Aké choroby sú zistené MRI mozgu

Magnetické rezonančné zobrazovanie je štúdia, ktorá odhaľuje mnohé ochorenia mozgu, anatomické aj čiastočne funkčné.

Magnetické pole, ktoré vytvára tomograf, interaguje s atómami vodíka. Zmení svoju pozíciu, čo vedie k uvoľneniu energie, ktorá je absorbovaná senzormi zariadenia. Získané zmeny sa digitalizujú a obraz choroby sa zobrazí na monitore. V dôsledku toho sa objekt objaví na obrazovke vo vrstvách, na ktorom špecialista na diagnostiku rádiológie identifikuje patologické zmeny.

Aké choroby dokazuje MRI?

Zobrazovanie magnetickou rezonanciou odhaľuje tieto ochorenia:

Skupina neurodegeneratívnych ochorení

 • Alzheimerova choroba. Choroba sa prejavuje po 60 rokoch. Je charakterizovaný poklesom pamäti, rozptýlením pozornosti a zhoršením myšlienkových procesov. V Alzheimerovej chorobe začínajú atrofické procesy v hipokampe, potom sa rozšíria do kôry.
 • Parkinsonova choroba. Ochorenie sa prejavuje trasením končatín, zhoršenou koordináciou, ťažkosťami pri chôdzi a rozprávaní. V procese sa podieľajú aj duševné a vegetatívne funkcie. V spoločnosti Parkinson sa na fotografiách objavujú ložiská "prázdnych škvŕn" v GM.
 • Roztrúsená skleróza je demyelinizačný proces mozgu a miechy. Ochorenie postihuje mozoček, kraniálne nervy a vyššie mentálne funkcie. Porušená chôdza a všeobecná citlivosť. Pri roztrúsenej skleróze je typická lokalizácia ložísk okolo komôr mozgu. Najčastejšie postihuje dno štvrtej komory. Taktiež pri roztrúsenej skleróze je narušená štruktúra bielej hmoty mozgu, ktorá sa nakoniec zmení na gliózu. Ďalšie príznaky roztrúsenej sklerózy na MRI zahŕňajú poškodenie miechy a mozočku.
 • Pickova choroba. To sa prejavuje skorou demenciou, poruchou reči, vnímaním, emóciami a neurologickými poruchami: agnostiou, apatiou a amnéziou. Obrázky MRI Pickovej choroby postihujú mediobazálne oblasti temporálnej kôry a čelnej oblasti.
 • Progresívna supranukleárna paralýza. Symptómy neurológie sú prevažne: pohyb očí je narušený, všetky pohyby kostrových svalov spomaľujú, svalový tonus sa zvyšuje. Pacienti tiež trpia včasnou demenciou. MRI vyšetrenia ukazujú atrofické zmeny v moste a strednom mozgu, akvadukt a tretia komora sa rozširujú.
 • Centrálna pontinická myelinóza. Demyelinizačný proces pokrýva most a jeho susedné štruktúry vrátane pneumatiky. Diagnóza prevažne u alkoholikov. Obrázky ukazujú atrofické oblasti týchto štruktúr mozgu.
 • Ochorenie svetlometov. Vyjadruje sa ako narušenie prejavu, neistá chôdza, nočné kŕče, násilné pohyby v prstoch a sekundárny parkinsonizmus (nedostatok výrazu tváre, miešanie chôdze, pomalé pohyby). MRI ukazuje kalcifikáciu bazálneho ganglia a zubného jadra. Obrázky sú hypointenzívne.

Skupina traumatických poranení mozgu

 1. Ťažké poranenie hlavy. Obrázky ukazujú difúzne axonálne poškodenie nervových vlákien, pod ktorými sú krvácanie z presných bodov a malé vrecká bielej hmoty.
 2. Stredné a malé zranenie. Príznaky poškodenia sú diagnostikované počas prvých 24 hodín po mŕtvici. Na krvácaní bodového bodu s magnetickou rezonanciou sa pozorujú hematómy. Zaznamenáva sa tiež poškodenie axónov a nervových buniek.

Otrasy sú sprevádzané opuchom. To môže viesť k posunu štruktúr a kompresii veľkých ciev, čo vedie k ischémii a infarktu. Na obrázkoch sa to prejavuje bielym zameraním v bazéne vytlačenej tepny.

Patológia hypofýzy a pomocných štruktúr

 • Adenóm hypofýzy. Nádor žľazy je diagnostikovaný pomocou kontrastnej angiografie: kvôli svojej malej veľkosti je na fotografiách ťažké vidieť hypofýzu. Podstata kontrastu spočíva v tom, že liek sa hromadí v novo vytvorených adenómových nádobách. To pomáha radiačným diagnostikom "pozrieť sa" na žľazu a urobiť diagnózu.
 • Prázdne turecké sedlo. Pre syndróm na obrázkoch je typický:
  • prítomnosť mozgovomiechovej tekutiny v tureckom sedle; hypofýza je deformovaná alebo úplne chýba;
  • posun štruktúr sfénoidnej kosti, na ktorom je umiestnená hypofýza;
  • lievik žľazy je predĺžený a zriedený.

Skupina akútnych mozgových porúch

Ischemická mozgová príhoda. V prvých siedmich dňoch sú ohniská a obmedzenie ischémickej zóny zo zdravého mozgového tkaniva zreteľne vizualizované na fotografiách. Mozgový infarkt sa prejavuje hypointenzným signálom v režime T1. Obraz zaznamenáva masový efekt - posun mozgových štruktúr smerom k zdravej hemisfére.

Tri týždne po zdvihu v režime T2 sa objaví signál s vyššou intenzitou. Rozšírenie brázd mozgovej kôry a komôr.

Hemoragická mŕtvica (krvácanie do mozgového tkaniva). V oblasti hemoragického signálu nízkej intenzity. Obrázok tiež ukazuje zvýšenie hustoty strednej cerebrálnej artérie a zníženie diferenciácie šedej a bielej hmoty v oblasti hemorágie.

6 týždňov po mŕtvici, opuch zmizne, mŕtve mozgové bunky sa rozpúšťajú. Sú nahradené tkanivom gliózy. Na mieste predchádzajúceho zamerania sa pozoruje cysta.

novotvary

 • Brainové nádory sú diagnostikované zavedením kontrastnej látky do tela. V oblasti novotvaru sa kontrast šíri nerovnomerne kvôli mŕtvym bunkám a akumulácii kalcifikácií. Pre nádory charakterizované signálom s nízkou intenzitou. Na obrázku má nádor vzhľad bielej škvrny, ktorá má nepravidelné okraje. Nádorové metastázy sú diagnostikované pomocou kontrastných látok. Nádory v štádiu neskorého vývoja sú sprevádzané silným bolestivým syndrómom, takže skenovanie sa vykonáva v celkovej anestézii.
 • MRI vyšetrenie s cystou závisí od obsahu tohto vyšetrenia. Cysta, ktorá neobsahuje tuky, sa prejavuje signálom mozgovomiechového moku a signálom s vysokou intenzitou v režime T1. Steny cysty sú takmer nikdy kontrastné.
 • Dermo cysty sa zvyčajne nachádzajú okolo mosta, vo štvrtej komore a oblasti kavitného jadra. Na MRI sa prejavujú ako heterogénne štruktúry s vysokou intenzitou v režime T1.
 • Lipóm. Na MRI má jasný obrys, nevyvoláva opuch, prejavuje signál s vysokou intenzitou. Lipómy sa často nachádzajú v nerovnomernom signále.
 • Cyst priehľadná septa. Na magnetickom rezonančnom tomografe sa cysta nachádza na streche tretej komory, ktorá je obmedzená na corpus callosum a tetrapilium. Zvyčajne stredná čiara je náhodným nálezom a je normálnou štruktúrou mozgu.
 • Cyst epifýzy. Spôsobuje okluzívny hydrocefálny syndróm. V režime T1 sa v oblasti epifýzy javí ako svetlá oblasť. Krížové krvácanie je zriedkavé. Na stranách cysty sa kontrastná látka dobre hromadí.

Hypertenzívny mozgový syndróm

 1. Hydrocefalus. Vystupuje ako rozšírenie komorového systému mozgu. Zaznamenáva sa zablokovanie prívodu vody nádormi a iných objemových procesov.
 2. Chronická hypertenzná leukoencefalopatia. Zmenil malé fokálne krvácanie v oblasti subkortikálnych jadier. Na obrázkoch je mozog heterogénny.
 3. Encefalopatia. Vyskytuje sa v reakcii na zvýšenie krvného tlaku a vedie k ischémii bazálnych tepien. V režime T2 má signál s vysokou intenzitou, v režime T1 má signál s nízkou frekvenciou. Pri dyscirkulatívnej encefalopatii kortikálne zóny a membrány nahromadia kontrastné činidlo.

epilepsie

S epilepsiou časného pôvodu je na obrázkoch zaznamenané zníženie objemu temporálneho laloku mozgu a pozoruje sa tiež atrofia hipokampu. Čelná epilepsia je sprevádzaná poklesom čelnej kôry. Pri epilepsii je 3 tesla minimálny výkon tomografu (štandardný výkon je 0,5-1,5 tesla). Vysoká miera je dôsledkom toho, že pri diagnostike epilepsie je dôležité získať veľmi tenké časti.

Identifikuje príčinu epilepsie: traumatické poranenie mozgu, zápalové ochorenia mozgu, nádory a cysty.

schizofrénie

 • Choroba ako taká nemá spoľahlivé diagnostické znaky na tomografe.
 • Nepriame príznaky môžu naznačovať schizofréniu: narušený krvný obeh, vaskulárne anomálie, poruchy vývoja šedej a bielej hmoty, žilové ochorenie, poranenia hlavy, nádory a cysty.
 • Častým varovným znakom náchylnosti človeka na schizofréniu je rozdelenie vnútornej krčnej tepny na tri menšie tepny.

Vaskulárna patológia

Sú diagnostikované pomocou magnetickej rezonančnej angiografie:

 1. Ateroskleróza. Obrázky sa prejavujú ako patologické zúženie kmeňa alebo periférnej cievy v oblasti akumulácie tukových plátov.
 2. Aneuryzma. Pri veľkých aneuryzmech nie je signál, ktorý sa zvyčajne vyskytuje pri rýchlom prietoku krvi. Plavidlo v oblasti aneuryzmy tiež neposkytuje jasný signál.

Skupina neuroinfekcií

 • Meningitída. Keď zápal mozgových membrán v obrázkoch označených hydrocefalom, opuchnutým gyrusom, sa rozšírili medzery medzi hemisférami. Keď meningitída škrupina lepšie kontrastuje. Zaznamenajú sa príznaky zvýšeného intrakraniálneho tlaku.
 • Absces. V počiatočnom štádiu vzniká edém a parenchymálny kontrast. Pri abscese kapsula nahromadí dobrú kontrastnú látku. Steny sú hladké a obsah je jasný.
 • Vírusová encefalitída. Včasné príznaky choroby sú polia s nízkou hustotou vo temporálnej kôre. V režime T2 majú tieto oblasti zvýšenú intenzitu signálu. V deň 6 sa zaznamenávajú bodové a ohniskové krvácanie.
 • Vírusová leukoencefalopatia. Obrázky vykazujú bilaterálne asymetrické patologické miesta, ktoré sa rýchlo zväčšujú. U 30% pacientov sa do procesu podieľa zadná lebečná fosília a bazálna ganglia.

Skupina vývojových defektov mozgu

 1. Anencephaly. MRI zobrazuje "zvyšky" mozgového tkaniva.
 2. Holoprocephalus - hemisféry nie sú úplne rozdelené.
 3. Septo-optická dysplázia. Na obrázkoch nie sú žiadne oddiely a optické nervy sú hyperplastické.
 4. Meningoencefalitída. Je to hernia v hrúbke mäkkého mozgového tkaniva.

krvácanie

 • Spinálnej. Vyplýva z akumulácie krvi a priestoru medzi arachnoidom a pia mater.
 • Intraparenchymového. Vykazuje nahromadenie krvi v medulácii.
 • Subdurálny. Obrázky ukazujú nahromadenie krvi medzi trúbou a pavúkovou šnúrou.
 • Epidurálna. MRI zaznamenáva nahromadenie krvi v dutine medzi lebkou a dura mater.

Ako dešifrovať obrázky

 1. Získajte digitálne médiá a vyhľadajte osobnú konzultáciu na súkromnej klinike, kde za poplatok špecialista preskúma výsledky skenovania a vytvorí nezávislý výsledok. Vo veľkom počte prípadov bude interpretácia obrázkov správna, pretože lekár má záujem zachovať si svoju povesť a je finančne motivovaný.
 2. Nájdite na fórach súkromných expertov, ktorí dešifrujú výsledky online. Vyjednávajte s ním o odmene, pošlite kópie obrázkov na e-mail a počkajte niekoľko dní. Počas tejto doby lekár skúma obrazy, spojí sa s vami a vyjadruje svoj názor. Toto je on-line dekódovanie tomogramov. Motivácia špecialistu je rovnaká ako v prvom prípade: povesť a peniaze.

Dešifrovanie výsledkov sami nie je možné. To si bude vyžadovať obrovský rezervoár poznatkov o anatómii centrálneho nervového systému a skúsenostiach s radiačnou diagnostikou. Nestačí len nájsť na obrázkoch podozrivé prvky, napríklad biele škvrny. Mali by ste poznať stovky odtieňov, medzi nimi: počet, priestorový pomer, intenzita zafarbenia, prítomnosť ďalších prvkov vo forme prstencov, tieňov a výpadkov.

Aké ochorenia sa zistia pomocou MRI mozgových ciev?

MRI skeny sú spoľahlivou a bezpečnou metódou. Počas procedúry sú všetky intrakraniálne abnormality zistené s vysokou presnosťou.

Aplikácie MRI

Zobrazenie magnetickou rezonanciou sa vykonáva na stanovenie abnormalít alebo abnormálnych funkcií mozgu. Metóda sa používa na diagnostiku muskuloskeletálneho systému. Pomocou MRI vyšetrenia mozgu dokáže lekár zistiť abnormálne abnormality v štruktúre vnútorných orgánov. Najčastejšie sa v oblasti neurológie používa skenovanie pomocou magnetickej rezonancie:

 1. Metóda pomáha získať presný obraz chrbtice, všetkých vrstiev mozgu bez použitia röntgenového žiarenia.
 2. Počas vyšetrenia MRI monitor zobrazuje obraz plexu nervov, bielej, šedej hmoty, väzov a diskov. Tiež sú jasne viditeľné hemisféry orgánu, jeho cievny systém.

MRI mozgu sa používa aj v onkológii. Lekár dokáže zistiť cysty, aneuryzmy, mŕtvice, novotvary, metastázy.

Výhody metódy

MRI technika mozgových ciev umožňuje určiť všeobecný stav orgánu, jeho tepny, zhodnotiť ich hlbokú prácu a deformácie, ktoré sa vyskytujú. Sú jasne viditeľné zápaly choroby, traumy a deformácie.

Zároveň lekár hodnotí stav ciev, hypofýzu počas hormonálnej nerovnováhy alebo diagnostikuje dysfunkciu rôznych systémov a orgánov. Výhody postupu pri podobných vyšetreniach:

 • poskytuje podrobný opis štrukturálnych abnormalít a vývoja ochorení v akýchkoľvek tkanivách a orgánoch;
 • metóda neinvazívnej tomografie, ktorá má vysokú presnosť anomálií;
 • vytváranie obrázkov v 3D;
 • výsledky je možné napísať na médiá tretích strán;
 • Žiadne ionizujúce, mutagénne, karcinogénne (na rozdiel od FLG).

Diagnostická metóda umožňuje vyšetrovať objekty veľkosti milimetrov, lekár zvažuje nielen pozdĺžne, ale aj prierezy.

Typy MRI

MRI mozgu je rozdelený na niekoľko typov. Tomografia hypofýzy sa môže uskutočniť pomocou kontrastného činidla. To vám umožní identifikovať príčiny hormonálnej nerovnováhy. Pomocou angiografie pána sú vyšetrené žily a tepny. Metóda sa používa na určenie porušenia cievneho systému.

Tomografia nervov lebky sa uskutočňuje s brnenie koncov, keď sa pozoruje znecitlivenie svalov tváre. MRI mozgových ciev sa používa najčastejšie. Pomocou postupu sa vykoná presná diagnóza. Časté príčiny bolesti hlavy a migrény sú cievne ochorenia.

Menovania a kontraindikácie

MRI mozgu sa vykoná, ak dôjde k vnútorným poraneniam alebo vonkajším zraneniam lebky (zlomeniny, vnútorné deformácie). Plavidlá sa nevyhnutne skúmajú pri vysokom intrakraniálnom tlaku, vegetatívnej vaskulárnej dystónii ťažkej formy. Metóda MRI sa vyžaduje po mikroskopickom vyšetrení na stanovenie prítomnosti krvných zrazenín s konštantnou neprimeranou bolesťou v hlave. Tomografia sa zobrazuje, keď:

 • podozrenie na novotvary v mozgu alebo v samotnom orgáne;
 • vyšetrenie nervového tkaniva;
 • posúdiť rozsah ochorenia mozgu po infarkte, mŕtviciach;
 • vyšetrenie pravdepodobnosti výskytu rôznych foriem vaskulárnych anomálií;
 • podozrenie na roztrúsenú sklerózu alebo mozgové krvácanie;
 • sledovanie pacienta po operácii na identifikáciu komplikácií alebo abnormalít.

Nezabudnite vykonať prieskum ľudí s vrodenou srdcovou chorobou s vaskulitídou. MRI mozgu sa vykonáva pre športovcov, ľudí so zlou návyk, pretože zvyšujú riziko ochorení cievneho systému.

Tip! Metóda výskumu sa používa na sledovanie priebehu patológií a určenie účinnosti liečby.

Vyšetrenia MRI detí sa okrem hlavných indikácií vykonávajú aj pri mdlobách, svalových kŕčoch, čiastočnom poškodení sluchu alebo zraku. Ak deti zaostávajú vo vývoji, dochádza k výraznej zmene nálad. Technika MRI je indikovaná na epilepsiu.

kontraindikácie

Kontraindikácie zahŕňajú inzulínové pumpy, všetky vložené implantáty a stimulanty. MRI sa neodporúča pre srdcové zlyhanie, klaustrofóbia, ak ste alergický na kontrastné činidlo. Je nežiaduce robiť diagnostiku pre ľudí, ktorí majú na telách tetovanie s kovovými časticami. Technika MRI sa nepoužíva pri krvácaní v mozgu. Relatívne zákazy štúdie zahŕňajú tehotenstvo.

Technika

Pred MRI mozgu sa odstránia všetky dekorácie, kovové nity, zubné protézy. Ak sa má v priebehu postupu použiť kontrastný prostriedok, musí sa krv odobrať na analýzu a prítomnosť alergie vopred.

Po príprave je pacient požiadaný, aby ležal na zasúvateľnej časti skenera. Lekársky personál to fixuje pomocou valčekov a opaskov. Zariadenie, ktoré bude prijímať a odosielať späť rádiové vlny, je pripojené k hlave pacienta. Ak sa použije kontrast, prípravok sa podáva intravenózne pred štartom štúdie. Ak je to potrebné, pacient môže nosiť zvukotesné zátky do uší.

Po zapnutí zariadenia sa na monitore zobrazí obraz mozgu, jeho oddelení a štruktúr. Diagnóza môže odhaliť aj malé nádory, existujúce chorobné procesy a ich zárodky.

Čo ukazuje MRI?

 • tromboflebitída;
 • cysty;
 • prítomnosť sklerotických plakov vo vaskulárnom lúmene;
 • vaskulárna aneuryzma;
 • nerovnováha alkoholu;
 • nádory (vrátane cievnych);
 • abnormálna štruktúra;
 • kompresia jaziev kapilár a žíl;
 • hydrocefalus;
 • stratifikácia alebo výčnelok krvných ciev;
 • epilepsie;
 • ischémia, hemoragické poškodenie;
 • oblasti poškodené roztrúsenou sklerózou;
 • cievna malformácia v dôsledku abnormálnej štruktúry;
 • mozgové a lebečné poranenia, ich stupeň;
 • lézie po úderoch a srdcových záchvatoch;
 • zápalové alebo infekčné lézie (napr. encefalitída, meningitída).

A takisto, akékoľvek zmeny v mozgu a cievnom systéme sa hodnotí ich funkčnosť. Súčasne dynamika odchýlok.

MRI mozgu a krvných ciev pomáha identifikovať nádorovú neopláziu. Poškodenie sa určuje stmením a voľným priestorom. Mozgové tekutiny sú šedivé prúdy, čierne dutiny sú intracerebrálne sínusy. Miesta lézií po mŕtvici môžu diagnostikovať formu ochorenia a predpisovať účinný režim liečby.

Dešifrovanie údajov

Pri normálnych indikátoroch výskumu je intenzita signálu zo skenera rovnaká. Spočiatku sa hodnotí tvar a symetria polovíc mozgu. Obrázky by nemali byť zahĺbenia a výčnelky okolitého tkaniva. Pomer šedej a bielej hmoty, objem medzi mozgovou kôrou a jej komorami je určený.

Varovanie! MRI s kontrastom dokáže odhaliť neoplazmy aj v počiatočných fázach.

Pri dešifrovaní štúdie sa berie do úvahy stav kostnej štruktúry lebky, či existuje tlak na mozog. Jeho obálky, sluchové a zrakové orgány a nervy sú brané do úvahy.

Odchýlky od normy, detekcia chorôb

Čo zobrazuje MRI, keď je abnormálne? Napríklad intrakraniálny tlak a neoplazmy.

Nádory v tomografických obrázkoch sú zobrazené vo forme asymetrických tmavých oblastí. Môžu obsadiť dutú časť komôr, stlačiť tkanivo. Metastázy sú najčastejšie spojené s kosťami lebky. Videnie intrakraniálneho tlaku počas štúdie nie je možné. Patológia je indikovaná nárastom komôr a objemom CSF medzi membránami mozgu.

Cerebrovaskulárna patológia

Ak je podozrenie na cerebrovaskulárne ochorenie, pozornosť sa počas štúdie zameriava na stav tepien. Objavuje sa veľkosť malých ciev, tvorba aterosklerotických útvarov, deformácia stien, prítomnosť krvných zrazenín a aneuryzmy.

Ischemická mŕtvica je sprevádzaná tmavými a rozmazanými oblasťami. Majú nepravidelné tvary, sú iba na jednej strane. Pre hemoragickú mŕtvicu je charakteristická silnejšia tmavnutie poškodenej oblasti. Tvar sa nezhoduje s tepnou v mieste kŕmenia. Po mŕtvici je v postihnutej oblasti viditeľný pseudocyst - miesto naplnené tekutinou. Krv sa mení a viditeľná deformácia nervového tkaniva.

Viacnásobné medzery v bielej hmote sú charakteristické pre roztrúsenú sklerózu. To naznačuje deštrukciu nervov (najmä myelínu). Pri Alzheimerovej chorobe je viditeľné zhrubnutie malých artérií. Mozog má drážky oveľa hlbšie ako normálne.

malformácie

Prítomnosť hydrocefalusu je indikovaná akumuláciou CSF medzi membránami mozgu. V prípade makro- alebo mikrogyriu je charakteristická zmena množstva záhybov mozgovej kôry. Môžu byť príliš úzke alebo široké.

Parazitické choroby

MRI mozgu umožňuje diagnostikovať niektoré parazitárne ochorenia. Pre cysticerkózu charakterizovanú viacnásobným zaobleným výpadkom. Echinos alebo alveokokóza vyzerá ako jedna alebo viac dutín, silne stláčajúci nervové tkanivo. Chronická toxoplazmóza sa vyznačuje tmavými a hustými ohniskami.

Pri poranení lebky sú v ňom viditeľné fragmenty kostí a kompresia mozgu. Keď sú detegované nádory, MRI umožňuje určiť lokalizáciu novotvarov. Je však nemožné rozpoznať malígny charakter procedúry. To si vyžaduje ďalšie štúdie hypofýzy.

MRI je presná, vysokokvalitná metóda diagnostiky mozgu, jeho tkanív a cievneho systému. Pre jasnejší obraz sa používa kontrastný prostriedok. MRI sa používa nielen na zistenie chorôb, ale aj na úpravu účinnosti liečby.

MRI mozgu: čo ukazuje, ako sa vykonáva

Ľudský nervový systém je komplexný prvok, ktorý je zodpovedný za životnú činnosť organizmu. Magnetická rezonancia je jedným z najpresnejších spôsobov diagnostiky tohto orgánu. Nižšie sú informácie o tom, čo MRI zobrazuje mozog.

Kedy je plánovaná skúška?

Takéto skenovacie metódy sa považujú za jeden z hlavných problémov v diagnostike rôznych chorôb. Postup sa často vykonáva menovaním špecialistov. Ak majú pacienti na to vhodné indikácie, predpíše sa magnetická rezonancia.

Indikácie pre:

 1. Postup sa musí vykonať u pacientov, ktorí majú neustále bolesti hlavy, frekvenciu výskytu ochorení možno sledovať, príčiny takýchto porúch neboli dodnes.
 2. MRI sa vykonáva v situácii, keď pacienti boli identifikovaní novotvary nervového systému alebo sa objavujú podozrenia v ich vývoji.
 3. Postup je často predpísaný pre epilepsiu, v čase jej výskytu alebo vo vývoji chronickej formy.
 4. Pre priame indikácie na určenie týchto typov skenovania, čiastočného počúvania a videnia, ktorých povaha ešte nebola určená.
 5. Postup sa často vykonáva počas zdvihu, aby sa určil stav tela.
 6. Indikácie pre MRI zahŕňajú stratu vedomia bez špecifických príčin.
 7. Indikácie pre MRI zahŕňajú meningitídu v rôznych formách a niekoľko fáz vývoja.
 8. Tento typ diagnózy v zozname ďalších metód sa môže použiť na sledovanie stavu pacientov s Parkinsonovou a Alzheimerovou chorobou.
 9. MRI sa môže použiť na určenie príčin sínusitídy, určenie ich terapie.
 10. Často sa používa skenovanie u pacientov s roztrúsenou sklerózou.
 11. Problémy s prácou krvných ciev v rôznych častiach tela.

Často sa diagnostika vykonáva pred operáciou alebo po nej.

kontraindikácie

Bez ohľadu na komparatívnu bezpečnosť takejto techniky má skenovanie elektromagnetickými vlnami kontraindikácie.

 1. Implantované kovové predmety v tele.
 2. V prvom trimestri tehotenstva.
 3. Je lepšie vybrať alternatívnu metódu CT s klaustrofóbiou.
 4. MRI sa nepoužíva u pacientov trpiacich patologickými stavmi hypofýzy.
 5. Deti potrebujú skenovať opatrne bez konkrétnych indikácií. Pacienti mladší ako päť rokov by nemali mať MRI.
 6. Pacienti trpiaci alergiou nechcú kontrastný prostriedok.
 7. Nemôže byť vykonaná u pacientov so srdcovým zlyhaním.
 8. Ak máte problémy s mozgovou cirkuláciou.

Rôzne metódy skenovania

Pri diagnostike ochorení sa používajú rôzne metódy vyšetrenia pomocou tomografu. Funkčná diagnostika sa vykonáva počas ťahov. Na displejoch sa zobrazuje mapa jednotlivých oblastí mozgu, ktorá zodpovedá za rôzne funkcie, reč, víziu, pohyb.

Na základe odporúčaní špecialistov musí pacient stimulovať tok krvi do niekoľkých oblastí, čo umožňuje odborníkom určiť pravdepodobné porušenie ich práce.

Použitie kontrastnej látky, ktorá vstupuje do tela intravenózne, umožňuje jasne zobraziť oblasti záujmu, identifikovať poškodenie tkaniva, povahu nádorových procesov, zápalové ložiská, rôzne anomálie. Použitie kontrastnej látky pomáha efektívne skenovať systém krvného zásobovania hlavy.

Prieskumná tomografia mozgu umožňuje odborníkom sledovať objemové rozvetvenie orgánu a jeho jednotlivé časti, procesy pohybu mozgovomiechovej tekutiny a krvi.

Skenovanie ciev vo vnútri lebky

Mdloby, závraty často spôsobujú problémy s prácou ciev hlavy. V takýchto situáciách špecialisti vykonávajú prieskumnú tomografiu oblasti lebky. Zariadenie MRI vám umožňuje monitorovať pohyb krvi ako spazmodické prejavy, určovať spazmodické prejavy, spomaľovať prietok krvi.

MRI Druhy

Existuje niekoľko typov vyšetrení MRI obehového systému v hlave:

Pri použití kontrastnej látky, úzkych ciev a minimálnych defektov sú nádory jasne zobrazené. Venografia poskytuje kompletný obraz venózneho systému v hlave, pomáha pri mŕtviciach, úrazoch, cievnom upchávaní, vzniku a lokalizácii.

Všeobecná angiografia sa používa na určenie rôznych vaskulárnych ochorení pred a po chirurgickom zákroku vo vnútrovinnej oblasti.

Aké patologické stavy dokážu vyšetrenie hlavy MRI odhaliť?

MRI deteguje početné ochorenia nervového systému. Z tohto dôvodu je ochorenie často predpísané pre pretrvávajúce bolesti hlavy, vestibulárne poruchy, neurologické príznaky. Príčinou rôznych synkopálnych paroxyzmov alebo konvulzných syndrómov je MRI hlavy. Tento typ vyšetrenia je vždy zahrnutý v diagnostickom protokole vyššie uvedených stavov.

MRI mozgu odhaľuje tieto ochorenia:

 1. Zápal mozgu a membrány.
 2. Benígne a zhubné nádory.
 3. Ťahy.
 4. Post-traumatické poruchy.
 5. Demyelinizačné choroby.
 6. Neurodegeneratívne poruchy.
 7. Transformácia krvných ciev pri ateroskleróze.
 8. Aneuryzma.

Prípravné činnosti

Nevyžaduje sa príprava na magnetickú rezonanciu. Výnimkou môže byť diagnóza s kontrastom. V takejto situácii nebude potrebné konzumovať jedlo niekoľko hodín. Nie je nutné používať smer neurologa. Môžete jednoducho poskytnúť všetky lekárske certifikáty týkajúce sa ochorení mozgu.

Väčšina kliník diagnostikuje pacientov podľa menovania. Pre prieskum je žiaduce používať oblečenie, v ktorom je vhodné stáť na horizontálnej plošine. Všetky kovové objekty sa najlepšie odstránia, pretože interagujú s magnetickým poľom. Ak sa tak nestane, magnetické pole ich spôsobí poškodenie.

Prehliadkový postup nespôsobuje bolesť a nepohodlie. Pred vyšetrením ošetrujú pracovníci kliniky pacienta na vlastnostiach tomografie. Potom je pacient umiestnený na stiahnuteľnej tomografickej platforme.

Trvanie postupu je 12-15 minút pri vysokých terénnych tomografoch alebo 20-25 minút. Na nízkom poschodí. So zavedením kontrastu sa čas skenovania zvýši dvakrát. Po celú dobu pacientov bude musieť zostať stále. To spôsobuje kvalitu fotografií. Počas tohto procesu technik urobí zvuk kliknutia. Z tohto dôvodu sú vo väčšine inštitúcií pre pohodlie slúchadlá vybavené príjemnou hudbou.

Keď sa vyšetrenie vykonáva na deti, rodičia môžu byť prítomní so skenerom. Deti a deti do troch rokov MRI sa vykonáva pomocou anestézie.

Po ukončení kontroly bude trvať nejaký čas na preskúmanie získaných častí rádiológom. V závislosti od inštitúcie sa dĺžka trvania analýzy môže líšiť. Pacienti dostanú zdokumentovaný záver, röntgenové lúče a disk so skenovacím protokolom. Niekedy musíte platiť za ďalšie služby.

V jednotlivých centrách sa uskutočňuje konzultácia so špecialistom vykonávajúcim skúšku. Špecialista by mal ihneď určiť, čo ukazuje tomografia, kde je lepšie aplikovať so zavedenou patológiou.

Aký je presný sken?

MR zobrazovanie umožňuje vytvárať snímky intrakraniálnych štruktúr s podrobnými podrobnosťami. Táto technika určuje ohniskové zmeny menšie ako jeden milimeter. To umožňuje určiť bolestivé stavy v raných štádiách vzdelávania. Počas tohto obdobia poskytnú maximálne výsledky lekárske postupy. Niektoré typy ochorení sú diagnostikované MRI.

U niektorých pacientov sa môže MRI podať kontrastná látka. Podobné vyšetrenie je potrebné pre diferenciálnu diagnostiku a určenie charakteru ohniskovej transformácie v prípadoch podozrenia na malignitu procesu. Na postup sa používajú kontrastné látky, ktoré obsahujú gadolín. Kontrastné látky sú často dobre znášané pacientmi, zriedkavo spôsobujú vedľajšie účinky.

Presnosť obrazu je určená triedou tomografov. Najpresnejšie MRI mozgu sa vyskytuje s prístrojmi na vysokom poli. Umožňujú vám získať čo najjasnejší obraz.

Čo môže byť kontraindikácia?

Napriek bezpečnosti týchto diagnostických postupov je tento postup kontraindikovaný pre určité kategórie pacientov:

 • tehotné ženy;
 • feromagnetické alebo elektronické zariadenia sa implantujú do tela;
 • klaustrofóbnych pacientov;
 • alergický na látky, ktoré obsahujú gadolínium.

Odporúča sa vykonať tomografiu po konzultácii s lekárom, ktorý podrobne vysvetlí, čo sa zobrazuje na snímkach a poskytne pacientovi niekoľko odporúčaní.

Zariadenie pripomína masívne potrubie obklopené magnetom, vo vnútri ktorého je nainštalovaný zasúvateľný stôl, na ktorom leží predmet. Teleso je spojené s pásmi a valčekmi pre menšiu mobilitu. Počas topografie sú všetky senzory, ktoré vnímajú impulzy, lokalizované okolo hlavy. Okrem pacienta v procedúre počas diagnostiky by nikto nemal byť. Radológ musí monitorovať stav pacienta a udržiavať v kontakte s ním prostredníctvom špeciálneho zariadenia v tomografe.

Aké choroby možno vidieť na MRI mozgu

Skutočnosť, že takéto zobrazovanie magnetickou rezonanciou je dobre známe nielen lekárom, ale aj väčšine pacientov. Jeho podstatou je registrovať odpoveď telesných tkanív, keď cez ne prechádzajú elektromagnetické vlny. Jedná sa o jednu z najmodernejších metód vyšetrenia vnútorných orgánov. Umožňuje získať údaje o ich stave bez použitia invazívnej (penetračnej) metódy. Výhoda magnetického tomografu na RTG štúdii spočíva nielen v relatívnej neškodnosti, ale aj v tom, že umožňuje získať trojrozmerný obraz, ktorý umožňuje skúmať patologické zameranie prakticky v jeho skutočnej podobe.

Magnetická tomografia sa široko používa pri určovaní stavu intrakraniálnej oblasti. Po zistení, čo ukazuje MRI mozgu, lekár dokáže diagnostikovať rýchlejšie a správnejšie. Diagnostické schopnosti MRI mozgu a mozgových ciev je ťažké vymenovať. Stav mozgového obehového systému môže byť tiež podrobne skúmaný pomocou tejto metódy. S jasným obrazom toho, čo ukazuje MRI mozgu, je pre odborníka oveľa jednoduchšie predpísať potrebnú liečbu a monitorovať jej pokrok a účinnosť.

Indikácie pre vymenovanie MRI hlavy

Mozgová tomografia je zvyčajne predpísaná neuropatológiou pre podozrenie na závažné ochorenie. Sú charakterizované nasledujúcimi príznakmi:

 1. Ťažké bolesti hlavy.
 2. Závraty.
 3. Mdloby.
 4. Kŕče.
 5. Zhoršenie zraku.
 6. Zhoršenie pamäte
 7. Koncentrácia problémov.
 8. Zníženie reči.
 9. Zhoršená koordinácia a citlivosť.

Pri odpovedi na otázku, čo presne ukazuje tomogram oblasti mozgu, musíme najprv pochopiť: patologické príčiny mozgu vznikajú, ak existujú tieto príčiny:

 • traumatické poškodenie mozgu;
 • cervikálna osteochondróza;
 • mŕtvica, srdcový záchvat;
 • infekčné a zápalové procesy v mozgovom tkanive;
 • abnormality hypofýzy a tureckého sedla;
 • roztrúsená skleróza;
 • Alzheimerova choroba;
 • neoplazmy benígnej a malígnej povahy.

Prirodzene, tento zoznam nie je ďaleko od úplnosti a iba vysoko kvalifikovaný špecialista dokáže s presnosťou určiť, čo ukazuje MRI mozgu.

Metódy výskumu magnetickej rezonancie

V diagnostike rôznych ochorení s použitím rôznych metód vyšetrovania. Napríklad pri mŕtviciach sa používa funkčná technika, keď sa na obrazovke monitora objaví druh "mapy" oblastí mozgu zodpovedných za určité funkcie: reč, vizuálne, motorické atď.

Pri vykonávaní určitých úloh lekára pacient stimuluje prietok krvi do týchto oblastí a umožňuje špecialistovi identifikovať možné porušenie ich činností.

Použitie kontrastného činidla podávaného cez žilu zlepšuje účinnosť vyšetrení MRI pri zisťovaní tkanivových lézií, stanovenie povahy nádoru (benígne alebo malígne), rovnako ako ohniská zápalu a rôzne anomálie vrodených a získaných znakov. Navyše metóda kontrastu je veľmi účinná pri vyšetrení cievneho systému hlavy.

Prieskumná tomografia mozgovej oblasti umožňuje lekárovi sledovať trojrozmerný rozvetvený obraz tohto orgánu ako celku a jeho jednotlivé časti: hypofýzu, ako aj procesy pohybu intracerebrálnej tekutiny a prietoku krvi.

Magnetická tomografia ciev intrakraniálnej oblasti

Často javy - závraty, mdloby, strata vedomia - sú vyvolané dysfunkciou ciev dodávajúcich mozog krvou. V takýchto prípadoch lekár predpísal revíznu tomografiu intrakraniálnej oblasti. Špeciálne schopnosti magnetického tomografu (angiografický režim) umožňujú monitorovať pohyb krvi v reálnom čase, špecifikovať také funkčné indikátory, ako sú spazmodické prejavy, zníženie rýchlosti krvného prietoku atď. Celkový obraz zobrazený pomocou tomografu pomáha angiológovi "preniknúť" do tohto ťažko dostupného oblasti s jasnou predstavou o povahe a rozsahu lézie. Prítomnosť bolestivých zmien bude ukazovať magnetotomogram hlavy a jej obehového systému, odhaľujúce krvné zrazeniny, organické lézie a iné vaskulárne patológie.

Indikácie magnetickej cievnej tomografie

Dôvody na vymenovanie magnetického rezonančného vyšetrenia hlavy, okrem už uvedených, môžu byť podozrením špecialistu na prítomnosť:

 • vaskulárne malformácie - patologická interpenetrácia artérií a žíl vedúca k zmesi arteriálnej a venóznej krvi;
 • aneuryzma (nadmerné zriedenie) steny cievy, ktorá môže viesť k cerebrálnemu krvácaniu;
 • aterosklerotické javy;
 • vaskulárna vaskulitída, vyskytujúca sa na pozadí reumatických ochorení rôzneho pôvodu.

Tiež cerebrálne MRI vo vaskulárnom režime je nevyhnutné, keď sa očakáva chirurgický zákrok na tomto orgáne alebo jeho obehovom systéme. V tomto prípade je dôležité vedieť vopred, čo MRI mozgu ukáže.

Druhy zobrazovania cievnej magnetickej rezonancie

Existuje niekoľko typov vyšetrení MRI hlavových ciev:

 1. Arteriografia (vyšetrenie tepien).
 2. Venografia (vyšetrenie venózneho systému).
 3. Magnetická rezonančná angiografia (štúdium artérií a žíl).

Pri MRI mozgových artérií sa do krvného obehu vstrekuje kontrastné činidlo, na pozadí ktorého sú jasne viditeľné najmenšie vaskulárne defekty, aterosklerotické zmeny a nádorové prejavy v mozgových tkanivách.

Venografia poskytuje kompletný obraz venózneho systému mozgovej oblasti a je potrebná pri diagnostike mŕtvice, čerstvých a starých poranení hlavy, trombózy, abnormalít vývoja a cievnej polohy.

Všeobecná angiografia je predpísaná na identifikáciu rôznych vaskulárnych patológií, rovnako ako pred a po chirurgických zákrokoch vo vnútrovinnej oblasti. Všetko, čo ukáže MR-angiografické vyšetrenie, umožní monitorovať proces hojenia a predpísať správnu liečbu.

Kontraindikácie pre vyšetrenie hlavy na magnetickom tomografe

Napriek vysokej výkonnosti zobrazovania pomocou magnetickej rezonancie má kontraindikácie. Môžu byť rozdelené na podmienené a absolútne. Prvé z nich sú:

 • strach z obmedzeného priestoru (klaustrofóbia);
 • prejavy zlyhania srdca;
 • prítomnosť neferomagnetických implantátov vo vnútornom uchu;
 • umelé srdcové chlopne;
 • inzulínové pumpy.

V takýchto prípadoch je možné uskutočniť štúdiu, ak sú pre ňu vytvorené špeciálne podmienky: s klaustrofóbiou sa používajú otvorené skenery.

Absolútne kontraindikácie pre akýkoľvek druh magnetickej tomografie zahŕňajú:

 1. Kardiostimulátor.
 2. Kovové implantáty.
 3. Hemostatické klietky.

Prekážkou pri vykonávaní tohto druhu výskumu môže byť dokonca piercing alebo tetovanie, ak by sa používali farbivá, ktoré obsahujú zlúčeniny akýchkoľvek kovov.

Preto je pred začatím postupu potrebné varovať lekára o prítomnosti niektorého z týchto faktorov.

Vo všetkých ostatných prípadoch je najvhodnejší, účinnejší a najľahší spôsob získavania informácií o stave ľudského tela magnetický tomografický variant (vrátane MRI hlavy).

uziprosto.ru

Encyklopédia ultrazvuku a MRI

Čo pomáha zistiť diagnostiku MRI?

Magnetické rezonančné zobrazovanie každý deň zaujíma stále silnejšie miesto medzi metódami diagnostiky chorôb. A je mimoriadne dôležité zdôrazniť skutočnosť, že magnetické rezonančné vyšetrenie je nevyhnutné v prípade vyšetrenia mozgu. Iba takáto tomografia umožňuje skenovať intrakraniálnu krabičku pacienta s čo najväčším detailom a spoľahlivosťou.

Ale akú chorobu odhalí MRI? Akým spôsobom? A čo s výsledkami?

svedectvo

Často, predzvesťou patológií sú špecifické príznaky, ktoré v každodennom živote zvyčajne nevenujú pozornosť a jednoducho obviňujú všetko z únavy a zlého zdravia.

Prítomnosť nasledujúcich znakov by sama osebe mala slúžiť ako vážny argument pre vykonanie MRI vyšetrenia mozgu:

 • Bolesti inej povahy (bolestivé, ostré, nudné atď.) S každým možným miestom, najčastejšie nerozumné a dlhotrvajúce.
 • Strata vedomia (najmä ak sa to stáva často).
 • Zmätenosť vedomia.
 • Halucinácie.
 • Výrazný nedostatok koordinácie.
 • Kŕče a epileptické záchvaty.
 • Závraty (aj pri najmenšej námahe, rovnako ako bez zjavného dôvodu).
 • Pulzácia v hlave neidentifikovaného charakteru.
 • Znížená citlivosť tvárových nervov vrátane citlivosti na tvár.
 • Náhle ťažkosti pri artikulácii.
 • Zhoršené videnie a sluch, spolu s vyššie uvedenými príznakmi.

Základné patológie

Pretože tomografia mozgu poskytuje vynikajúcu príležitosť na odhalenie veľmi širokého spektra chorôb, stojí za to zdôrazniť medzi nimi najčastejšie diagnostikované patológie:

urážka

Toto akútne akútne poškodenie krvného zásobenia mozgu je najčastejšie ischemickej povahy. Zvyčajne sa vyskytuje v dôsledku zablokovania cievy, menej často v dôsledku ľubovoľnej cievnej praskliny. Na zobrazovaní pomocou magnetickej rezonancie je lézia zreteľne viditeľná, konkrétne mŕtve bunky - ako dôsledok samotného zdvihu a následkom vyhynutia kvôli nedostatočnému prívodu kyslíka v dôsledku cievneho upchatia trombom alebo aterosklerotickým plakom.

Ischemická mŕtvica pri vyšetrení pomocou MRI

Cirkulačné poruchy mozgu

Celá skupina ochorení je spojená s touto patológiou: Parkinsonovou chorobou, duševnou poruchou, paralýzou, migrénami, epileptickými záchvatmi.

Parkinsonova choroba na MRI

artérioskleróza

Ide o anomáliu chronickej povahy, pri ktorej sa tuky, vápnik a cholesterol postupne ukladajú na stenách krvných ciev a vytvárajú plaky, ktoré zasahujú do normálneho prietoku krvi. Vzhľadom na takýto zvláštny povlak sa cievne steny stávajú silnejšími a strácajú pružnosť; V tomto ohľade sa samotné plavidlo zužuje a zásoba krvi sa postupne znižuje. Ateroskleróza je nebezpečná, pretože môže spôsobiť srdcový záchvat alebo mŕtvicu, pretože plaketa môže kedykoľvek vypadnúť, tvorí trombus a môže viesť k prasknutiu alebo upchatiu krvných ciev. Všetky obrázky patológie sa dajú jasne vidieť na obrázkoch.

Nádory benignej povahy

Jedná sa o neoplasmy rôznych veľkostí v mozgu, ktoré však nevyrastajú do okolitých tkanív, prestávajú rásť v určitej fáze a nedávajú metastázy. MRI sa zvyčajne používa na diagnostiku nasledovných: meningióm, nádor hypofýzy, kraniofaryngóm.

Meningióm v zadnej tretine falxa vpravo.

Zhubné novotvary

Jedná sa o nádory, ktoré rastú do okolitých tkanív, rýchlo a neustále rastie, spravidla v určitom štádiu začnú metastázovať.

Stage 4 rakovina mozgu v MRI snímaní

Cysty s rôznymi miestami

Tiež predstavujú nádor benignej povahy; rozdiel je v tom, že cysta je dutá a naplnená tekutinou zvnútra; sa môžu vyskytnúť v dôsledku zranení, kongenitálnych abnormalít, deformácií tkaniva. Tomografia poskytuje jasné informácie o veľkosti a umiestnení cysty.

metastázy

Toto je sekundárne zameranie rakovinových buniek, odstránené. Metastázy v cievach a lymfatických uzlinách sa dostanú do mozgu docela často, je to jedna z hlavných ložísk metastáz.

Čo iného môže takýto prieskum odhaliť?

Informačný obsah MRI je extrémne vysoký, vďaka čomu je možné diagnostikovať také ochorenia, ktoré nie sú dostupné na "detekciu" inými metódami skenovania tela.

Patológie, ktoré sú menej časté, ale stále majú miesto, môžu zahŕňať:

 1. Traumatické poranenia mozgu (modriny s rôznou závažnosťou, otrasom, kompresiou).
 2. Zápalové procesy spojené s infekciou (encefalomyelitída, encefalitída, vírusová meningitída).
 3. Aneuryzma mozgu (patológia, pri ktorej sa tepna v stenách stane konvexným a stláčaním okolitého tkaniva týmto spôsobom.Ak aneuryzma často nevyvoláva výrazné príznaky, je to veľmi nebezpečná anomália.Táto nádoba sa môže v každom okamihu zlomiť, spôsobiť krvácanie v mozgu a spôsobiť tomografia jasne odhaľuje aneuryzmatický vak).

Magnetické rezonančné zobrazenie mozgu pri roztrúsenej skleróze

Mozková cysticerkóza

Aké výsledky sú založené?

V priebehu postupu sa na základe získaných snímok špecialista posudzuje stav mozgového tkaniva, cievny systém v tejto oblasti, ukazovatele intrakraniálneho tlaku, zisťuje zranenia a dôsledky týchto zranení, nájde nové nárasty, špecifikuje zameranie choroby. To všetko vám umožňuje urobiť čo najpresnejšiu diagnózu a odlíšiť ju od podobných možných patológií.

Ďalšie kroky

MRI, samozrejme, je veľmi presný, informatívny a podrobný postup, ale to neznamená, že na základe zistení z klinickej ordinácie môžete urobiť diagnózu na vlastnú päsť, a ešte viac, samoliečiť.

Môžete tak len zhoršiť váš stav a "spustiť" existujúce patológie. Informácie z rôznych zdrojov by mali slúžiť ako dodatočný zdroj vedomostí a pomôcť objasniť predbežnú diagnózu, ale v žiadnom prípade slúžiť ako sprievodca liečbou.

Záver a obrázky musia byť preukázané ošetrujúcemu lekárovi a už sa rozhodne, čo urobiť: prejsť ďalšou diagnostikou, prejsť testami, konzultovať s iným špecialistom atď. Len odborník môže presne určiť, ktoré ochorenia máte, aký plán liečby sa má vyvinúť atď.

procedúra

Samotná mozgová tomografia sa vykonáva čo najjednoduchšie a nelíši sa od diagnostiky iných orgánov pomocou MRI.

Pred vyšetrením sa pacient musí zbaviť kovových šperkov a odevov kovovými časťami (pretože narúšajú obraz), potom sa položí na stôl a zvyčajne sa "valcuje" do špeciálnej skúmavky, kde sa nachádza magnet. Potom musí pacient len ​​ležať bez pohybu, zatiaľ čo zariadenie naskenuje mozog.

Skúška môže trvať až 40 minút (najmä ak sa používa kontrastná látka). Na záver, lekár vyvodzuje záver na základe obrázkov, kde predloží predbežnú diagnózu a svoju vlastnú interpretáciu získaných údajov.

Výhody zobrazovania magnetickou rezonanciou

Ani pomocou ultrazvukovej diagnostiky, ani pomocou počítačovej tomografie nebudú schopné získať také jasné, detailné a informatívne obrázky. Výkonné magnetické pole a ultramoderné zdravotnícke pomôcky umožňujú získať najspoľahlivejšie výsledky a detegovať patológiu s presnosťou 99,9%.

Ak pacient pochybuje o schopnosti špecialistu dešifrovať výsledky, môže sa s získanými obrázkami vždy obrátiť na iného lekára, aby potvrdila diagnózu. Zariadenie môže urobiť chybu len v prípade jeho poruchy, ale je prakticky vylúčené.

Mozgová tomografia je skutočne zaslúžená diagnostická metóda, ktorá umožňuje ľahko a rýchlo vyhodnotiť stav tkanív a ciev. Zvláštna zásluha MRI spočíva v tom, že pomocou tejto metódy je možné identifikovať veľa patológií s veľmi odlišnou povahou, dokonca aj tých, ktoré nie je možné detegovať napríklad pomocou počítačovej tomografie alebo ultrazvukovej diagnostiky.

Diagnóza založená na výsledkoch MRI sa robí čo najpresnejšie a je dôveryhodný, ale po vyšetrení je tiež potrebné konzultovať s lekárom.

Čo ukazuje MRI mozgu, kompletný zoznam

Je ťažké si predstaviť modernú medicínu bez takejto vysoko informatívnej diagnostickej metódy ako MRI. Je mimoriadne nepostrádateľný v neurológii a neurochirurgii. Je to MRI mozgu, ktorý umožňuje s vysokou presnosťou detegovať ohniskové zmeny nervového tkaniva, vizualizovať patológiu mozgových ciev. Vzhľadom na neinvazívnosť a bezpečnosť tejto diagnostickej metódy sa často používa na skúmanie rôznych kategórií pacientov vrátane detí a tehotných žien v neskorších štádiách.

Čo možno vidieť na MRI mozgu

Zobrazovanie magnetickou rezonanciou poskytuje jasné obrazy všetkých štruktúr mozgu vrátane šedej a bielej hmoty, subkortikálnych štruktúr, trupu a hypofýzy. Obrázky tiež jasne ukazujú mozgový cievny systém (tepny, žily, žilové sínusy). Zisťuje MRI mozgu a patologické zmeny v systéme cerebrospinálnej tekutiny, meningeálnych membránach. V prípade potreby sa ďalej hodnotí stav obvodov a dutín nosa.

MRI mozgu vykazuje ako ohniskovú, tak aj difúznu zmenu v štruktúre nervového tkaniva. Obrázky nasnímané počas skenovania ukazujú zápalové, nádorové alebo deštruktívne zmeny. Nezameniteľná metóda a traumatické poranenia hlavy s rôznou závažnosťou. V tomto prípade neurochirurgovia často odporúčajú MRI mozgu, ktoré odhaľujú zranenia, hematómy a intracerebrálne krvácanie.

MR zobrazovanie umožňuje súčasne získať objemové obrazy všetkých intrakraniálnych štruktúr. V prítomnosti patologického zamerania má klinik príležitosť určiť jeho interakciu s okolitými štruktúrami, čo je mimoriadne dôležité v prípade plánovanej chirurgickej intervencie. Ak chcete objasniť, ktoré oblasti mozgu možno vidieť na tomografii, môžete buď na lekára, ktorý vás poslal na vyšetrenie, alebo zavolaním na diagnostické centrum na 8 (812) 317-00-37.

Aké choroby sú zistené MRI mozgu, zoznam

Zobrazovanie magnetickou rezonanciou odhaľuje mnohé patológie centrálneho nervového systému. Preto sa často predpisuje pre pretrvávajúce bolesti hlavy, vestibulárne poruchy, fokálne neurologické príznaky. Príčinou akéhokoľvek synkopálneho paroxyzmu alebo konvulzívneho syndrómu možno nájsť aj MRI vyšetrenie mozgu. Tento typ výskumu je nevyhnutne zahrnutý v diagnostickom protokole pre tieto stavy.

MRI mozgu určuje nasledujúce patológie:

zápalové ochorenia mozgu a jeho membrán (meningitída, encefalitída);

neoplazmy benígnej a malígnej povahy (glioblastómy, meningiómy, adenómy hypofýzy, cysty atď.);

mŕtvice (ischemické, lacunárne, hemoragické);

traumatické zmeny (intrakraniálne hematómy, zúžené zóny, subarachnoidálne krvácanie);

demyelinizačné patológie (diseminovaná encefalitída, leukoencefalitída);

zmeny krvných ciev na pozadí aterosklerózy;

anomálie cerebrálneho vaskulárneho systému (aneuryzma, malformácia).

Ako sa pripraviť na MRI mozgu

Žiadna príprava pred potrebou MRI mozgu. Výnimkou je vyšetrenie s kontrastom, v takejto situácii nebude potrebné jesť niekoľko hodín. Taktiež nie je potrebné, aby ste mali od lekára odporúčanie, stačí, aby ste so sebou vzali všetky dostupné lekárske dokumenty týkajúce sa patológie mozgu.

Väčšina kliník v Petrohrade vykonáva diagnostiku podľa menovania. Môžete si vybrať najpohodlnejší čas na diagnostikovanie, položte všetky otázky, ktoré vás zaujímajú, pokiaľ ide o MRI mozgu, ktorý ukazuje a ako to ide s použitím vyššie uvedeného telefónneho čísla.

Pri vyšetrení sa odporúča nosiť oblečenie, na ktorom bude pohodlne chvíľu ležať nehybne. Všetky kovové príslušenstvo sa odoberú zo seba predtým, ako vstúpia do miestnosti pomocou tomografu. Mobilný telefón alebo iné elektronické zariadenia budú tiež potrebné vytiahnuť z vreciek, inak by ich magnetické pole mohlo poškodiť.

Ako je mozgová tomografia

Procedúra MRI nespôsobuje nepríjemné pocity alebo bolesť. Pred skenovaním budú pracovníci kliniky poučiť pacienta o vlastnostiach postupu. Potom budete musieť zaistiť pohodlnú pozíciu na chrbte na sklopnom stôl.

Trvanie postupu môže byť 12-15 minút na tomografe s vysokým poľom alebo 20-25 minút na nízkopodlažnom tomografe, ak sa zavedie kontrast, skenovací čas sa zdvojnásobí. Po celú dobu by mal pacient udržiavať úplnú nehybnosť, pretože na tom závisí kvalita nasnímaných snímok. Počas prevádzky zariadenie vydáva kliknutia, takže vo väčšine kliník pre väčšie pohodlie ponúkajú slúchadlá s hudbou alebo zátkami do uší.

Ak vyšetrenie vykonáva dieťa, prítomnosť rodičov v blízkosti tomografu je povolená. Deti dojčiacich detí a mladšie ako tri roky MRI sa vykonáva s použitím celkovej anestézie.

Po dokončení skenovania bude potrebný čas na analýzu sekcií rádiológom. V niektorých centrách trvá 15-20 minút, v iných sa výsledok udeje ďalší deň. Pacientovi je poskytnutý vytlačený lekársky certifikát, röntgenové lúče alebo disk s protokolom o skenovaní, ktorý je na ňom zaznamenaný. V druhom prípade sa bude vyžadovať dodatočný príplatok.

V niektorých centrách môžete navyše konzultovať lekára, ktorý štúdiu vykonal. Špecialista odborne vysvetlí, čo ukazuje tomografia mozgu a kde sa obrátiť s identifikovanou patológiou.

MRI Scanning Presnosť mozgu

MR-tomografia poskytuje schopnosť získať obrazy všetkých intrakraniálnych štruktúr s maximálnymi podrobnosťami. Táto technika odhaľuje ohniskové zmeny v tkanivách menších ako jeden milimeter. To umožňuje diagnostikovať patologické stavy v počiatočných štádiách vývoja, keď liečba poskytuje maximálny účinok. To platí najmä v prípade malígnych nádorov, nádorov hypofýzy. A niektoré ochorenia, ako napríklad roztrúsená encefalomyelitída, sú diagnostikované iba pomocou MRI.

U niektorých pacientov sa MRI mozgu vykonáva s dodatočným zavedením kontrastného lieku. Takáto štúdia je potrebná na diferenciálnu diagnostiku a objasnenie charakteru identifikovaných ohniskových zmien, najmä ak je podozrenie na malignitu procesu. Na postup používajúci kontrastné prípravky obsahujúce gadolín (Magnevist, Gadovist). Kontrastné lieky sú zvyčajne dobre znášané pacientmi a zriedkavo spôsobujú nežiaduce reakcie.

Presnosť skenovania závisí od triedy skenera. Najpresnejšie vyšetrenie MRI mozgu sa vykonáva pomocou zariadení s vysokým poľom s kapacitou 1,5 T. Poskytujú lepšie obrázky ako nízke pole (0,5-1 T). Súčasne supergrafiky s magnetickým poľom 3 T nemajú klinické výhody v porovnaní s vysokopodlažnými tomografmi.

Kontraindikácie pre MRI mozgu

Napriek bezpečnosti tohto typu diagnostiky je v niektorých kategóriách pacientov stále kontraindikovaný:

tehotné ženy v prvom trimestri;

s feromagnetickými implantátmi alebo elektronickými zariadeniami inštalovanými v tele;

s hyperkinetickým syndrómom sprevádzaný konštantným tremorom;

alergický na prípravky obsahujúce gadolín (ak sú kontrastné).

Kde sa má preskúmať

Väčšina hlavných zdravotníckych zariadení v Petrohrade ponúka službu MRI. Pri výbere kliniky sa však musí venovať pozornosť kvalite vykonanej diagnostiky, novinkám zariadenia a kvalifikácii odborníkov.

Náklady na MRI mozgu sa pohybujú od 2490 do 3500 rubľov. V niektorých diagnostických centrách sa vykonávajú ďalšie akcie alebo udeľujú oprávnenia, čo robí diagnostiku o niečo lacnejšou. Existujú aj návrhy, ktoré sa majú preskúmať v noci, pričom v takom prípade bude cena MRI výrazne nižšia.

Sa Vám Páči O Epilepsii