Epilepsia: príčiny a následky

Diagnóza "epilepsie" sa robí v prípade, že osoba má najmenej dve závažné záchvaty a neboli zistené žiadne iné ochorenia, ktoré by mohli spôsobiť takýto stav. Diagnóza tejto choroby nastane nasledovne: lekár najprv posúdi frekvenciu a závažnosť útokov, zaznamená dynamiku vývoja ochorenia. Potom pre definitívnu diagnostiku používa elektroencefalografiu, počítačovú tomografiu a zobrazovanie magnetickou rezonanciou na posúdenie stavu mozgu a procesov, ktoré sa v ňom vyskytujú.

Po potvrdení diagnózy sa predpisuje liečba špeciálnymi antiepileptickými liekmi, ktoré zmierňujú závažnosť a frekvenciu záchvatov. Najčastejšie sa lieky pravidelne užívajú počas celého života.
Ak útoky nie sú už niekoľko rokov, lekár niekedy zruší liečbu. Ale aj v tomto prípade človek musí neustále sledovať všetky zmeny v jeho stave a pri najmenšom podozrení na záchvat, poraďte sa s lekárom.

Nebezpečenstvo epilepsie spočíva v tom, že záchvaty nie je možné kontrolovať alebo predvídať. Osoba s touto chorobou môže stratiť vedomie vo vani naplnenej vodou, keď prechádza cez ulicu alebo zostupuje z rebríka, padá tvárou nadol na vankúš alebo zaklepá nad šálkou horúceho čaju a trpí značne a v niektorých prípadoch aj zomrie. Preto pacienti s epilepsiou potrebujú neustále sledovanie a pomoc od blízkych.

Druhy epilepsie

Existuje niekoľko typov epileptických záchvatov rôznej závažnosti: od krátkodobej straty vedomia až po nekontrolovateľné svalové kontrakcie s výskytom peny z úst. Posledné útoky sú najnebezpečnejšie, môžu skončiť smrťou v dôsledku priľnutia jazyka alebo kŕče zvieracích svalov.

Ak je malá časť mozgu zodpovedná za záchvat, takýto útok sa nazýva čiastočný alebo ohniskový. Keď trpí celý mozog, môžeme hovoriť o výskyte generalizovaného záchvatu.
Existujú tiež zmiešané útoky, začínajú z malého priestoru a rýchlo sa šíria po celej ploche mozgu a zahŕňajú čoraz viac nových oblastí.

V najvážnejších prípadoch, keď lieky nepomáhajú, lekár môže navrhnúť, aby sa lézia chirurgicky odstránila. Pri tejto operácii je časť mozgu, ktorá je zodpovedná za záchvaty, vynechaná, po ktorých sa epileptické záchvaty zastavia. Tento spôsob liečby sa však používa iba v extrémnych prípadoch a pre jeho úspech potrebujete veľmi skúseného lekára a najnovšie vybavenie.

Príčiny epilepsie

Lekári ešte neboli schopní zistiť všeobecné príčiny tejto choroby. Choroba nie je priamo spojená s dedičnosťou, avšak riziko výskytu sa výrazne zvyšuje, ak je chorý niekto z rodiny. Približne 40% ľudí s touto diagnózou má blízkych príbuzných, ktorí majú aj epilepsiu.

Ďalšou skupinou prípadov sú ľudia, ktorí utrpeli poranenie hlavy, otras mozgu a mŕtvicu. Mozgový nádor a rôzne poruchy mozgového obehu v dôsledku minulých infekčných ochorení alebo vrodenej slabosti mozgových ciev môžu tiež podnietiť vývoj epilepsie.
Záchvaty sa pozorujú u dojčiat pri vysokých teplotách, čo však nevyhnutne neznamená, že ochorenie sa bude ďalej rozvíjať a prejde do chronickej fázy.

Epilepsia sa môže vyskytnúť v akomkoľvek veku, ale najčastejšie sa stretávajú s dospievajúcimi a mladými ľuďmi mladšími ako 20 rokov. Ďalšou rizikovou kategóriou sú starí ľudia starší ako 60 rokov. Podľa WHO táto choroba postihuje približne 5-7 z tisíc ľudí.

V 70% prípadov je príčina ochorenia stále nejasná.

Následky epilepsie

Pri správnej a konštantnej liečbe žije väčšina pacientov normálny život bez závažných záchvatov. Exacerbácia ochorenia môže spôsobiť prudké ukončenie liečby, ako aj silný stres, alkohol, poranenie mozgu.
Možno sa budete musieť obmedziť na aktivity, ako je jazda autom, plávanie v bazéne a niektoré ďalšie.

Ak hovoríme o dieťati alebo teenagerovi, je potrebné obmedziť účasť na športových hrách a súťažiach. Napriek správnemu výberu komplexnej liečby u detí, najmä počas puberty, možného prejavu takýchto vedľajších účinkov, ako je hyperaktivita a ťažkosti s učením.

Bez ohľadu na vek pacienta, musíte neustále monitorovať svoj duševný stav, pretože priebeh ochorenia priamo závisí od toho.

Ženy s epilepsiou nie sú kontraindikované kvôli otehotneniu a deťom, ale toto by malo prebiehať pod neustálym dohľadom lekára, pretože také tehotenstvo je vysoko riziková skupina. V žiadnom prípade nemôžete náhle prerušiť užívanie liekov aj počas tehotenstva dieťaťa, preto lekári musia vypracovať najlepší schému liečby a liekov v každom prípade, aby vylúčili možné negatívne dôsledky pre plod.

Následky epilepsie

Epilepsia je chronické neurologické ochorenie, pri ktorom dochádza k záchvatom. Väčšina ľudí s touto diagnózou vedie plnohodnotný životný štýl, pretože moderné prostriedky vám umožňujú dosiahnuť odpustenie až 5 rokov. Avšak u niektorých ľudí epilepsia ovplyvňuje život a prejavuje sa závažnými a častými záchvatmi.

Počas útoku je potrebná núdzová starostlivosť, pretože účinky epilepsie, psychologickej aj fyziologickej, môžu byť vážne. Neurovedci v nemocnici Yusupov pomáhajú pacientom vrátiť sa do aktívneho života a zastaviť záchvaty. Skúsení odborníci z nemocnice Yusupov si vyberú pacientov, aby upravili svoj životný štýl.

Náhly útok: nebezpečenstvo epilepsie

V čase epileptického záchvatu pacient nekontroluje svoje činy, preto sa snaží vyhnúť sa preplneným miestam. V tomto stave môže byť osoba ohrozená mnohými faktormi. Ľudia, ktorí majú túto chorobu, vedia o nebezpečenstve epileptického záchvatu, takže sa vyhýbajú aktívnemu športu, činnosti, ktoré si vyžadujú koncentráciu.

V stave epileptického záchvatu existuje vysoká pravdepodobnosť úrazu a nehôd. Ľudia, ktorí zažívajú záchvaty, potrebujú pomoc kvalifikovaného neurológa, ktorý identifikuje príčinu ochorenia a vyberie vhodné lieky.

Epilepsia ovplyvňuje správanie a emócie ľudí, ich profesionálne a vzdelávacie aktivity sú obmedzené. Okrem toho ženy trpiace touto patológiou sú znepokojené otázkou tehotenstva a materstva. Možnosti modernej medicíny umožňujú nielen ovplyvňovať príčiny epilepsie, ale aj eliminovať dôsledky tejto choroby.

Hlavné dôsledky epileptického záchvatu

Dôsledky epilepsie závisia od tvaru a závažnosti patologického procesu. Jediné epileptické záchvaty spôsobujú malé poškodenie nervových vlákien, ale časté záchvaty môžu spôsobiť edém mozgu. Keď epilepsie nervových buniek umierajú neuróny, čo vedie k narušeniu funkcie mozgu.

Závažnosť následkov epileptických záchvatov závisí od mnohých charakteristík:

 • druh choroby;
 • vek pacienta;
 • stupeň poškodenia mozgových štruktúr;
 • primeranosť a aktuálnosť predpísanej terapie;
 • trvanie záchvatov a prítomnosť príznakov.

Pri epilepsii sú fyzické a duševné schopnosti nestabilné. U dospelých sú hlavnými dôsledkami epileptických záchvatov:

 • zvýšené zranenie pri riadení vozidla alebo pri práci s nebezpečnými strojmi. Epileptický záchvat v tomto prípade môže byť smrteľný;
 • zlomenina kostných štruktúr v dôsledku kompresie svalov. Tento problém je najčastejší u podvyživených pacientov;
 • hrýznutie jazyka, tváre;
 • obmedzenie športu, fyzická aktivita.
 • ťažké prispôsobenie sa spoločnosti vďaka pravidelným zmenám zamestnania a obmedzenému životu;
 • zvýšená reakcia na hlasné zvuky a svetlo.

Pri liečbe pacientov špecialisti na Neurologickej klinike v nemocnici Yusupov skúmajú rozsah poškodenia nervových štruktúr mozgu a prítomnosť iných komplikácií. Ak je to potrebné, program liečby zahŕňa činnosti zamerané na ich odstránenie.

Psychologické účinky epilepsie

Psychologický aspekt epilepsie je veľkým problémom. Chorí ľudia často čelia strachu a nedorozumeniam od ostatných. Na zlepšenie kvality života potrebujú ľudia s epilepsiou psychologickú adaptáciu v kombinácii s farmakoterapiou.

Ľudia trpiaci epileptickými záchvatmi, skúsenosťami s pravidelnými výkyvmi nálady, sú v depresívnom stave, čo súvisí so smrťou neurónov. Zavrieť a príbuzní pacienta musia adekvátne vnímať tieto reakcie. Pri liečbe pacientov s epilepsiou neurológovia Yusupovskej nemocnice aktívne komunikujú so svojimi príbuznými a poskytujú im psychologickú pomoc a učia im prvú pomoc.

Neurológovia pomáhajú pacientom prekonávať fyziologické a psychologické účinky epilepsie. Individuálne liečebné programy ponúkané pacientom sa robia v súlade s výsledkami diagnostiky a existujúcich symptómov, čo vysvetľuje ich vysokú účinnosť.

Schôdzka s neurológom na liečbu epilepsie alebo podstúpenie komplexnej diagnózy sa uskutoční telefonovaním na nemocnici Yusupov.

Charakteristiky progresie epilepsie, symptómov a následkov

Podľa ICD je epilepsia chronickou neurologickou poruchou, ktorá sa prejavuje vo forme krátkodobých alebo dlhodobých konvulzívnych záchvatov nazývaných záchvaty. Etymológia tejto choroby sa datuje do starovekého gréckeho obdobia, keď v IV. Storočí pred naším letopočtom Hippocrates v jednom z jeho prvých veľkých pojednaní opísal "posvätnú chorobu", ktorá sa v tom čase prejavovala najmä duchovenstvom a hodnostárom. Epilepsia odvtedy zostala neznáma, desivá choroba. Iba v polovici dvadsiateho storočia vedci zistili skutočnú príčinu epileptických záchvatov. Je spojená s náhlym výskytom elektrických impulzov v neurónoch mozgu, ktoré vyvolávajú záchvaty, stav vášne, človek pre neho robí neobvyklé akcie atď. Hlavné časti mozgu nemajú čas na spracovanie elektrických impulzov posielaných vo veľkom počte, najmä tých, ktoré súvisia s kognitívnymi funkciami osobnosti, a preto dochádza k epilepsii.

Oficiálna stránka problému

Útok epilepsie. Tónové a klonické fázy.

Napriek početným objavom v oblasti tohto ochorenia mnohé krajiny nerozpoznávajú na správnej úrovni takú chorobu, akou je epilepsia. Napríklad v Číne a Indii sú pacienti trpiaci epileptickými záchvatmi právne zakázaní od manželstva alebo formálneho zamestnania. Hrubý zákon zakazujúci manželstvo až do roku 1970 existoval aj v Spojenom kráľovstve av Spojených štátoch z právnych dôvodov mohli ľudia odmietnuť epileptické návštevy na rôznych verejných miestach, či už ide o divadlo, kaviareň alebo koncert. Negatívny postoj k ľuďom trpiacim epileptickými záchvatmi sa prejavuje aj na území Ruskej federácie. Epileptika nemá právo nájsť si dobrú pozíciu, je obmedzená v zdravotnom poistení a možnosť získať životné poistenie, nemôže získať vodičský preukaz a často čelí nedorozumeniu a neakceptovaniu osôb okolo neho.

Svetová zdravotnícka organizácia spolu s Medzinárodnou ligy proti epilepsii a Medzinárodného úradu pre epilepsiu každoročne vykonávať celý rad informačných a charitatívnej činnosti podporovať povedomie a zmenu postoja ľudí k tomuto neurologickým ochoreniam. Tieto opatrenia sú zamerané na štúdium symptómov choroby prejavujú aspekty poskytovania prvej pomoci pri epileptickom záchvate, ktoré poskytujú pacientom všetky potrebné lieky na národnej a regionálnej úrovni, ako aj rozšírenie možností liečby u všetkých pacientov s epilepsiou.

Oficiálne štatistiky hovoria, že okolo 50 miliónov ľudí s epilepsiou sa vyskytuje pravidelne po celom svete. Desať percent ľudí aspoň raz v živote prekonalo epilepsiu, nie je spojená s poruchami mozgu. Symptómy podobné epileptickému záchvatu sa môžu vyskytnúť v prípade náhleho šoku, nervového zhroucenia, posttraumatického stresu. Človek cíti náhle kŕče po celom tele, stupor, triaška, záchvaty paniky alebo úplnú apatiu. Tiež epilepsia symptomaticky odráža niektoré duševné ochorenia, a preto, keď sa objavia prvé príznaky útoku, je potrebné poradiť sa s lekárom a urobiť diferenciálnu diagnózu, po ktorej dostanete vhodnú liečbu.

Vlastnosti postupu

Príčiny vývinu epilepsie môžu byť zakotvené v genetickej povahe ľudí a získané. Prvé príznaky ochorenia sa zvyčajne prejavujú v detstve alebo u dospievajúcich alebo u dospelých starších ako šesťdesiat rokov. Epilepsia v štandardnom prejave je sekundárna alebo symptomatická. Existuje tiež rozdiel medzi primárnou alebo esenciálnou epilepsiou, charakterizovanou zmenami v osobnosti a klasifikovanými ako samostatné nezávislé ochorenie. Genetické príčiny epileptických záchvatov sa môžu prejaviť nasledovne:

 • poruchy vývoja mozgu počas puberty, neskôr charakterizované hypoxiou, pôrodnou traumou, nízkou pôrodnou hmotnosťou novorodenca;
 • geneticky inkorporovaný vývoj porúch mozgu;
 • vrodené abnormality v psycho-emocionálnej štruktúre;
 • prítomnosť genetických syndrómov v tele;
 • metabolických a endokrinných porúch.

Medzi získanými chorobnými faktormi by mali byť rozlíšené infekčné choroby mozgu (encefalitída, meningitída, neurocysticercóza), mŕtvica, výskyt mozgového nádoru, traumatické poranenia mozgu s následnými mentálnymi a neurotickými poruchami, roztrúsená skleróza. Symptómy epilepsie sa môžu vyskytnúť aj v súvislosti s výslednou intoxikáciou, jasne vyjadrené rôzne formy závislosti, najmä alkoholizmus a drogová závislosť. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie každá desiata osoba závislá od alkoholu trpí epileptickými záchvaty.

Symptómy ochorenia

Znaky epilepsie sa musia rozlišovať v závislosti od štádia vzniku ochorenia a frekvencie recidívy útokov. Počiatočná fáza sa vyznačuje krátkodobou stratou komunikácie s vonkajším svetom, nepostrehnuteľným zášklbom očí a svalov tváre. Osoba na niekoľko minút, akoby sa dostala do stavu stuporovitosti alebo premyslenosti, po ktorej sa stále správa ako obvykle. Mierna epilepsia je zriedka diagnostikovaná, pretože samotný pacient si najčastejšie neuvedomuje, že má symptómy útoku. Príznaky sa však zvyčajne vyskytujú pred nástupom epileptického záchvatu, ktorý vytvára určitý stav aury. Odborníci nazývajú auru ako náhly pocit blaženosti, pocit déjà vu ("už videný") alebo zamevyu ("nikdy nevidel"), závrat, horúčka. Typy aury závisia od zdroja ochorenia a sú rozdelené na motorické, vegetatívne, rečové, senzorické a mentálne. Stav aury môže trvať až niekoľko minút, po ktorom pacient stráca vedomie alebo sa jeho stav stáva viditeľnými príznakmi epilepsie.

Epilepsia najčastejšie prechádza do veku 18 rokov a je sprevádzaná postupným zvyšovaním intenzity a frekvencie záchvatov. Spočiatku sa záchvaty vyskytujú len raz za niekoľko rokov alebo mesiacov a tvoria primárne príznaky, ktoré sa u pacienta stále častejšie pozorujú, vyskytujú sa raz alebo dvakrát mesačne alebo dokonca týždenne. V neskoršom štádiu progresie sa epileptické záchvaty objavujú niekoľkokrát denne.

Primárne príznaky epilepsie sú obsiahnuté v rozsiahlom konvulznom stave. Zvláštnosťou tohto záchvatu je to, že sa zdá náhle a nezávisí od akýchkoľvek vonkajších podnetov. Primárne symptómy sa objavia deň alebo dva pred začiatkom záchvatu a prejavujú sa bez chuti do jedla, závraty, horúčka, nespavosť, nadmerná podráždenosť. Potom tesne pred prejavom útoku vznikne stav aury, po ktorom pacient náhle stráca vedomie. Počas pádu pacient robí nezvyčajné hlasné vyklenutie, ktoré vzniká v dôsledku kŕče glottis a výskytu konvulzívnych kontrakcií v membráne a hrudníku. Ďalej sú príznaky epilepsie vyjadrené vo výskyte tonických kŕčov - intenzívne preťahovanie končatín a tela, neprirodzené upchanie hlavy, zadržanie dychu, konvulzívne zovretie čeľustí. Tiež dochádza k narušeniu krvného obehu, prejavujúceho sa v "bielej" farbe tváre, opuchnutej okolo krčných žíl. Tónové kŕče trvajú až 20 sekúnd, po ktorých sa vyvinú do kontrakcií trhavých svalov sprevádzaných vzhľadom penisu z úst, často farbené krvou v dôsledku toho, že pacient uhryzol jazyk alebo tváre počas útoku.

Dôsledky a liečba

Vyššie uvedené príznaky zmiznú za niekoľko minút a pacient začne štádium relaxácie svalov. Ihneď po útoku nereaguje na vonkajšie podnety, rozširuje žiakov. Zaznamenáva sa aj absencia ochranných reflexov a výskyt mimovoľného močenia. Pacient úplne znova nadobudne vedomie len po určitom čase a potom zaspáva v hlbokom spánku.

Následky epileptického záchvatu sa vyskytujú takmer okamžite po náraze, ktorý zažil telo. Pacienti sa sťažujú na všeobecný stav ospalosti, únavy, vyčerpania, avšak epilepsia sa vníma ako v sne.

Diagnózu ochorenia sprevádza stanovenie symptomatických ochorení s epilepsiou a elektroencefalografickým vyšetrením (EEG). Epilepsia sa prejavuje na obrázkoch vo forme vrcholových vĺn a vrcholov, ktoré tvoria patologickú aktivitu mozgu. Počas diagnostiky sa používajú aj lieky, ktoré aktivujú oblasti mozgu, ktoré spôsobujú záchvaty, vykonajú sa funkčné testy, vyšetrujú sa očné viečka, vykonávajú sa CT vyšetrenia a MRI.

Liečba ochorenia u dospelých aj detí je založená na prijatí špeciálnych antikonvulzívnych liekov, eliminácii rizikových faktorov pre progresiu epilepsie, psychologickej práci s pacientom a jeho prispôsobení podmienkam spoločenského života. Ako preventívne opatrenie je potrebné zvážiť opustenie tonických nápojov, fajčenie, alkohol, sledovanie spánku, vyvážená strava a zabránenie aktívneho pôsobenia vonkajších faktorov na telo.

Epilepsia je chronické neurologické ochorenie. Je možné konečne odstrániť príznaky epilepsie a recidivujúce relapsy len v dvoch tretinách prípadov ochorenia, preto keď sa objavia prvé podozrenia na epilepsiu, je potrebné urýchlene prejsť na neurológ a dostať vhodnú liečbu.

Aké sú dôsledky epilepsie a ako sa im vyhnúť?

Epilepsia je chronické ochorenie.

Každý stotník na Zemi, podľa štatistík, trpí jeho útokmi.

Choroba môže viesť k hrozným následkom, takže by ste ju nemali nechať bez liečby.

Tým sa zabránia komplikáciám, ktoré sú v niektorých prípadoch smrteľné.

Príčiny a príznaky záchvatov

Pre epilepsiu sa vyznačuje výskyt krátkodobých záchvatov, ktoré sprevádzajú svalové zášklby a strata vedomia. Je dedičný a získaný.

Rozsiahle konvulzívne záchvaty začínajú náhle, niekedy predchádza niekoľko dní pred vývojom:

 • bolesť hlavy;
 • nespavosť;
 • nadmerná podráždenosť;
 • nedostatok chuti do jedla.
 • Hlavným dôvodom vzniku ochorenia je tvorba ohnisiek v mozgu, ktoré vytvárajú paroxyzmálne výboje v štruktúrach nervových buniek.

  Okrem toho vývoj patológie môže prispieť k:

  • závažné ochorenie mozgu;
  • CNS;
  • intrauterinné infekcie;
  • pôrodná trauma;
  • malformácie mozgu;
  • chromozomálne ochorenia;
  • onkológia;
  • metabolických porúch.

  Komplikácie u detí a dospelých

  Aké sú dôsledky epilepsie? Epilepsia môže byť benígna alebo malígna. V prvom prípade to nebráni pacientovi v tom, aby žil a pracoval normálne.

  Pri malígnej forme ochorenia je možný rozvoj ťažkých patológií. Takíto pacienti nemôžu robiť bez liekov.

  V takom prípade nie je možné úplne zbaviť epilepsie, je však možné ju opraviť. Ak sa dodržiavajú odporúčania odborníka, pacient môže žiť celý život bez strachu z fyzickej námahy a stresu.

  V niektorých krajinách, pri absencii dlhodobého záchvatu, môžu epileptici riadiť auto.

  Aké nebezpečenstvá čakajú na pacientov počas útoku, sú popísané nižšie.

  Zranenie po záchvatoch

  Čo je nebezpečná epilepsia? So stratou vedomia často klesajú epileptiká.

  To môže viesť k vzniku modrín, zlomenín, poranenia hlavy, mnohých otlačení tváre a tela.

  Zranenia sú také vážne, že pacient ide do nemocnice, takže ľudia, ktorí sú pri ňom blízki, musia nevyhnutne poskytnúť prvú pomoc, aby zabránili pádu a sprievodným zlomeninám a modrínam.

  nehody

  Počas záchvatu môže dôjsť k nehode, ak je pacient:

  • na brehu nádrže;
  • za volantom;
  • v blízkosti plynového sporáka, rúry;
  • v plnej vani alebo bazéne.

  Okrem toho je v nebezpečenstve, ak používa píly, píly, šijací stroj atď.

  Epileptika by sa nemala nechať bez dozoru pri príprave jedla, umývaní, práci.

  Počas záchvatu sú sliny bohaté a môže dôjsť k vracaniu. To je plné aspirácie, pretože tekutina často vstupuje do dýchacích ciest. Ďalšou mimoriadnou komplikáciou je post-aspiračná pneumónia.

  Porušenie duševného vlastníctva

  U detí trpiacich juvenilnou epilepsiou, absenciami sa výkon zhoršuje.

  Počas krátkych záchvatov nevnímajú učiteľove slová, ich pamäť sa znižuje, stali sa nepozornými.

  Epileptiká často trpia mentálnou retardáciou, ale u niektorých pacientov je úroveň inteligencie vysoká.

  Stupeň demencie, ktorý sa vyvíja s vekom priamo závisí od frekvencie výskytu konvulzívnych generalizovaných záchvatov.

  Behaviorálne deformácie

  Keď epileptická encefalopatia pozorovala poruchy správania. Pacienti sa stávajú tvrdohlavými, deti detí vo veku - nekontrolovateľné.

  Keďže záchvaty sa často vyvíjajú pred kolegami alebo spolužiakmi, epileptiká sa samy odoberajú, vyhýbajú sa ľuďom.

  Mnohí pacienti strácajú záujem o život v čase, hoci spočiatku boli spoločenskými ľuďmi.

  Majú dualitu správania - blesky hrubosti a slušnosti, zraniteľnosť a arogantnosť, tvrdohlavosť, neznášanlivosť a zvýšená náchylnosť.

  Duševné zmeny

  Krátkodobé záchvaty nevedú k závažným zmenám v psychike, ale dlhodobé a časté útoky sú pre mozgové bunky nebezpečné.

  Spôsobujú ich nezvratné zmeny. Možná epileptická psychóza. Pacienti sa stávajú podráždenými, dotýkajúcimi sa a agresívnymi.

  Ak chcete upokojiť pacienta, nemusíte mu odolávať, snažiť sa niečo dokázať. Ak s ním súhlasíte, potom sa rýchlo zotaví, jeho mentálna rovnováha sa stabilizuje.

  Psychologické problémy

  Choroba pomaly mení osobnosť epilepsie. Má psychologické problémy.

  Stáva sa ťažké komunikovať s blízkymi ľuďmi, pretože ho obťažujú.

  Počas rozhovoru pacient detailne podrobne opisuje. Jeho myslenie sa stáva viskóznym, môže opakovať rovnakú vetu mnohokrát.

  Kombinačné schopnosti pacienta sú výrazne znížené. Nemôže oddeliť hlavnú osobu od maloletej osoby. Jeho reč obsahuje veľa ozdobných, fantazijných fráz. Je pre neho ťažké vyjadriť svoju myšlienku.

  Epileptická kóma sa môže vyvinúť u ľudí s pravou a symptomatickou epilepsiou. V tejto dobe sa pozorovali metabolické, hemodynamické, likurodynamické poruchy mozgového tkaniva.

  Pravidlo začína náhle. Medzi záchvatmi pacient nezískal vedomie. Jeho teplota stúpa na 39 ° C, pozorujeme pokles krvného tlaku.

  Kóma sa vyznačuje poruchami srdcovej a respiračnej aktivity, vracaním, ktoré majú farbu kávy.

  Svalová hypotónia sa postupne zvyšuje, trvanie a závažnosť záchvatov klesá.

  Dýchanie pacienta je plytké. Časom zmiznú kŕče, dochádza k acidóze, svalovej atónoch a opuchu mozgu. To vedie k zadržaniu dýchania a k smrti.

  Status epilepticus

  Ak záchvat trvá dlhšie ako pol hodinu alebo ak jeden záchvat okamžite nasleduje ďalší, vyvíja sa epileptický stav. Často je spôsobené ostrým odmietnutím liekov predpísaných lekárom.

  Vzhľadom na aspiráciu vracania dýchacích ciest alebo zastavenie srdca môže takéto záchvaty viesť k smrti pacienta.

  Aby sa zabránilo takej strašnej komplikácii, je potrebné splniť všetky predpisy lekára.

  • jeho klasifikácia - formy a fázy, hlavné príznaky a znaky;
  • metódy diagnostiky choroby;
  • zdravotne postihnutých skupín a ich dizajnu;
  • životný štýl pacienta;
  • je možné otehotnieť a porodiť, ak je choroba u ženy;
  • epileptický syndróm a jeho spojenie s epilepsiou.

  Prognóza a preventívne opatrenia

  Prijatie špeciálnych liekov v polovici prípadov môže pacientovi úplne zbaviť záchvatov, v 35% prípadov znižuje frekvenciu výskytu záchvatov.

  Keď má liečba dobrý účinok, niektorí pacienti v priebehu času úplne zrušia liečbu. Pri absencii organického poškodenia mozgu je prognóza výhodnejšia.

  • vyhnúť sa nebezpečným situáciám, ktoré by mohli viesť k poraneniu hlavy;
  • včas liečiť infekčné choroby;
  • prestať s alkoholom a fajčiť;
  • jesť správne;
  • presunúť viac.

  Počas tehotenstva musia ženy prísne dodržiavať všetky pokyny lekára, aby ich deti nemali záchvaty po narodení.

  Narodenia sa majú uskutočňovať iba v nemocnici.

  Deti potrebujú prevenciu infekcií a traumatické poranenia mozgu, dospelí potrebujú somatické ochorenia a cievne krízy.

  Samozrejme, účinky epileptických záchvatov môžu byť veľmi nebezpečné. Niekedy môžu viesť k smrti pacienta.

  Ak dôsledne dodržiavate všetky odporúčania odborníkov, môžete sa vyhnúť zraneniu a rozvoju duševných porúch, porúch správania. Správne vykonaná liečba umožňuje epileptikom viesť aktívny a naplňujúci život.

  Účinky epilepsie u dospelých a detí

  Tendencia osoby k spontánnym vzácnym konvulzívnym prejavom sa pripisuje neurologickej anomálii v mozgovej aktivite. Príčiny poškodenia motorických, duševných, autonómnych a senzorických funkcií môžu byť vrodené aj získané faktory a účinky epilepsie u dospelých a detí závisia od stavu a stavu epilepticusu, ktorý nepriaznivo ovplyvňuje zdravie v každom veku.

  Príčiny epilepsie

  Poškodenie centrálneho nervového systému, ktorého hlavným príznakom je u dospelých a detí konvulzívne záchvaty, môže byť spôsobené:

  • Vrodené patológie mozgu spojené s výskytom intrauterinných defektov v dôsledku zlých návykov, nedostatku vitamínov, ochorení očakávanej matky, perinatálnych komplikácií novorodenca súvisiacich s narodením, popôrodnej traumy, hypoxie, mozgovej obrny
  • Dedičné genetické faktory: prítomnosť tendencie k rozsiahlej činnosti alebo špeciálneho stavu a špecifickosti nervových vlákien zodpovedných za procesy inhibície, excitácie;
  • Externé zdroje: poruchy mozgových štruktúr spôsobené meningitídou, TBI s predĺženou stratou vedomia, encefalitída, vplyv toxických látok a intoxikácia alkoholom. Onkológia, cystické nádory, obehové ochorenia, hladovanie kyslíkom, systémové infekčné alebo somatické ochorenia: lupus erythematosus a iné druhy;
  • Závažné, pretrvávajúce psychologické emocionálne, depresívne stavy, zmeny metabolických procesov;
  • Užívanie omamných látok, barbiturátov, silných liekov;
  • Spontánne zdroje - faktory, ktoré spôsobili konvulzívne záchvaty, nie sú inštalované.

  To znamená, že príčinou diagnostikovania epileptického ochorenia môže byť množstvo abnormálnych defektov spojených so zhoršenou funkciou mozgu sprevádzanou syndrómom paroxysmálnych stavov spôsobeným zmenami v vegetatívnom nervovom systéme, ale nie smrteľnými.

  Šesťdesiat percent skutočného zdroja výskytu záchvatov a nie je nainštalovaný.

  Najbežnejšie typy epilepsie vrátane nejasnej etiológie sú:

  • Symptomatická - typ poruchy charakterizovanej získanými poruchami, prejav celého klinického obrazu choroby, kde sa vyskytuje hlavne šedá hmota geneticky modifikovanej látky;
  • Rolandické dedičné znaky spojené s nadmernou aktivitou v časovej a centrálnej oblasti centrálneho nervového systému;
  • Idiopatické - poruchy aktivity mozgových vlákien spojené s genetickou predispozíciou;
  • Kryptogénne - fokálne alebo generalizované poddruhy epipádia, neurčitých príčin.

  Ako sa vyskytuje epilepsia?

  Akýkoľvek typ epidemických epizód, ktorých príznaky sa tvoria v rôznych častiach mozgu v dôsledku nadmernej elektrickej excitability, sú vyjadrené v závislosti od miesta. Charakter klinického obrazu závisí od polohy neurologických zmien, lézie spôsobujú frustráciu:

  • Motor - konvulzívne pohyby rúk, chodidiel, tváre. Doprevádzané výkrikmi zvukových kombinácií. Charakteristickou črtou je postupné šírenie útoku z jednej časti tela na druhú;
  • Duševné záchvaty sa vyznačujú prudkým zhoršením: pamäť, nálada, správanie. Existujú halucinogické vízie, strach, panika;
  • Vegetatívny - viscerálny posun v bruchu, nadmerné slinenie. Vysoký krvný tlak na pozadí hyperémie vo forme silnej bledosti kože tváre. Je tu túžba piť;
  • Citlivá a hmatateľná - v rôznych oblastiach tela sa zvyšuje pocit bolesti a brnenia. Je spojená so závratmi, nepohodliem sluchu, stratou vedomia.

  Pri výskyte epileptického stavu lieky zvažujú kategórie symptomatického obrazu:

  • Absanse - jasnosť pochopenia životného prostredia sa stráca na dvadsať sekúnd. GM znižuje fungovanie procesov v postihnutej oblasti. Pacient má vyčerpanú reč, zášklbu očných viečok, rýchlu srdcovú frekvenciu, ostré pohybové pohyby. Po útoku sa človek vráti do normálneho života;
  • Miklonicheskaya - silné kŕče svalového tkaniva, trhanie, trhavé pohyby v celom tele naznačujú záchvat. Hlava je odhodená dozadu, stabilita na nohách je stratená.

  Mechanizmus prejavu spočíva v tom, že epileptická zmena stavu nastáva spontánne a charakter zmeny štátu je rozsiahly.

  Krátko pred začiatkom útoku trpia pacienti: výkyvy nálady, bolesti hlavy, poruchy spánku, zhoršenie správania, strata chuti do jedla a pocit choroby.

  Strata vedomia sa vyskytuje, v mnohých prípadoch klesá osoba, vyslovuje výkrik v dôsledku svalového kŕče v hrtane a hrudníku.

  Symptómy vo fázach útoku:

  Prvé obdobie trvá od desiatich do dvadsiatich. Existujú kŕčovité pohyby tonického typu v tele, končatinách. Kmeň je vytiahnutý. vyznačujúci sa:

  • Škrtiacu hlavu;
  • Zvýšená slinenie;
  • Držanie dychu;
  • Opuch krčných žíl a tepien;
  • Zvieracie čeľuste;
  • bledosť;

  Druhé obdobie trvá približne tri minúty. Epileptický:

  • Kŕče klonického typu v podobe tlačení, ktoré sa trasú v tele;
  • Dýchanie sa stáva chrapľavé, hlučné;
  • Jazyk klesá;
  • Pena sa uvoľňuje z ústnej dutiny, niekedy s nečistotami v dôsledku poškodenia vnútorného povrchu líc alebo jazyka.

  Poslednou etapou je koniec konvulzívnych prejavov. Telo spontánne uvoľňuje. Zároveň osoba nereaguje na vonkajšie intenzívne dráždivé účinky. Reflexná aktivita je výrazne znížená. Žiaci rozšírili. Pravdepodobnosť spontánneho močenia je dostatočne veľká.

  Existuje tiež rozdiel v symptomatickom zobrazení manifestácie epilepsie v závislosti od veku pacienta:

  • Novorodenec - typ dočasnej prerušovanej choroby. V prípade dieťaťa, horúčka, podráždenosť, zvýšená tepavosť, začínajú záchvaty, ktoré sa postupne šíria z jednej časti tela do druhého. Vylučovanie penivých slín, poruchy spánku, chuť do jedla chýba;
  • Dieťa: charakterizované absenciou konvulzívnych pohybov. Dieťa prestane reagovať na vonkajší svet. Vyskytuje sa blednutie, porucha pozornosti, koncentrácia zraku. S primeranou liečbou príznaky zmiznú alebo sa vybudujú, transformujú sa na iný typ;
  • Škola - bežná medzi chlapcami. Charakterizovaná necitlivosťou pokožky, ďasien, ústnej dutiny a hrtana. Jednostranné konvulzívne pohyby, sprevádzané únosom dolnej čeľuste na boku, tupo zubov, chvenie jazyka, slzenie. Ťažkosti hovoriť Častejšie útok nastáva počas nočného odpočinku;
  • Dospievanie: sprevádzané konvulzívnymi kontrakciami svalov, napätie trupu, končatiny na pozadí straty vedomia. Zaznamenáva sa inkontinencia stolíc, moč. Otáčanie a naklápanie hlavy v určitom smere;
  • Mládež - prejavuje sa formou výrazných epileptických záchvatov svalovej kontrakcie. Doprevádzané potlačením vedomia. Ovplyvňujú sa štruktúry miechy a mozgu, trpia pečeň, srdce a dýchacie orgány
  • Dospelí, starší pacienti - klinický obraz je bežný.

  Klasifikácia podľa typu patologických znakov epilepsie, dôsledky ktorých sa vyskytujú v priebehu času:

  • Dočasný - sa prejavuje už od raného veku. Existuje definitívny kauzálny vzťah: poranenie pri pôrode, infekcia infekčnej, zápalovej povahy GM. Sprevádzané bolesťou brucha, srdcom, nevoľnosťou, zvýšená peristaltika, zvýšené potenie. Dýchanie je ťažké. Duševné poruchy: eufória, strach, extrémne zmeny nálady. Dočasné zakalenie duševnej jasnosti. Skoky v tlaku, teplote, narušení metabolizmu. Kurz má tendenciu k pokroku;
  • Post-traumatické kŕče spôsobené vážnym poškodením štruktúry mozgu;
  • Alkohol - je dôsledkom alkoholizmu. Ak človek pije dlhú dobu a neskoro, potom trpia mozgové štruktúry, vyvolávajú záchvaty s kŕčmi, cyanózu kože, vylučovanie peny a zvracanie. Je charakteristické, že po nástupe útoku alkoholik spadne do dlhého spánku.

  Pri opilých epileptických príznakoch sa nezobrazujú, vyskytujú sa po ukončení užívania alkoholu na začiatku intoxikácie.

  Charakterizované: strata vedomia, kŕče, ťažká horúčavá bolesť. Pocity svalového kŕče zahŕňajú stláčanie, uťahovanie a informácie.

  • Nekonvulzujúca - absencia kŕčov s charakteristickými duševnými poruchami, prechod s nedostatkom svetového vnímania, halucinácie, záblesky hnevu, horor.

  Epilepsia, dôsledky ochorenia a záchvaty sú priamo závislé od liečby a prvej pomoci v prípade útoku.

  účinky

  Dôsledky epilepsie vždy existujú: jediné viacnásobné záchvaty spôsobujú menšie poškodenie nervových vlákien, generalizované, časté záchvaty zničia tkanivo, môžu spôsobiť opuch a viesť k smrti.

  Funkcie mozgu trpia, neuróny umierajú, ľudia trpia záchvatmi, psycho-emočné poruchy rôzneho stupňa. Samozrejme, komplikácie, ktoré vedú k narušeniu plného života, závisia od:

  • Úroveň lézií mozgových štruktúr;
  • Typ a stav ochorenia - charakterizovaný sériou niekoľkých záchvatov, v ktorých pacient nezískal vedomie;
  • Trvanie krízy v čase a prítomnosť sprievodných symptómov: nedostatok dýchania, znížená aktivita všetkých vnútorných orgánov;
  • age;
  • Adekvátnosť liečebných a rehabilitačných opatrení.

  Dôsledky epilepsie u detí sú spojené s priebehom a liečbou. Po prvé, komplikácie choroby zahŕňajú poranenie počas straty vedomia, spôsobujúce narušenie integrity kostí, kožu, výskyt hematómov, modriny s rôznou závažnosťou.

  Existuje nestabilný vývoj v mentálnych, fyzických schopnostiach. Nepriaznivý priebeh porážky mozgových štruktúr vyvoláva kombináciu s encefalopatiou: pozornosť, pamäť sa stráca a intelektuálne talenty sa znižujú.

  Psycho-emocionálny stav je viacsmerný, dochádza k prudkej zmene nálady, nálady, agresie, apatia, nedostatku sebakontroly voči akcii a správaniu.

  Vzhľadom na zvýšenú slinenie a tendenciu k výsledku zvracania, keď dôjde k záchvatu, sa pravdepodobne dostanú do respiračných orgánov, najmä do pľúc. Výsledkom je zápal tkanív a pneumónia typu aspiračného typu.

  Deti s diagnostikovanou epilepsiou sa v tíme dobre neaplikujú.

  V najhoršom prípade môže dôjsť k vzniku smrti.

  U starších a dospelých generácií sú rovnaké účinky považované za:

  • Zvýšené zranenia: výroba, nákladná doprava. Nebezpečné preháňanie krízy v akejkoľvek komplexnej mechanickej práci pri riadení vozidla, pretože výskyt epizódy môže spôsobiť škodu, ktorá nie je kompatibilná so životom;
  • Prekračovanie vnútorného povrchu líc, veľmi často jazykom;
  • So zlou výživou, v starobe, kŕčovité pocity vyvolávajú zlomeninu kostnej štruktúry spôsobenú stláčaním svalov;
  • Duševné poruchy, zmeny nálady, depresívne stavy, pochybnosti;
  • Obmedzenia fyzickej aktivity, precvičovania extrémnych športov pri podaní žiadosti o zamestnanie;
  • Zvýšená negatívna reakcia na svetlo a hluk;
  • Sociálna adaptácia je ťažšia. Muži neustále menia pracovné miesta, obidve pohlavia vedú obmedzený, neaktívny život.

  Pri plánovaní tehotenstva by žena mala byť opatrná, pokiaľ ide o zdravotný stav. odporúčané:

  • Prejsť všetky testy;
  • Konzultácia s genetikou: testovanie možného výskytu choroby u budúceho dieťaťa. Ak je patológia u mladého otca, potom je hodnotenie založené na krvi človeka;
  • Užívanie všetkých liekov na zastavenie možnosti útoku;
  • Registrácia v prenatálnej klinike v počiatočných štádiách tehotenstva, užívanie vitamínov a liekov na plné naloženie plodu.

  Aby sa zabránilo vážnym následkom epilepsie, znižuje riziko komplikácií rôznej patogenézy, terapia pozostáva z:

  • Diagnostika, identifikácia príčinnej súvislosti, ktorá viedla k vzniku záchvatov;
  • Zrejmé závery: na základe testov a vyšetrení sa určuje stupeň, typ, povaha poškodenia mozgových štruktúr alebo stav je definovaný ako epileptický syndróm;
  • Strava je regulovaná: potraviny by mali byť racionálne, vyvážené, obsahovať potrebnú hladinu uhľohydrátov, bielkovín, lipidových zložiek;
  • Použitie liekov na lekársky predpis s dodržaním dávkovania a schémy prijatia;
  • Rehabilitačné opatrenia: fyzioterapia, psychologická príprava, používanie hormonálnych liekov;
  • Chirurgická intervencia, ak je príčinou konvulzívneho stavu cysty, novotvarov v mozgu.

  Aby sa predišlo následkom, liečba trvá dlho. Pri sledovaní trvalej remisie sa odporúča postupné znižovanie dávok liekov, ich ďalšie zrušenie alebo príjem v priebehu života.

  Prognóza s adekvátnou terapiou je celkom pozitívna, ak nenastane organické poškodenie mozgových štruktúr. Tiež priaznivosť závisí od frekvencie a typu záchvatov, od túžby osoby prekonať chorobu a od úzkosti postoja k jeho zdraviu a liečbe.

  Pre sedemdesiat percent epilepsií dochádza k zachovaniu duševného zdravia, iba v dvadsiatich - pamäť a intelekt sú znížené, desať - majú závažnosť duševných chýb.

  Autor článku: Doktor neurológ najvyššej kategórie Shenyuk Tatyana Mikhailovna.

  Dôsledky epileptického záchvatu

  Epileptický záchvat je záchvat spôsobený intenzívnymi nervovými výbojmi v mozgu, ktoré sa prejavujú ako motorické, autonómne, mentálne a duševné dysfunkcie a porušenie citlivosti. Epileptické záchvaty sú hlavným príznakom epilepsie, chronickej neurologickej poruchy. Táto choroba je predispozíciou tela k neočakávanému výskytu kŕčov. Výrazná vlastnosť epipridkatsiya je krátka. Zvyčajne sa útok zastaví sám o sebe počas desiatich sekúnd. Často útok môže byť sériový. Séria epipripov, v ktorých záchvaty idú jeden po druhom bez obdobia zotavenia, sa označuje ako epileptický stav.

  Príčiny epileptických záchvatov

  V mnohých prípadoch sa epizódy epilepsie môžu vyskytnúť u novorodencov s vysokou telesnou teplotou. Nie je však vôbec potrebné, aby sa v budúcnosti vyvinula choroba postihnutá u detí. Táto choroba môže postihnúť akýkoľvek subjekt, bez ohľadu na pohlavie alebo vek. Častejšie však môžu byť pozorované prvé príznaky epileptického záchvatu v pubertálnom období.

  Tri štvrtiny ľudí s touto chorobou sú mladí ľudia mladší ako dvadsať rokov. Ak epilepsia robí svoj debut v staršom veku, potom dôvody, ktoré jej vyvolali, sú častejšie mŕtvice, zranenia atď. V súčasnosti je pre vedcov ťažké určiť jeden spoločný faktor, ktorý spôsobuje výskyt príslušnej choroby.

  Epilepsia nemôže byť plne považovaná za dedičnú patológiu. Zároveň sa zvyšuje pravdepodobnosť výskytu tejto choroby, ak niekto v rodine trpí epileptickými záchvatmi. Približne štyridsať percent pacientov má blízkych príbuzných, ktorí trpia touto chorobou.

  Kvôli epileptickému konvulzívnemu záchvatu je potrebné mať dva faktory, konkrétne aktivitu epileptického zamerania a konvulzívnu mozgovú pripravenosť.

  Často môže aura predchádzať epipridácii, ktorej prejavy sú celkom rozmanité a sú spôsobené lokalizáciou poškodeného segmentu mozgu. Jednoducho povedané, prejavy aury priamo závisia od polohy konvulzívneho (epileptického) zamerania.

  Existuje množstvo fyziologických faktorov, ktoré môžu vyvolať nástup epiphristy: nástup menštruácie alebo spánku. Tiež epileptické záchvaty môžu byť vyvolané vonkajšími podmienkami, ako je napríklad blikajúce svetlo.

  Epileptické záchvaty sú spôsobené poruchou, ktorá aktivuje nervové bunky v šedej hmote a núti ich uvoľniť elektrické výboje. Ich intenzita závisí od lokalizácie tejto elektrickej hyperaktivity.

  Epileptické záchvaty môžu spôsobiť nasledovné poruchy: poškodenie iónových kanálov, nerovnováhy neurotransmiterov, genetické faktory, poranenia hlavy, nedostatok kyslíka.

  V tele, vápnik, sodík a draslík sú zodpovedné za výrobu elektrických výbojov. Výboje elektrickej energie sa musia pravidelne vzplývať, aby prúd mohol neustále cirkulovať z jednej nervovej jednotky na druhú. Ak sú iónové kanály poškodené, dôjde k chemickej nerovnováhe.

  Odchýlky sa môžu vyskytnúť v látkach, ktoré pôsobia ako "poslovia" medzi bunkami nervového systému (neurotransmitery). Zvlášť zaujímavé sú tri nasledujúce neurotransmitery:

  - kyselina gama-aminomaslová (najdôležitejšia inhibícia mediátora nervového systému, patrí do skupiny nootropných liekov) prispieva k ochrane nervových buniek pred silným horíkom;

  - Serotonín, ktorý ovplyvňuje súvisiace a správne správanie (napríklad odpočinok, spánok a jedlo), jeho nerovnováha je spôsobená depresívnym stavom;

  - Acetylcholín, ktorý má dôležitú dôležitosť pre pamäť a učenie, vykonáva neuromuskulárny preklad.

  Oddelené formy posudzovanej choroby majú podmienky, v ktorých hrajú významnú úlohu genetika. Generalizované typy epifriskcií sú pravdepodobne spôsobené genetickými faktormi, a nie súkromnými epileptickými záchvatmi.

  Poranenia hlavy tiež často vedú k výskytu epileptických záchvatov bez ohľadu na vekovú skupinu poškodených osôb. Prvá epifrista vyvolaná mechanickým poškodením mozgu sa môže vyskytnúť niekoľko rokov po úraze, ale toto je pomerne zriedkavé.

  Príznaky epileptického záchvatu

  Na pozadí epilepsie sa často vyskytujú rôzne duševné poruchy a dysfunkcie nervového systému: pretrvávajúca deformácia osobnosti, záchvaty, psychóza. Skôr komplexné príznaky zvažovanej patológie sú doplnené rôznymi somatickými prejavmi.

  Najvýznamnejší príznak opísaného ochorenia sa považuje za veľkú konvulzívnu epipadiáciu, ktorá sa bežne rozdeľuje na štyri fázy: aura (prekurzory útoku), tonická fáza, klonická fáza a stmievajúca fáza.

  Väčšina záchvatov predchádza prekurzory, ktoré môžu byť: bolesti hlavy, podráždenosť a palpitácie, celková nevoľnosť, slabý spánok. Vďaka takým prekurzorom si pacienti môžu uvedomiť nadchádzajúcu epipriku niekoľko hodín pred jej výskytom.

  Aura sa môže prejavovať klinicky rôznymi spôsobmi. Existujú nasledujúce odrody:

  - vegetatívna aura (vyjadrená vasomotorickými poruchami, sekrečné dysfunkcie);

  - senzorické (prejavujúce sa bolesťou alebo nepohodliemi v rôznych častiach tela);

  - halucinácie (s touto aurou sa vyskytujú ľahké halucinácie, napríklad iskry, plamene, záblesky);

  - motor (pozostáva z rôznych pohybov, napríklad môže pacient náhle behať alebo začať točiť na jednom mieste);

  - mentálne (vyjadrené vplyvom strachu, komplexné halucinácie).

  Po prechode fázou aury alebo bez nej prichádza "veľká konvulzívna epipádia", vyjadrená primárne uvoľnením svalov v celom tele s porušením statiky, v dôsledku čoho náhle poklesne epileptický úbytok a strata vedomia. Potom prichádza ďalšia fáza útoku - tonická fáza, ktorá predstavuje tonické kŕče trvajúce až tridsať sekúnd. Počas tejto fázy majú pacienti zvýšenie tepovej frekvencie, cyanózu kože a zvýšenie krvného tlaku. Po tonickej fáze nasledujú klonické kŕče, ktoré sú samostatnými náhodnými pohybmi, postupne sa zvyšujú a prechádzajú do ostrého a rytmického ohýbania končatín. Táto fáza trvá až dve minúty.

  Pacienti často v priebehu útoku vyžarujú podivné zvuky, ktoré sa podobajú, klesajú, prebublávajú, stenujú. Je to spôsobené konvulzívnym spazmom svalov hrtana. Aj počas epiphrispu sa môže vyskytnúť mimovoľné močenie, menej často úkon defekácie. Súčasne neexistujú kožné a svalové reflexy, žiaci epileptika sú rozšírené a nehybné. Pena z úst môže ísť, často červená, kvôli nadmernej slinnosti a kousnutiu jazyka. Postupne klesajú kŕče, svaly sa uvoľňujú, dychové úrovne vypínajú, pulz sa spomaľuje. Jasnosť vnímania sa vracia pomaly, spočiatku sa objavuje v prostredí. Po záchvate sa pacienti zvyčajne cítia unavení, ohromení, pocit bolesti hlavy.

  Nižšie sú uvedené hlavné príznaky epileptického záchvatu s tonicko-klonickými kŕčmi. Pacient náhle škrípá a padá. Ak epileptika klesla pomaly, akoby "prekonala" prekážku pádom, znamená to, že sa začal epileptický záchvat. Keď padol, epileptický silne tlačí ruky na hrudník a roztiahne nohy. Po 15-20 sekundách sa začne zvrhnúť. Po zániku epileptických záchvatov sa epileptický postupne dostáva do povedomia, ale nepamätá si, čo sa stalo. V tomto prípade sa pacient cíti veľmi unavený a môže niekoľko hodín zaspať.

  V skutočnosti odborníci klasifikujú epilepsiu podľa typu záchvatu. V tomto prípade sa klinický obraz choroby, v závislosti od stupňa vývoja patológie, môže meniť.

  Existujú také typy útokov: generalizované (veľké), čiastočné alebo fokálne, záchvaty bez kŕčov.

  Generalizované epi-záchvaty sa môžu vyskytnúť v dôsledku traumy, cerebrálneho krvácania alebo majú dedičnú povahu. Jeho klinický obraz bol opísaný vyššie.

  Veľké konvulzívne záchvaty sú bežnejšie u dospelých ako u detí. Absces alebo generalizované nekonvulzívne záchvaty sú typickejšie pre tento záchvat.

  Absanza je typ generalizovaného krátkodobého záchvatu (až tridsať sekúnd). To sa prejavuje vypnutím vedomia a nevidiacim očí. Z boku sa zdá, ako by človek premýšľal alebo bol v úzkosti. Frekvencia takýchto záchvatov sa pohybuje od jedného do stoviek záchvatov za deň. Aura pre tento typ epifriskcií nie je typická. Niekedy môže byť absencia sprevádzaná závratom očných viečok alebo inej časti tela, zmenou pleti.

  Pri čiastočnom záchvate je zahrnutá jedna časť mozgu, preto sa tento typ epipádia nazýva fokálny záchvat. Keďže zvýšená elektrická aktivita je v samostatnom zameraní (napríklad pri epilepsii spôsobenej poranením, je prítomná iba v postihnutej oblasti), kŕče sú lokalizované v jednej časti tela alebo niektorá funkcia alebo systém tela zlyhá (sluch, videnie atď.),, Pri takomto útoku môžu prsty potiahnuť, noha sa môže prehýbať, noha alebo ruka sa nedobrovoľne otáčajú. Pacient tiež často reprodukuje malé pohyby, najmä tie, ktoré urobil tesne pred záchvatom (napríklad narovnať oblečenie, držať chôdzu, mrknúť). Ľudia majú charakteristický pocit rozpakov, odradzovania, strachu, ktorý pretrváva po útoku.

  Epileptický záchvat bez kŕčov je tiež druhom liečeného ochorenia. Tento typ sa vyskytuje u dospelých, ale častejšie u detí. Je charakterizovaná absenciou kŕčov. Vonkajšie sa zdá, že jednotlivec počas záchvatu je zmrazený, inými slovami, je tu absencia. Iné prejavy útoku vedúce k komplexnej epilepsii sú tiež schopné spájania. Ich symptómy sú spôsobené lokalizáciou postihnutej oblasti mozgu.

  Obvykle typický epi-záchvat trvá najviac štyri minúty, ale môže sa vyskytnúť niekoľkokrát denne, čo negatívne ovplyvňuje bežnú životnú aktivitu. Útoky sú dokonca v priebehu snov. Takéto záchvaty sú nebezpečné tým, že sa pacient môže dusiť na zvracanie alebo slinách.

  V súvislosti s vyššie uvedeným sa mnohé zaujímajú o prvú pomoc pri epileptickom záchvate. V prvom kroku je potrebné udržať pokoj. Panicka nie je najlepší pomocník. Nesnažte sa násilne zadržať osobu alebo sa pokúste obmedziť kŕčovité prejavy epipripsy. Pacient by mal byť umiestnený na tvrdý povrch. Počas útoku sa nemôžete pohybovať.

  Účinky epileptického záchvatu sa môžu meniť. Jednoduché krátkodobé epiprikadki nemajú deštruktívny účinok na mozgové bunky, zatiaľ čo dlhodobé paroxyzmy, najmä epileptický stav spôsobujú nezvratné zmeny a smrť neurónov. Okrem toho vážne nebezpečenstvo skrýva deti s náhlou stratou vedomia, pretože zranenia a modriny sú pravdepodobné. Epileptické záchvaty majú aj sociálne negatívne dôsledky. Neschopnosť ovládnuť vlastný štát v čase epipripsie, v dôsledku čoho sa strach z nových záchvatov v preplnených miestach (napríklad v škole) núti mnohé deti, ktoré trpia epileptickými záchvatmi, aby viedli dosť osamelý život a vyhli sa komunikácii so svojimi rovesníkmi.

  Epileptický záchvat vo sne

  Epilepsia s nočnými záchvatmi, charakterizovaná útokmi v procese spánku, počas snov alebo prebudení, sa považuje za typ choroby. Podľa štatistických informácií, štatistiky, tento typ patológie, trpí takmer 30% všetkých ľudí trpiacich epilepsiou.

  Útoky, ktoré sa vyskytujú v noci, sú menej intenzívne ako denné. To sa vysvetľuje skutočnosťou, že neuróny, ktoré obklopujú patologické zameranie počas sny pacienta, nereagujú na záchyt aktivity, ktorý nakoniec spôsobuje menšiu intenzitu.

  V procese snívania sa útok môže začať náhlym nerozumným prebudením, s pocitom bolesti hlavy, chvenia tela a prehltnutím. Človek počas epipridácie môže vstať na všetky štyri alebo sedieť, švihnúť nohy, podobne ako cvičenie "bicykel".

  Zvyčajne útok trvá desať sekúnd až niekoľko minút. Zvyčajne si ľudia pamätajú svoje vlastné pocity, ktoré vznikajú počas útoku. Okrem zjavných príznakov odloženého záchvatu sú často prítomné aj nepriame dôkazy, ako napríklad stopy krvavej peny na vankúš, pocit bolesti v svaloch tela, na tele sa môžu objaviť odreniny a modriny. Zriedka, po útoku vo sne, sa človek môže prebudiť na zemi.

  Dôsledky epileptického záchvatu vo sne sú skôr nejednoznačné, pretože spánok je najdôležitejším procesom vitálnej činnosti organizmu. Spánková deprivácia, teda deprivácia normálneho spánku vedie k zvýšeniu záchvatov, ktoré oslabujú mozgové bunky, poškodzujú nervový systém ako celok a zvyšujú kŕčovú pripravenosť. Preto sú časté nočné prebúdzania alebo skoré kontraindikácie pre osoby trpiace epilepsiou, náhla zmena časových pásiem je nežiaduca. Často pravidelný záchvat môže spustiť normálny zvonček. Klinické prejavy, ktoré nemajú žiadnu priamu súvislosť s ochorením, ako sú nočné mory, návaly v noci, močová inkontinencia atď., Môžu sprevádzať sny epileptického pacienta.

  Čo robiť počas epileptického záchvatu, ak predstihuje osobu vo sne, ako sa s týmito záchvatmi vysporiadať a ako sa vyhnúť možným zraneniam?

  Aby nedošlo k úrazu počas epileptického záchvatu, je potrebné vybaviť bezpečnú lôžko. Je potrebné odstrániť všetky krehké predmety a všetko, čo môže spôsobiť zranenie, vedľa postele. Mali by sa tiež vyhnúť lôžkam s vysokými nohami alebo chrbtom. Najlepšie je spať na podlahe, na ktorú si môžete kúpiť matrac alebo obklopiť posteľ špeciálnymi rohožami.

  Na vyriešenie problému nočných útokov je dôležitý integrovaný prístup. V prvej zákrute musíte dostať dostatok spánku. Nemôžete zanedbať nočný spánok. Mali by ste tiež upustiť od používania všetkých druhov stimulantov, ako sú energetické nápoje, káva, silný čaj. Mala by tiež vyvinúť špeciálny rituál zaspávania, ktorý bude zahŕňať merané pohyby, odmietnutie všetkých prístrojov na hodinu pred plánovaným časom spánku, teplá sprcha atď.

  Prvá pomoc pri epileptickom záchvate

  Nie je vždy možné predvídať zabavenie, preto je veľmi dôležité mať informácie o téme "prvej pomoci s epileptickým záchvatom".

  Rozrušené porušenie je jedným z mála chorôb, ktorých útoky často spôsobujú zármutok a paniku u okolitých ľudí. To je čiastočne spôsobené nedostatkom poznatkov o samotnej patológii, ako aj o možných aktivitách, ktoré sa musia vykonať počas epileptického záchvatu.

  Pomoc pri epileptickom záchvate zahŕňa v prvom rade celý rad pravidiel, ktoré potom umožnia epileptiku prežiť záchvat s najmenšou stratou pre seba. Preto, aby sa zabránilo zbytočným zraneniam a modrínam, pacient by mal byť položený na rovnú rovinu a položiť pod hlavu mäkký valec (môže byť skonštruovaný zo šrotu, napríklad z odevov). Potom je potrebné zbaviť človeka oblečenia (rozviazať kravatu, odvíjať šatku, vrátiť späť gombíky atď.), Odstrániť z neho všetky veci, ktoré sú blízko k nemu, ktoré by mohol ublížiť. Odporúča sa otočiť hlavu pacienta na stranu.

  Na rozdiel od ľudového názoru nie je potrebné vkladať cudzie predmety do úst, aby sa zabránilo prilepeniu jazyka, pretože ak sú čeľuste zatvorené, existuje možnosť ich pretrhnutia, zrazu zubov k pacientovi alebo straty vlastných prstov (počas záchvatu sa čeľuste veľmi priľnú).

  Prvá pomoc pri epileptickom záchvate zahŕňa nájdenie osoby vedľa epileptického záchvatu, kým nie je záchvat úplný, pokojný a zozbieraný, ktorý sa snaží pomôcť.

  Počas útoku by ste sa nemali snažiť dostať pacienta opitý, držať ho silou, snažiť sa poskytnúť resuscitačné opatrenia, dať lieky.

  Často, po epi-útoku, človek má tendenciu spať, takže je potrebné poskytnúť podmienky na spánok.

  Liečba epileptických záchvatov

  Mnohí jednotlivci by chceli vedieť, čo robiť, keď dôjde k epileptickému záchvatu, pretože nie je možné zabezpečiť proti výskytu choroby, ktorá sa zvažuje, ľudia z bezprostredného prostredia, ktorí môžu potrebovať pomoc, môžu tiež trpieť kŕčmi.

  Základom liečby epileptických záchvatov je konštantný príjem antiepileptických liekov po mnoho rokov. Epilepsia sa všeobecne považuje za potenciálne liečiteľné ochorenie. Dosiahnutie odpustenia lieku je možné vo viac ako šesťdesiatich percentách prípadov.

  Dnes môžeme s istotou rozlíšiť základné antiepileptické lieky, ktoré zahŕňajú lieky obsahujúce karbamazepín a kyselinu valproovú. Prvá je široko používaná pri liečbe fokálnej epilepsie. Prípravky kyseliny valproovej sa úspešne používajú tak pri liečení ohniskových záchvatov, ako aj pri reliéfe generalizovaných záchvatov.

  Zásady liečby porúch, ktoré sa majú liečiť, by mali zahŕňať aj etiologickú liečbu, ktorá zahŕňa určenie špecifickej terapie, elimináciu vplyvu epilepsie spúšťa, ako sú počítačové hry, oslnenie, sledovanie televízie.

  Ako zabrániť epileptickému záchvatu? Na dosiahnutie remisie je potrebné dodržiavať správnu dennú rutinu, vyváženú stravu a pravidelne sa venovať športovým cvičením. Všetky uvedené v komplexe prispievajú k posilneniu kostnej kostry, zmierňovaniu stresu, zvyšovaniu vytrvalosti a všeobecnej nálady.

  Okrem toho je pre osoby trpiace epileptickými záchvatmi dôležité, aby sa alkoholické nápoje nezneužívali. Alkohol môže vyvolať záchvat. Súčasný príjem antiepileptických liekov a alkoholických nápojov ohrozuje vývoj ťažkej intoxikácie a vznik výrazných negatívnych prejavov liekov. Zneužívanie alkoholu tiež spôsobuje poruchy spánku, čo vedie k nárastu epileptických záchvatov.

  Sa Vám Páči O Epilepsii