata pamäti. Jeho zotavenie sa uskutoční v krátkom čase - asi 5-6 hodín. Znaky mikroskopu sú podobné klinickému obrazu mŕtvice, ale útok trvá od 5 minút do jedného dňa. Osoba môže určiť tento patologický stav nasledujúcimi vlastnosťami:

 • Úsmevu. S ňou má pacient jeden roh ústa pod druhým.
 • Reči. Stane sa fuzzy a pomalé.
 • Pohyb. Jedna končatina môže zaostávať za druhou alebo sa nesmie kontrolovať.

Prvé znaky

Pretože mikroútrak postihuje malé cievy, v počiatočnom štádiu človek nemusí spozorovať príznaky patológie. Mnohí z nich jednoducho nevenujú pozornosť. Je dôležité poznať prvé príznaky mikroskopu, aby čo najskôr navštívil lekára, pretože na ňom závisí ďalšia liečba a rehabilitácia. Takže táto patológia môže byť rozpoznávaná nasledujúcimi nenápadnými príznakmi:

 • bolesť hlavy, ktorú nemožno uvoľniť analgetikami a vyskytuje sa niekoľkokrát denne;
 • závraty;
 • pocit nevoľnosti;
 • únava;
 • ospalosť;
 • "Hrdzavé hrbole" na koži;
 • strata sily;
 • zvýšený krvný tlak;
 • bolesť srdca;
 • zvýšené dýchanie.

Znateľné prejavy

S progresiou patológie sa objavujú jej viditeľné znaky. Jasné svetlo a hlasný zvuk obťažujú osobu. Pacient cíti pocit úzkosti, všeobecné prostaty a ospalosť. Nasledujúce príznaky spájajú tieto príznaky:

 • mierna slabosť ramien a nôh;
 • potenie alebo zimnica;
 • nekoordinovanosť, nestabilná chôdza, časté pády;
 • necitlivosť končatín;
 • ťažkosti pri posudzovaní predmetu;
 • nevoľnosť a vracanie;
 • strata vedomia;
 • neschopnosť kontrolovať výrazy tváre;
 • problémy s rečou.

U mužov po záchvate

Mikroskop je bežnejší u žien, ale aj muži patria do rizikovej skupiny kvôli alkoholizmu. Tí, ktorí trpia touto závislosťou, majú vysokú pravdepodobnosť vzniku porúch cerebrálneho obehu. Často sú zaznamenané po dlhodobom užívaní alkoholu. Príznaky týchto porúch sa môžu stratiť na pozadí bežných sťažností, takže ich mnohí pacienti ignorujú. Charakteristické znaky mikroskopu u muža po záchvate sú uvedené v zozname:

 • ťažké bolesti hlavy;
 • nevoľnosť, zhoršená tým, že sa snaží vstať a sedieť;
 • nezmyselná reč (lisovanie, roztrhnutie);
 • "Vyhladzovanie" artikulácie;
 • neurčité mumlat v odpovedi na otázky;
 • sklenené oči;
 • nevedomé pohyby rúk;
 • nadmerné potenie;
 • sčervenanie kože na tvári.

Nebezpečné príznaky

Pri niektorých príznakoch mikroskopu je potrebné okamžite zavolať ambulanciu, pretože závisí od toho, ako rýchlo pacient môže obnoviť stratené funkcie tela. Indikácie pre lekára sú nasledovné príznaky:

 • neschopnosť usmievať sa;
 • silná bolesť v hlave;
 • paralýza horných alebo dolných končatín;
 • poškodenie reči alebo zraku;
 • vynechanie rohu úst;
 • slabosť;
 • necitlivosť končatín;
 • nesprávne vnímanie sveta;
 • "Plazivé husacie kohútiky";
 • nevoľnosť, vracanie;
 • zmätenosť;
 • kŕče;
 • strata citlivosti.

Znaky preneseného mikroskopu

Ak bola patológia prenesená na nohy, pacient si zachováva niekoľko znakov samotného mikroskopu. Osoba trpí problémami s pamäťou, má porušenie koncentrácie. Medzi ďalšie výrazné znaky patrí:

 • depresívny stav;
 • podráždenosť;
 • zmätok reči;
 • bolesť v hlave;
 • závraty;
 • necitlivosť končatín.

účinky

Ak sa pacient nepožiadal o pomoc včas, má v budúcnosti vysoké riziko opakovania útoku. Existuje možnosť vzniku ischemických záchvatov alebo mŕtvice, ktoré vedú k úniku pamäti, problémom s rečou a zníženou mentálnou kapacitou. Mnohí pacienti ignorujú mikroskop, pretože obnovenie funkcií mozgu sa vyskytuje relatívne rýchlo. To je plné vývoja v dospelosti nasledujúcich komplikácií:

 • rozmazané videnie;
 • časté bolesti hlavy;
 • dlhotrvajúca depresia;
 • agresivita a podráždenosť;
 • zvýšená slzosť;
 • poruchy koncentrácie;
 • infarktu myokardu.

diagnostika

Štandardnou metódou diagnostiky tejto patológie je zobrazovanie magnetickou rezonanciou (MRI) mozgu. Výsledkom jeho držania je špecialista na obrazovke. Na obrázku môžete podrobne preskúmať štruktúru mozgu a vidieť aj tie najmenšie (v niekoľkých mm) léziách. MRI pomáha monitorovať a proces resorpcie lézií. Okrem tohto postupu je pacientovi predpísané ešte niekoľko štúdií, ako napríklad:

 1. Vyšetrenie neurológom. Lekár zaznamená špecifické neurologické príznaky tým, že skúma stav reflexov, žiakov a svalov pacienta.
 2. Meranie tlaku S malým zdvihom sa zvyšuje.
 3. Angiografia. Táto štúdia je potrebná na štúdium štrukturálnych a patologických zmien v cievnom lôžku mozgového tkaniva.
 4. Doppler. Tento postup zahŕňa štúdium štruktúry krvných ciev pomocou ultrazvuku. Pomáha identifikovať prerušenia alebo blokovanie tepien a žíl.
 5. Echokardiografia. Toto je ultrazvuk srdca, ktorý odhaľuje odchýlky v jeho práci. Postup je schopný zistiť nedostatky v srdcových chlopniach, ktoré môžu spôsobiť tvorbu krvných zrazenín alebo krvných zrazenín.
 6. Krvný test Jej zrážanlivosť je určená - ak je zvýšená, potom pacient má riziko vzniku krvných zrazenín v cievach mozgu.
 7. Elektrokardiogram. Pomáha identifikovať arytmie, ktoré sú zahrnuté v zozname príčin mŕtvice.

Úprava mikroskopom

Spočiatku je pacient ošetrovaný v nemocnici. Osoba je predpísaná liečebná terapia, ktorá pomáha obnoviť činnosť mozgových ciev. Keď sú drogy zrušené, pacient sa môže vrátiť domov. Tu pacient musí pokračovať v liečbe. Základom terapie je zdravý životný štýl a správna výživa.

Keď sa zotavujete, musíte vstúpiť do fyzickej aktivity vo svojom režime. Najprv by mali byť minimálne. V budúcnosti sa môže intenzita cvičenia postupne zvyšovať. Okrem športu sa pacientovi odporúča:

 • zabrániť stresu;
 • prestať fajčiť a alkohol;
 • masážne kurzy;
 • udržať hmotnosť je normálna.

Jedlo počas regenerácie by nemalo vyvolať nový útok. Pikantné, mastné, slané potraviny by mali byť úplne vylúčené. Produkty na výživu by mali byť vybrané s veľkým množstvom horčíka a draslíka. V deň by malo byť 5-6 jedál: 3-4 základné a 2-3 občerstvenie. Nasledujúce produkty sú tiež zakázané:

 • sýtené nápoje;
 • balené šťavy;
 • údené mäso;
 • výrobky z múky;
 • polotovary;
 • silný čaj a káva.

Pri výbere ponuky je potrebné zamerať sa na denný kalorický obsah maximálne 2500 kcal. Odporúča sa zahrnúť produkty zo zoznamu do stravy:

 • ovocné nápoje;
 • bylinné odvarky;
 • fermentované mliečne výrobky;
 • zelenina a ovocie;
 • morské plody;
 • ryby;
 • fazuľa;
 • čučoriedky.

Prvá pomoc

Pri vzniku rušivých znakov mikroskopu je potrebné ihneď zavolať ambulanciu. Po výzve musíte poskytnúť pacientovi prvú pomoc. Život pacienta a jeho ďalšie zotavenie závisia od neho. Prvá pomoc je poskytovaná podľa nasledujúcich pokynov:

 1. Umiestnite pacienta na tvrdý povrch. Keď ste na ulici, vyberte tieňované miesto.
 2. Aby ste sa vyhli opuchu mozgu, zdvihnite hlavu. Pri zvracaní otočte ho na bok, aby sa zvracanie nedostalo do dýchacieho traktu a nevedelo k zaduseniu.
 3. Aby ste zabezpečili normálne dýchanie, odblokujte tesné oblečenie, uvoľnite pás a v prípade potreby odtrhnite golier sveteru. Naneste na hlavu chlad.
 4. Zmerajte tlak - ak je vysoký, poskytnite pacientovi hypotenzívny liek. Antispazmodiká sú zakázané.

Liečba

Určité lieky sú predpísané na základe stavu pacienta a príčiny vzniku mikroskopu. Nie je možné presne pomenovať trvanie podávania a dávkovania liekov, pretože sú vyberané výlučne lekárom na základe klinického obrazu patológie. Úlohy farmakoterapie sú obnovenie normálneho prietoku krvi a prevencia komplikácií. Ak to chcete urobiť, predpíšte tieto lieky:

 • Trombolytika: Streptokináza, Alteplaza, Tenekteplaza. Pridelené na rozpustenie krvnej zrazeniny a obnovenie toku krvi v cievach. Nemôžu byť použité na hemoragickú mozgovú príhodu.
 • Antikoagulanciá: heparín, fragmin, fraxiparín. Tieto lieky sú indikované na prevenciu krvných zrazenín znížením zrážanlivosti krvi.
 • Disagregácia: dipyridamol, aspirín, klopidogrel. Tieto lieky zasahujú do adhézie krvných doštičiek, a preto sa používajú na zníženie rizika tvorby krvných zrazenín.
 • Antihypertenzíva: Corinfar, Nifedipine, Cordipin. Táto skupina liekov sa používa ako na núdzovú starostlivosť, tak aj na zotavenie po mikroskopickej úprave. Lieky znižujú tlak, čím sa znižuje riziko tvorby krvných zrazenín. Dávkovanie každého liečiva sa stanovuje individuálne.
 • Diuretikum: manitol, furosemid. Tieto nástroje zmierňujú opuch mozgu kvôli odstráneniu nadbytočnej tekutiny. Indikácia ich použitia je zabrániť tomu, aby opuchnuté tkanivo mozgu preniklo do okcipitálneho foramenu.
 • Neuroprotektory: Piracetam, Cerebrolysin, Vinpocetín. Ukázalo sa, že zlepšujú pamäť a zvyšujú odolnosť mozgu voči hypoxii.

prevencia

Hlavnou podmienkou prevencie je regulácia krvného tlaku, pretože jeho nárast je príčinou rôznych typov mŕtvice. Pre túto osobu sa odporúča dodržiavať nasledujúce pravidlá:

 • zníženie účinkov stresorov;
 • zabezpečiť úplný spánok;
 • jesť správne;
 • prestať užívať alkohol a fajčiť;
 • udržať váhu pod kontrolou;
 • nespúšťa chronické choroby;
 • hrať šport;
 • v prípade hladiny cukru v kontrolnej cukre.

Ako rozpoznať príznaky mikroúrazu u mužov?

Dátum uverejnenia článku: 08/31/2018

Dátum aktualizácie článku: 16.09.2018

Autor článku: Dmitrieva Julia - praktická kardiológka

Mikroskop je malá ohnisková nekróza mozgového tkaniva, ktorá prebieha s mierne výraznými neurologickými príznakmi.

Stojí za zmienku, že v úradnej medicíne sa tento termín nepoužíva: diagnóza v každom prípade znie ako akútne porušenie cerebrálneho obehu.

Zvážte prvé príznaky mikroúrazu u mužov, základy pomoci obeti, ako aj symptómy komplikácií a možné zdravotné dôsledky.

Prvé znaky

Patológia môže byť identifikovaná príznakmi typickými pre "normálnu" mozgovú príhodu. V štádiu prvej pomoci sa diagnóza mikroskopu nikdy neuskutoční, pretože nie je možné posúdiť stupeň porušenia mozgovej cirkulácie výlučne na základe sťažností a vyšetrení pacienta.

Všetci pacienti s charakteristickým klinickým obrazom sú hospitalizovaní v nemocnici s diagnózou mŕtvice.

Avšak na rozdiel od mŕtvice, s týmto porušením dochádza k nevratnej smrti malého počtu neurónov. Najčastejšie sú účinky mikroskopu dobre kompenzované a neurologický deficit neexistuje.

S mikroskopom existujú dve skupiny príznakov:

 1. Cerebrálne neurologické poruchy spôsobené zvýšeným intrakraniálnym tlakom, edém mozgu, poruchy odtoku mozgovomiechovej tekutiny. Nedávajú jasnú predstavu o polohe zamerania mikroskopu.
 2. Ohniskové - znaky, ktoré sú vlastné lokálnej lézii štruktúr centrálneho nervového systému. Pomocou svojej povahy je možné určiť, ktorá oblasť mozgu utrpela v dôsledku porúch zásobovania krvou.

Mozgové symptómy sa prejavujú:

 • závraty;
 • náhla bolesť hlavy;
 • ataxy - porušenie koordinácie;
 • úzkosť, strach zo smrti;
 • mdloby a iné typy porúch vedomia (stupor, stupor, stupor);
 • blikajúce "lietať" pred mojimi očami;
 • nevoľnosť, vracanie;
 • neznášanlivosť na jasné svetlo, hluk.

Ohniskové označenia sú rôzne a závisia od mikroskopu v bazéne, z ktorého tepna:

 • prechodná mono- a hemiparéza - zníženie svalovej sily v jednej končatine alebo polovici tela;
 • znížená periférna citlivosť;
 • necitlivosť končatín a tváre;
 • pocit lezania;
 • poruchy reči.
 • hemianopsia - bilaterálna slepota v polovici zorného poľa;
 • nystagmus - nedobrovoľné oscilácie očí;
 • diplopia - dvojité videnie;
 • fotopsia - vzhľad jasných bleskov v zornom poli;
 • ataxia;
 • dezorientácia v čase a priestore.

Často vyššie uvedené príznaky nie sú úplne vyjadrené a nie ostré. Pacient cíti len nepokoj, bolesť hlavy, závrat, neznášanlivosť na svetlo a zdravé podnety, necitlivosť končatín, miernu stratu koordinácie pohybov.

Často sa diagnostikuje mikroskop po tom, čo človek navštívi lekára so sťažnosťami na dôsledky mozgovej katastrofy - časté bolesti hlavy, záchvaty závratov. Počas vyšetrenia môže neurológ identifikovať krvácanie a oblasti nekrózy v mozgovom tkanive.

Rozpoznanie mikroskopu u mužov i žien je jednoduché ako doma. Dosť na vykonanie jednoduchého, ale spoľahlivého testu vyvinutého americkými neurológmi, ktorý umožňuje diagnostikovať akútne cievne poruchy v centrálnom nervovom systéme v 80% prípadov.

V anglicky hovoriacom prostredí sa tento test nazýva FAST (Face) - Arm (hand) - Speech (speech) - Test):

 1. Pacient je požiadaný, aby sa usmieval a ukázal svoj jazyk. Keď je hemiplegia pozorovaná asymetria, roh úst na jednej strane "saje".
 2. Obeh zdvihne rovné ramená pod uhlom 90 ° a snaží sa ich držať 5 - 10 sekúnd. S mikroskopom pomaly klesá jedna z rúk.
 3. Pacient je vyzvaný, aby povedal krátku jednoduchú frázu, napríklad aby pomenoval deň v týždni alebo vaše meno. Jeho reč je zároveň nečitateľná, nezmyselná.

Prítomnosť aspoň jedného rušivého príznaku je dôvodom okamžitého zavolania na ambulanciu.

Aj keď prejavy ochorenia zmizli po niekoľkých minútach, je dôležité, aby bol postihnutý muž vyšetrený lekármi, ktorí zistili príčinu problémov s krvným obehom v mozgu a predpísali vhodnú liečbu.

Kto je ohrozený?

Predpokladá sa, že ONMK je choroba len starších pacientov, ale to nie je úplne pravda. Riziko vyvolania mikroskopu sa skutočne prudko zvyšuje po 50-60 rokoch a starších, avšak mladí muži vo veku 20 až 30 rokov nie sú imúnní voči patológii.

Vyvolanie útoku a spôsobenie ochorenia môže:

 • ateroskleróza;
 • vrodené malformácie mozgových ciev;
 • hypertenzia;
 • prudký pokles krvného tlaku pri infarkte myokardu a akútne zlyhanie srdca, kolaps, šok, hypotenzia vyvolaná liekmi;
 • diabetes mellitus;
 • vrodené srdcové chyby;
 • poruchy srdcového rytmu;
 • zmeny reologických vlastností krvi (zvýšená viskozita, trombóza);
 • cervikálna osteochondróza;
 • akútne ochorenia komplikované krvácaním (chrípka, stafylokoková, meningokoková infekcia).

Okrem toho existuje skupina faktorov, ktoré môžu vyvolať vývoj ochorenia.

Patria medzi ne:

 • zneužívanie alkoholu;
 • fajčenie;
 • drogová závislosť;
 • nezdravá strava a životný štýl;
 • nadváha;
 • nedostatok pohybu;
 • intenzívna fyzická práca;
 • pracovať v rizikových odvetviach;
 • akútne a chronické otravy jedmi, ťažkými kovmi, chemickými látkami, ktoré spôsobujú angiospazmus;
 • vysoká expozícia stresu;
 • zaťažená dedičnosť.

Vzhľadom na povahu rizikových faktorov mikroúrazu, podobne ako iné vaskulárne príhody, je častejšie u mužov ako u žien. Je ťažké odhadnúť prevalenciu tejto patológie, pretože pacienti často nedávajú dôležitosť symptómom, ktoré dokonca po niekoľkých hodinách odchádzajú bez liečby a nechodia k lekárovi.

Je však veľmi nebezpečné preniesť patológiu na nohy: v priebehu nasledujúcich 5 rokov môže polovica týchto pacientov čeliť "skutočnej" mŕtvici a jej strašným komplikáciám.

Prvá pomoc pacientovi

Opatrenia prvej pomoci pri mikroúrovni by sa mali začať čo najskôr: na tom závisí úspešnosť liečby. Ak sa človek náhle ochorie, musíte okamžite zavolať sanitku.

Zatiaľ čo lekári cestujú, obeť by mala dostať prvú pomoc:

 1. Položte obeť na rovný povrch s vyvýšeným koncom hlavy. Aj keď sa stav pacienta stabilizoval, nemali by ste mu dovoliť vstávať.
 2. V prípade zvracania - otočte hlavu na stranu, aby ste predišli vdýchnutiu zvracania. Nemôžete dať mužovi piť a jesť, ako možné porušenie funkcie prehĺtania.
 3. Merajte krvný tlak. Podávanie antihypertenzívnych liekov je žiaduce len po konzultácii s lekárom.
 4. Zabezpečte dostatočný prístup kyslíku: otvorte okná v miestnosti, odtiahnite golier tesnej koše, uvoľnite pás atď.
 5. Vypnite jasné svetlo a vypnite "hlasné" zariadenia (rádio, TV).
 6. Pri zástave srdca - začnite resuscitáciu.

Po hospitalizácii musí pacient podstúpiť štandardné vyšetrenie, ktoré pomôže zistiť príčiny, lokalizáciu a závažnosť mikroskopu.

 • klinické a neurologické vyšetrenie;
 • laboratórne testy (OAK, OAM, biochemická analýza krvi, koagulogram, lipidogram);
 • Dopplerov ultrazvuk na krku a hlavy nádoby;
 • CT / MRI mozgu;
 • angiografia mozgových ciev;
 • monitorovanie krvného tlaku;
 • EKG;
 • R-graf krčnej chrbtice.

Neurológ alebo neurochirurg môže zaobchádzať s porušeniami. Po prvé, akcie špecialistu sú zamerané na obnovenie cerebrálneho obehu a prevenciu komplikácií.

Ak chcete odstrániť príčiny a dôsledky zablokovania krvných ciev, môžete použiť schôdzku:

 • vazodilatačné liečivá (pentoxifylín, instenón);
 • angioprotektormi, ktoré zlepšujú mikrocirkuláciu v cievach centrálneho nervového systému (Tanakana);
 • metabolické stimulátory (Actovegin, Mexicoor);
 • protidoštičkové látky (dipyridamol, nízke dávky kyseliny acetylsalicylovej);
 • nootropiká (cerebrolyzín, vinpocetín);
 • multivitamínových komplexov.

Možné dôsledky

S včasnou lekárskou starostlivosťou prechádza mikroskop s malými alebo žiadnymi dôsledkami.

Niekedy niekoľko týždňov zostáva muž:

 • únava, slabosť;
 • časté bolesti hlavy;
 • záchvaty závraty;
 • nepozornosť, absencia myslenia;
 • ospalosť;
 • emočná labilita, časté výkyvy nálady;
 • neistá, nestabilná chôdza.

Ak sa ignorujú príznaky patológie, pacient výrazne zvyšuje riziko opakovaného záchvatu alebo rozsiahlej mŕtvice.

V tomto prípade sa vyvinú nezvratné a niekedy mimoriadne závažné dôsledky mikroútoku neseného na nohách:

 • paralýza / pareza;
 • prudký pokles alebo úplná strata videnia;
 • poruchy reči;
 • konvulzívne záchvaty;
 • duševné poruchy (útoky nemotivovanej agresie, depresia, apatia na všetko, čo sa stane);
 • poruchy pamäti a kognitívne (kognitívne) funkcie;
 • problémy s požitím potravín a kvapalín v dôsledku zhoršenej funkcie prehĺtania;
 • inkontinencia, výkaly.

Zvláštna pozornosť by sa mala venovať viacnásobným mikroúrazom, ktoré sa vyskytujú aj pri vyhladzovaných príznakoch (zhoršenie pohody pacienta sa môže pripísať epizóde hypertenzie, únavy, stresu, tepla).

Na rozdiel od ONMK, ktoré prebiehajú s jasnými klinickými príznakmi, nie sú vždy včas diagnostikované a liečené, a preto môžu viesť k:

 • ťažká rozsiahla mŕtvica;
 • závažná dysfunkcia mozgu, vaskulárna demencia (demencia);
 • opuch mozgového tkaniva.

Preto aj malá epizóda narušenia krvného toku v mozgových tkanivách by mala byť vážnym dôvodom na starostlivosť o vaše zdravie. Prevencia chorôb spočíva v neustálej kontrole tlaku, odmietaní zlých návykov, eliminácii rizikových faktorov.

Znaky a priebeh mikroskopu u človeka

Prechodný ischemický záchvat - druhý názov mikroskopu. Posledná definícia je priemernej osobe známejšia než prvá. Jednoducho povedané - porušenie krvného obehu mozgu, ktoré je epizodické. Počas trvania môže trvať od minúty až niekoľko hodín. Úplné zotavenie tela za deň. Stáva sa to takto: zúžené krvné cievy v mozgu, ktoré prinášajú užitočné látky. Práca je narušená. Bunky zomierajú, ale majú vlastnosti regenerácie.

Rizikové faktory ↑

Znaky mikroskopu u človeka možno rozpoznať len vtedy, keď poznáte príznaky a rizikové faktory. Mužská polovica je náchylnejšia na ochorenie než samica o 7,0%. Nasledujúce faktory môžu vyvolať mikroúraz:

 • vysoký krvný tlak;
 • zlé zrážanie krvi, predispozícia na tvorbu krvných zrazenín;
 • diabetes mellitus;
 • nevyvážená strava, konzumácia tučných potravín, obezita;
 • patologické abnormality mozgovej siete;
 • nikotín, alkohol, omamné látky;
 • systematické varenie na báze polotovarov;
 • rôzne emocionálne situácie: v práci, doma. Muži majú spravidla tendenciu skrývať emócie, ale v tomto prípade je lepšie vyhnúť sa, skôr ako sa hromadiť;
 • systematická fyzická únava;
 • negatívna ekológia;
 • náchylnosť na ovplyvňovanie, zmena poveternostných podmienok;
 • sedavá práca. Charakteristika kancelárskych pracovníkov;
 • dedičnosť: srdcový záchvat alebo mŕtvica s príbuznými, rodičia;
 • vekový faktor: muži vo veku 45 rokov.

Symptómy mikroúrazu ↑

Je dôležité rozpoznať prvé príznaky s cieľom pomôcť osobe včas:

 • pretrvávajúca slabosť prstov a prstov;
 • napodobňovanie "hrudky v hrdle", ktoré nemožno odstrániť, vytlačené;
 • nejasné obrázky objektov, ľudí;
 • bolesť hlavy;
 • plávajúca, nestabilná chôdza. Človek má dojem, že osoba je trochu opitá;
 • panický strach z prirodzeného osvetlenia;
 • husacie hrbole na končatinách rúk;
 • vysoký krvný tlak;
 • neustále nevoľníctvo, beh "husacie kohúty."

Často polovica vyššie uvedených symptómov silnej polovičky nevenuje pozornosť, "odpísanie" všetko pre iné ochorenia, ktoré nesúvisia s mozgom.

Neštandardné testovanie ↑

Okrem klinických diagnostických metód existujú aj iné metódy:

 • urobte človeka s úsmevom: s mikro-zdvihom, polovica tváre nebude symetrická Táto alebo časť je pokrivená;
 • narovnajte svoje ruky pred sebou: chorý pacient nemôže trvať ani 15 sekúnd kvôli všeobecnej slabosti tela;
 • začať rozhovor: počas dialógu bude komunikátor ťažko komunikovať. Vytvorí to dojem nedostatku správnych slov v tom momente.

Prvá pomoc pred príchodom ambulancie ↑

Často sa stáva, že sú tu ľudia, ktorí potrebujú prvú pomoc v blízkosti nás. Ako môžete pomôcť a čo treba urobiť, aby nepoškodili:

 • naliehavo zavolajte sanitku akýmkoľvek spôsobom. Najčastejšie ide o mobilný telefón;
 • otvorte hrudník obete, dovoľte kyslíku vstúpiť dovnútra pomocou krvi. Ak je to potrebné, roztrhnite šaty, ktoré zasahujú. Je to v poriadku, pretože hovoríme o ľudskom živote;
 • najrôznejšie spôsoby, ako priviesť človeka do stavu úplného pokoja. Nervozita len zhoršuje naliehavosť;
 • póza by mala byť vodorovná s mierne zvýšenou hlavou, aby nedošlo k opuchu mozgu;
 • s náhlym gag reflexom, otočte hlavu na stranu tak, aby zvracanie nezakopalo dýchacie cesty;
 • maximálna nehybnosť až do príchodu sanitky. Čím viac chaotických gest, tým viac energie sa vynakladá, čo nie je tak rýchlo obnovené;
 • Ak je to možné, zmerajte krvný tlak, ale pred príchodom zdravotníckych pracovníkov sa neodporúča podávať žiadne lieky.

A potom sa implantuje ambulancia, lekári a sestry, do ktorých sa vstrekuje, aby sa zabránilo útokom, pokles tlaku a normalizácia srdcovej práce. Ak vyššie uvedené nepomôže, mali by ste sa pripraviť na najhoršiu - mŕtvicu.

Aké sú dôsledky ↑

Jednoznačná odpoveď na túto otázku nie je možná z dôvodu neštandardného priebehu ochorenia. Veľa závisí od závažnosti mŕtvice:

 • jednoduchý druh úniku: útoky trvali niekoľko minút, po chvíli ustúpili. Muž nemal ani čas na to, aby si plne uvedomil, čo sa deje. Poukazuje na náhlu únavu, vyčerpanosť, stres alebo niečo iné;
 • stredné: podobne ako v predchádzajúcej fáze, iba trvanie sa vypočítava za niekoľko hodín;
 • ťažká: podobne ako v predchádzajúcej fáze, iba trvanie sa vypočítava niekoľko dní alebo viac.

Zvyčajne príznaky mikroúrazu zmiznú v priebehu niekoľkých minút a za podmienok rehabilitačnej liečby prognóza bude priaznivá. Ak klinický obraz nezmizne v priebehu niekoľkých hodín alebo dokonca dní, v tomto prípade máme plnú mŕtvicu a dôsledky tu môžu byť nepredvídateľné.

Podobný tok a samošetrenie ↑

Mikroskop v prípade mužov a žien s niečím podobným. Existuje podráždenosť, roztrhnutie, poškodenie pamäťových robotov. U niektorých pacientov je opačný stav depresívny. Nedávno došlo k latentnému záchvatu. Neexistujú žiadne zjavné vizuálne znaky, ale náhla rana.

Lekári trvajú na potrebe včasného prístupu k zdravotníckym zariadeniam na pomoc. Je prísne zakázané zaobchádzať s vlastnou liečbou, pretože to len povedie k zhoršeniu stavu.

Prevencia ↑

Po prvé, zdravá, vyvážená strava. Systematická fyzická aktivita. Dosť jogging v topánkach s mäkkou podrážkou. Odhodiť zo života všetky zlé návyky, najmä alkohol, tabak, drogy. Systematicky podliehajú vyšetreniu lekárom. Ak chcete vylúčiť silnú kávu, čaj. Znížte spotrebu vyprážaných a tučných jedál. Získajte dostatok čierneho chleba alebo otrúb. Účinne kombinujte prácu a voľný čas. Pokúste sa dodržať stanovený harmonogram. Údaje hovoria, že tí, ktorí po prvom záchvate cievnej mozgovej príhody zmenili svoj životný štýl, sú ďalej ohrození len 20%. Povinná kontrola vlastnej telesnej hmotnosti. Dodržiavanie hladín cukru v krvi.

Štatistika ↑

U 45% pacientov, ktorí utrpeli mikroskop, sa v priebehu nasledujúcich dvoch rokov vyskytne mŕtvica. Vedci dokázali, že existuje spojenie medzi mikroskopom a jeho zaťaženými formami. Počet svetelných foriem v budúcnosti zopakuje počet zaťažených.

Nasledujúce údaje sú poľutovaniahodné: predtým bol priemerný vek mikroskopu považovaný za 55 rokov, teraz je to 35 rokov. Oživenie oka, bohužiaľ. Hlavným problémom je ignorovanie prvých príznakov.

Liečba ↑

Hlavnou úlohou lekárov je obnoviť krvný obeh poškodenej časti mozgu. Používajte nasledujúce typy liekov:

 • na rozšírenie krvných ciev. Stabilizovať prívod krvi celého organizmu;
 • lieky na zlepšenie pamäti a duševnej výkonnosti;
 • prípravky na spevnenie stien krvných ciev, zlepšenie metabolizmu, zvýšenie krvného obehu v cievach;
 • pilulky, ktoré zabraňujú vytváraniu krvných zrazenín, prilepeniu krvných doštičiek, spájkovanie na stenách;
 • lieky na zníženie hladiny cholesterolu v krvi. To sa deje, aby sa zabránilo útokom v budúcnosti.

Celý proces liečby sa nevyhnutne uskutočňuje iba pod dohľadom neurológov. Nie je nadbytočné prijať fyzioterapiu, masáže, jógu. Raz ročne podstupujú vyšetrenie oftalmológom.

Mikroskopia u mužov - čo sa líši od mŕtvice, príznakov a prvých príznakov

Koncepcia mikroúrazu v lekárskej terminológii chýba, tento názov predpokladá prechodný ischemický záchvat.

Existuje stereotyp, že ochorenie postihuje hlavne starších pacientov s opotrebovanými cievami. To nie je pravda - mikrotrh sa môže vyskytnúť aj u 30-ročných.

Ďalej v článku vám povieme o príznakoch a prvých príznakoch mikroskopu mozgu, o tom, ako sa prejavuje u mužov a o tom, čo je poskytnutie prvej pomoci a liečby počas útoku.

Všeobecné informácie

Prechodné ischemické záchvaty sú rozdelené na dva typy: ischemické a hemoragické. V prvom prípade sa pozoruje dočasné poškodenie krvného obehu v dôsledku nesprávnej funkcie cievneho systému alebo zvýšenia veľkosti aterosklerotických plátov.

Aký je rozdiel

Mikroskop sa týka iba malých ciev, postihuje malé oblasti mozgu, fenomén neovplyvňuje jeho fungovanie, takže patológia často prehliadne, rýchlo sa obnovuje krvný obeh v blízkych oblastiach.

Mikroskop sa podobá mŕtvici, ale príznaky zmiznú v priebehu niekoľkých minút, maximálne jeden deň, s plným zdvihom, plavidlá zostávajú dlho zablokované.

Znaky normálneho a mikroskopu sa najčastejšie nelíšia, na pozadí fyzického preťaženia, stresu alebo vysokého tlaku nastáva silná neočakávaná bolesť hlavy a narušenie vnímania.

Poruchy závisiace od poškodenia konkrétnej oblasti mozgu:

 • nedostatočná koordinácia pohybu;
 • necitlivosť končatín a svalov tváre;
 • slabosť končatín;
 • rozmazanie videnia;
 • poruchy reči a vnímania;
 • vracanie s bolesťou hlavy;
 • husacie hrbole;
 • drsné zvuky, jasné svetlo spôsobuje podráždenie;
 • krátkodobá strata vedomia, amnézia.

Rozdiely mužského a ženského útoku

Ženské telo je náchylnejšie na mŕtvice, je spojené so zvýšeným rizikom vzniku krvných zrazenín a komplikácií. Ženské pacientky sú často náchylnejšie na stres, charakterizované tendenciou riešiť problémy.
Okrem štandardných príznakov môžu mať ženy nasledujúce príznaky:

 • ostrý pocit necitlivosti, brnenie v jednej alebo viacerých končatinách;
 • pocit slabosti na jednej alebo oboch stranách tváre;
 • náhle vážne bolesti hlavy;
 • nemožnosť budovania súvisiaceho prejavu;
 • hlboké a rýchle dýchanie;
 • rozmazané videnie;
 • sčervenanie tváre;
 • kŕče.

Niekedy existujú atypické príznaky:

 • nevoľnosť;
 • depresívny stav;
 • náhlych srdcových palpitácií;
 • dusenie;
 • dezorientácia;
 • bolesť brucha;
 • ostrý útok škytavka;
 • vyhnúť sa emóciám z kontroly;
 • bolesť končatín;
 • sucho v ústach.

Skoré nenápadné vlastnosti

Prvé príznaky mikroskopu sa líšia v širokom rozmedzí v závislosti od umiestnenia a priemeru postihnutej cievy, dôležitú úlohu zohráva aj vývojový patologický mechanizmus (tlak, spazmus, trombus, rozpad autoregulácie krvného obehu mozgu atď.).

Prechodný ischemický záchvat môže byť sprevádzaný slabosťou svalov, rozmazaným videním.

Prvé znateľné ukazovatele choroby

Môžete skontrolovať zdvih nasledujúcimi spôsobmi:

 • stoja pred pacientom, aby ho požiadali, aby sa usmieval, s mikro-mozgovou príhodou je skreslenie alebo nehybnosť tvárových svalov na jednej strane tváre;
 • jazyk, ak je zaseknutý, sa otočí alebo skrúti na stranu;
 • jeden z narovnaných rúk, dlaň sa objaví, s léziami mozgu, sa bude v priebehu niekoľkých okamihov odchýliť na jednu stranu alebo dole;
 • keď vyslovuje krátku frázu, dochádza k skresleniu prejavu, stáva sa nezmyselným, ako keby bol opitý alkoholom.

A aké sú príznaky srdcového zlyhania u mužov a ako sa odlišujú od žien v našom druhom článku.

Ako liečiť srdcové zlyhanie ľudových prostriedkov? Prečítajte si o tom tu.

Alarmy, ktoré by mali byť zaslané lekárovi, ku ktorému je potrebné

Ak sa objavia určité príznaky, poraďte sa so všeobecným lekárom alebo kardiológa.

Príznaky úzkosti:

 • zmätenosť, nevoľnosť, vracanie, kŕče;
 • poruchy reči;
 • ťažkosti s úsmevom;
 • ťažká svalová slabosť alebo ochrnutie jednej z končatín;
 • neočakávané zhoršenie zraku;
 • závraty, vysoký krvný tlak, silná bolesť hlavy;
 • strata citlivosti oblasti pokožky;
 • husacie hrbole.

Čo sa stane, ak ignorujete

Najnebezpečnejším následkom mikroskopu je vysoké riziko vzniku úplnej mozgovej príhody počas nasledujúcich troch dní, čo môže vyvolať smrť mozgových buniek. Príčinou nového záchvatu je nezvratné poškodenie mozgového tkaniva, patológia postihuje 30% pacientov, ktorí utrpeli mikroskop.

Prvá pomoc

Je veľmi dôležité včas rozpoznať príznaky ochorenia a zavolať sanitku, opatrenia musia byť prijaté pred jej príchodom. Pacient by mal byť umiestnený na tvrdý povrch, hlava by mala byť zvýšená, aby sa zabránilo opuchu mozgu, takéto opatrenia uľahčia vykonávanie rehabilitačných opatrení.

Keď sa odporúča pacienta na gag reflexe, zavesiť hlavu na stranu, čo pomôže zabrániť vracaniu vstúpiť do dýchacieho traktu a pomôcť vyhnúť sa zaduseniu.

Je potrebné zabezpečiť voľný prístup vzduchu, límec a pás by mali byť odblokované, pretože môžu vyvíjať tlak na telo.

Ak je to možné, má sa merať krvný tlak. Pri zvýšenom tlaku sa odporúča užívať hypotenzívne lieky (predtým predpísané lekárom). Všetky tieto snahy sú navrhnuté tak, aby zabezpečili rýchle oživenie pred príchodom ambulancie.

Prvá lekárska starostlivosť zahŕňa:

 • postupné znižovanie krvného tlaku;
 • zlepšenie funkcie srdca;
 • obnovenie cerebrálneho obehu;
 • zlepšenie metabolických procesov v nervových tkanivách;
 • zastavenie mozgového edému;
 • zlepšená mozgová cirkulácia.

účinky

Dôsledky sa môžu líšiť, veľa záleží od veku pacienta, pozadia a závažnosti súvisiacich ochorení, včasnosti poskytovanej pomoci. Vo väčšine prípadov nie sú žiadne znateľné účinky, u niektorých pacientov môže dôjsť k zhoršeniu pamäti, zníženiu pozornosti, zníženiu depresie, agresivite alebo roztrhnutiu.

V každom prípade by mal byť prenesený mikroúraz dôležitým dôvodom na prehodnotenie prístupu k vášmu zdraviu. Odporúča sa normalizovať životný štýl, vzdať sa zlých návykov, držať sa diéty, pravidelne podstupovať lekársku prehliadku.

Ako sa vám nepodarí minúť mikroskop? Odpoveď na túto otázku v tomto videu:

Sa Vám Páči O Epilepsii