Koľko času je v nemocnici po mŕtvici

Koľko je v nemocnici po mŕtvici? Táto otázka zaujíma pacientov a ich príbuzných. Liečba mŕtvice sa vždy skladá z niekoľkých etáp a trvá dlho.

Trvanie liečby závisí od stavu tela, prítomnosti relapsov, rozsahu postihnutej oblasti a ďalších faktorov.

Etapy liečby

Terapia je bežne rozdelená na tri etapy:

 • terapie v jednotke intenzívnej starostlivosti;
 • lôžková liečba;
 • ambulantnej liečby.

Ležať v intenzívnej starostlivosti až 3 týždne. Ústavná liečba trvá dlhšie ako 3 mesiace. Ambulantná rehabilitácia sa môže uskutočniť do 4 mesiacov. Dočasné opatrenia závisia od závažnosti ochorenia. Ak je obnovenie pomalé, čas sa zvyšuje. Je však nemožné skrátiť dobu liečby, inak postihnuté oblasti sa zotavia alebo útok spôsobí vážnejšie porušenie.

Podmienky resuscitácie v závislosti od typu mŕtvice

Liečba závisí od typu patológie. Zdvih je rozdelený na 2 typy:

Pacient môže byť v jednotke intenzívnej starostlivosti dlhší, ale až po absolvovaní vyšetrenia. 21. alebo 22. deň svojho pobytu v intenzívnej starostlivosti sa zhromaždí komisia na posúdenie fyzického stavu osoby. Ak sa zistí jeden z faktorov oneskorenia, dĺžka pobytu v intenzívnej starostlivosti sa zvýši na 30 dní. V zriedkavých prípadoch môže byť rozšírená, ale iba na základe faktorov oneskorenia, ktoré sa zistili pri konzultácii.

Výpočet celkovej doby resuscitácie

Koľko je v nemocnici s úderom na jednotke intenzívnej starostlivosti? Doba pobytu pacienta v nemocnici a doma rehabilitácia priamo závisí od závažnosti mŕtvice a niektorých jej ďalších charakteristík. Kurz terapie je založený na štátnych štandardoch. Ak sa zistí závažné vedľajšie ochorenie, riziko komplikácií sa zvýši na pozadí mozgovej mŕtvice, alebo je prítomný jeden z relevantných faktorov, čas zotavenia sa zvyšuje.

Čas strávený v intenzívnej starostlivosti a v nemocnici je vypočítaný na základe:

 1. Veľkosť postihnutej oblasti. Veľké poškodenie si vyžaduje dlhšiu obnovu.
 2. Stupeň dysfunkcie životne dôležitých orgánov (srdce, pľúca, tráviaci systém).
 3. Úroveň výkonu mozgu. Krajným prípadom poklesu jeho aktivity je pád človeka do kómy. V tomto prípade je pacient v oddelenom oddelení, kým nevyjde z tohto stavu a neobnoví vedomie a počiatočné motorické funkcie.
 4. Umiestnenie prerušenia krvných ciev. Ak sú postihnuté centrálne časti mozgu, je potrebná dlhšia liečba.
 5. Prítomnosť komorbidít, ktoré môžu poskytnúť komplikácie bez primeranej starostlivosti lekárom (kardiovaskulárne ochorenia, aneuryzmy atď.).
 6. Stupeň klinických príznakov.
 7. Stupeň tlaku Keď skočí, je pravdepodobné relaps, takže pacient nemôže byť presunutý do všeobecného oddelenia.

Charakterizujte faktory ovplyvňujúce prítomnosť v intenzívnej starostlivosti ako stupeň ohrozenia života a správneho fungovania ľudského tela. Ak liečba nezodpovedá typu cievnej mozgovej príhody, potom bude zotavenie veľmi pomalé, nie všetky postihnuté oblasti sa vrátia do normálu. Možná smrť

Faktory rozšírenia intenzívnej starostlivosti

Pacient s ischemickou alebo hemoragickou mŕtvicou môže zostať na dlhodobú liečbu pri resuscitácii, ak:

 • došlo k relapsu (opakované lézie rôznych častí mozgu);
 • ľudský život a zdravie sú stále vážne ohrozené;
 • muž nevystúpil z kómy;
 • postihnuté časti mozgu sa počas rehabilitácie nezotavili;
 • existujú znaky naznačujúce opakovanie útoku.

Účelom pobytu pacienta v jednotke intenzívnej starostlivosti je zachrániť život a obnoviť nervové funkcie na úrovni mozgu. Ak pacient stále potrebuje operáciu na zotavenie, je ponechaný v intenzívnej starostlivosti, kde sa o novo prevádzkovaných pacientov postará.

Načasovanie manipulácie

Obdobie návratnosti závisí od liečby intenzívnej starostlivosti. Dĺžka času, počas ktorého budú základné postupy pripravené a vykonávané, priamo ovplyvní mieru rehabilitácie pacienta.

Keď osoba vstúpi do intenzívneho oddelenia, mali by sa vykonať tieto činnosti:

 • úprava dysfunkcie dýchacieho systému;
 • zníženie neoprávnenej psychomotorickej agitácie;
 • obnovenie normálneho stavu tela (boj proti hypertermii);
 • kompenzácia otoku mozgu.

Po núdzovom vyšetrení sa priradí operácia alebo sa použije špeciálne vybavenie. Pri hemoragickej mŕtvici sa vyžaduje chirurgický zákrok na odstránenie život ohrozujúceho edému, počas ktorého sa odstraňuje edémová tekutina a kompenzuje sa tlak edému na dôležité časti nervového centra. Chirurgické zákroky sú naliehavé a mali by sa vykonať najneskôr v druhý deň od prijatia pacienta do nemocnice. Ak bola operácia oneskorená na 3-4 dni, rehabilitácia je oneskorená.

Ischemická cievna mozgová príhoda nemusí vždy vyžadovať operáciu. Jeho klinické symptómy sú kompenzované prácou špeciálnych záchranných zariadení, ambulantných a resuscitačných postupov, doba regenerácie je o niekoľko dní kratšia ako pri chirurgických zákrokoch.

Kedy ide o prechod do všeobecnej komory

Rovnováha liečby závisí od momentu prechodu do všeobecnej komory. Je potrebné počítať z toho 3 mesiace a obdobie ambulantného zotavenia (2-4 mesiace), to bude konečné obdobie rehabilitácie.

Ústavná liečba je povolená len vtedy, keď už nie je ohrozený život pacienta a môžete pokračovať v reštaurovaní motora, rečových funkcií a jemných motorických zručností. Malá kontrola vám umožňuje zistiť, či sa človek môže preniesť na menej intenzívnu formu terapie. Zvážte nasledujúce faktory:

 • či je pacient schopný zavolať o pomoc;
 • či sa vedomie opäť vrátilo pred schopnosťou komunikovať;
 • či je pravdepodobnosť krvácania z mozgu vylúčená;
 • znížený opuch mozgu;
 • či sa tlak stabilizoval;
 • ako sa dokonca i srdce stalo.

Je dôležité, aby osoba mohla robiť bez ventilátorov, bola v kontakte so zdravotníckym personálom, pretože zariadenia nebudú schopné hlásiť jeho stav. Prenos sa uskutoční 21. deň, ak hrozba relapsu zmizla a počas hodiny pozorovania pacient nepreukázal žiadne známky svojho prístupu.

Rehabilitačné obdobie v nemocnici

Štandardná dĺžka hospitalizácie je 3 mesiace. V takomto prípade sa okamžite vypustí nemocnica pre mozgovú príhodu po dobu 7-8 mesiacov. Prečo?

Nie všetci ľudia, ktorí mali cievnu mozgovú príhodu, majú tri mesiace na úplné zotavenie. Čiastočne sa rehabilitačné funkcie pacientov prenášajú na ich príbuzných pri domácej liečbe, ale pred prepustením z nemocnice je potrebné odstrániť všetky možné komplikácie. Trvanie rehabilitácie závisí od typu mozgovej príhody (ischemická, hemoragická, mikroúrazová).

So slabými léziami, mikro-mŕtvicami a miernym ochorením môže byť čas na všeobecnom oddelení znížený na 2 mesiace. Človek môže byť prepustený skôr, ak je nezávislý a je pripravený odmietnuť lekársku pomoc.

Dĺžka pobytu v nemocnici môže byť znížená. Po absolvovaní liečby v rámci intenzívnej starostlivosti môžete napísať výnimku, aby ste poskytli lekárske služby a vzali si pacientov domov. Správca alebo samotný pacient to môže urobiť. Ale nemôžete opustiť osobu bez terapie: ak ho odovzdáte domov, len ak si najmete zdravotnú sestru a pravidelné návštevy terapeuta.

V prípade aneurotického typu mozgovej príhody, ku ktorému dochádza v dôsledku pretrhnutia cievy v mozgu u pacientov s aneuryzmou, by mala byť vo všeobecnom oddelení 2 mesiace. Celková doba rehabilitácie v tomto prípade je od 3,5 do 4 mesiacov, čo dokazuje práceneschopnosť vydaná osobe.

S miernou léziou bude potrebný mesiac intenzívnej starostlivosti a minimálne tri mesiace pobytu na ambulancii. Predĺženie nemocenskej dovolenky môže byť spôsobené zdravotným stavom pacienta. Aby ste to urobili, musíte prejsť lekársko-sociálnym vyšetrením, kde lekári určia dôvody zvýšenia. Podľa záveru vyšetrenia sa liečba zvýši najmenej o 2 týždne, maximálne o 4 mesiace. Po absolvovaní tohto segmentu je pacientovi poslaný opätovne skontrolovať, či sa jeho stav nezlepšil.

Opakované prípady predĺžili liečbu o 2,5 mesiaca. Osoba opätovne vstúpi do jednotky intenzívnej starostlivosti a podlieha ošetreniu.

Celková doba liečby sa má vypočítať individuálne. Pri prijímaní do nemocnice môže pacient a jeho príbuzní orientovať iba na otázku minimálneho času rehabilitácie. Presne vypočítajte obdobie môže byť založené iba na prvých výsledkoch liečby. Zároveň počas pobytu v nemocnici hrozí riziko opakovanej mozgovej príhody. Zabezpečenie rýchleho zotavenia v takýchto podmienkach nie je možné.

Koľko dní je v jednotke intenzívnej starostlivosti po mŕtvici

V posledných rokoch sa mŕtvica stala čoraz bežnejšou patológiou medzi ľuďmi rôzneho pohlavia a veku, každé 4 z 1000 pacientov podliehajú mozgovej katastrofe, 80% všetkých hlásených prípadov sú ischemické mozgové lézie, zostávajúcich 20% je hemoragický typ mŕtvice. Kríza choroby a jej vrchol (samotné krvácanie) je takmer nemožné predpovedať, rovnako ako je ťažké odpovedať na otázku, koľko dní bude pacient ležať v intenzívnej starostlivosti po mŕtvici.

Povaha patológie je pre každého pacienta jedinečná a neexistujú žiadni ľudia, pre ktorých by obdobie na zotavenie bolo rovnaké. Preto počet dní strávených v nemocnici závisí od viacerých faktorov, o ktorých sa bude ďalej diskutovať. Všeobecne platí, že terapia mozgovej príhody pozostáva z troch období - je to predhospitalizačná fáza, pacient je v jednotke intenzívnej starostlivosti (jednotke intenzívnej starostlivosti) a terapii na všeobecnom oddelení.

Zostaňte v intenzívnej starostlivosti

Koľko pacientov, ktorí prežili mozgové krvácanie, je v nemocnici, je otázka, ktorú najčastejšie kladú jeho príbuzní. Otázka je logická, pretože nikto, vrátane samotného pacienta, si nemyslel, že by sa okamžite dostal útok na ischémiu a neumožňuje príbuzným na jednotke intenzívnej starostlivosti. Všeobecné štandardy liečby naznačujú trojtýždňový priebeh hospitalizácie u pacientov, u ktorých nedošlo k strate alebo vážnemu poškodeniu životných funkcií po mozgovej príhode a 30-dňovej liečbe pacientov so závažným poškodením.

Tieto podmienky schvaľuje ministerstvo zdravotníctva, ale v prípadoch vyžadujúcich dlhšiu liečbu sa vykoná vyšetrenie, počas ktorého možno rozhodnúť, že pacient potrebuje individuálny rehabilitačný program.

V jednotke intenzívnej starostlivosti sa pacient spravidla nedrží dlhšie ako 21 dní. Toto obdobie je vyčlenené na lepšiu kontrolu lekárov nad stavom pacienta a na prevenciu nebezpečných následkov, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku porúch vo fungovaní mozgu.

Každý pacient, u ktorého sa vyskytla ischemická alebo hemoragická mŕtvica, má byť v jednotke intenzívnej starostlivosti a trvanie liečby závisí od niekoľkých kritérií:

 • veľkosť lézie a jej umiestnenie v mozgovom tkanive (s rozsiahlym krvácaním, proces liečby trvá dlhšie);
 • závažnosť klinických prejavov patológie;
 • či existuje depresia vo vedomí pacienta alebo kóma - v tomto prípade bude pacient s mozgovou príhodou v jednotke intenzívnej starostlivosti, kým sa nezobrazia príznaky pozitívnej dynamiky;
 • dysfunkcia životne dôležitých orgánov a systémov tela - dýchanie, prehĺtanie a iné;
 • vysoká pravdepodobnosť recidívy krvácania, čo znamená dodatočné monitorovanie stavu pacienta;
 • závažné komorbidity, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť celkový stav pacienta s mozgovou príhodou.

Na základe týchto faktorov môžeme povedať, že čas strávený pacientom po operácii v jednotke intenzívnej starostlivosti je individuálnym ukazovateľom, ktorý nie je pre všetkých rovnaký.

Kurz terapie v jednotke intenzívnej starostlivosti

Intenzívna liečba stavu cievnej mozgovej príhody zahŕňa odstránenie primárnych dysfunkcií životne dôležitých systémov tela, samotné liečenie je rozdelené do dvoch etáp.

Prvá etapa je základná liečba, pozostáva z nasledujúcich činností:

 • eliminácia porúch dýchacej sústavy, ak existujú;
 • hemodynamická korekcia;
 • boj proti horúčke, psychomotorické poruchy a opuch mozgu;
 • výživu pacienta a vykonávanie jeho starostlivosti.

Nasleduje štádium diferencovanej terapie, jej priebeh závisí od typu mŕtvice. V hemoragickej forme lézie si lekári stanovili úlohu odstrániť opuch mozgu a korigovať hladinu tlaku, arteriálnu a intrakraniálnu. Aj v tomto štádiu sa posúdi možnosť chirurgického zákroku - najčastejšie sa vykonáva po 2 dňoch strávených v jednotke intenzívnej starostlivosti.

Ak sa u pacienta objavil ischémia tkaniva, hlavným zameraním terapie je obnovenie plného krvného obehu v mozgu, zlepšenie metabolizmu a odstránenie príznakov hypoxie (hladenie mozgového tkaniva kyslíkom).

Je ťažké urobiť ľubovoľnú predpoveď o tom, ktorý deň sa pacient presunie na všeobecné oddelenie a ako dlho môže byť liečba oneskorená. U mladých pacientov sú kompenzačné schopnosti oveľa vyššie ako u starších ľudí, a preto sa zvyčajne zotavujú rýchlejšie. Čím rozsiahlejšia bola lézia v štruktúrach mozgu - tým dlhší a ťažší bude proces rehabilitácie.

kóma

Strata vedomia počas cerebrálneho krvácania sa pozoruje iba v 10% všetkých prípadov patológie. Kto pacient padá do vrstvy blesku v hlbokej cievke mozgu, s takýmto vývojom udalostí nemôže trvanie terapie predpovedať ani kvalifikovaný lekár. Pacient, ktorý spadol do kómy, by mal dostať rýchlu resuscitáciu a mal by byť neustále sledovaný na zmeny stavu počas resuscitačných procedúr.

Diagnóza a oprava stavu je nasledovná:

 • monitorovanie vitálnych funkcií poskytuje zariadenie pripojené k pacientovi - sleduje hladinu pulzu a krvného tlaku;
 • v stave kómy je pacient nútený ležať nepretržite v polohe na chrbte, čo si vyžaduje použitie antidekubitových matracov a otáčanie pacienta každých pár hodín;
 • kŕmenie komatózneho pacienta sa vykonáva pomocou sondy, potraviny obsahujú ovocné šťavy a zmesi, lekárska výživa - všetko musí byť rozdrvené a zahrievané pred kŕmením.

Ak lekár posúdi stav pacienta ako závažný, môže byť zavedený do umelého kómu, ktorý je potrebný na urgentnú operáciu mozgu.

Obnova z kómy predstavuje boj organizmu proti následkom mŕtvice, pri ktorom sa intenzívna liečba považuje za pomocnú. Ak sa pacient stane lepším, jeho zrak, sluch, reč a zrozumiteľné myslenie sa mu vrátili - obdobie zotavovania prebehne oveľa rýchlejšie.

V tomto štádiu pacient dostáva nielen dôležité zabezpečenie hlavných funkcií (dýchanie, kŕmenie), ale aj prevenciu imobilizácie. Na tento účel sa používajú vertikalizátory, zariadenia na vývoj svalov rúk a nôh, ako aj opatrenia na prevenciu kĺbovej atrofie.

Nový nástroj na rehabilitáciu a prevenciu mozgovej príhody, ktorý má prekvapivo vysokú účinnosť - Monastic collection. Kolekcia kláštora naozaj pomáha riešiť následky mŕtvice. Okrem toho má čaj normálny krvný tlak.

Byť vo všeobecnej komore

Kritériá prenosu pacienta na všeobecné oddelenie sú nasledovné:

 • nedostatok tlaku a výkyvov impulzov počas hodiny kontinuálnej kontroly;
 • spontánne dýchanie bez podpory ventilátora s umelým dýchaním;
 • návrat vedomia k pacientovi, jeho schopnosť dobre vnímať a porozumieť reči, kontaktovať lekára;
 • vylúčenie opätovného krvácania.

Iba za prítomnosti uvedených kritérií a pozitívnych zmien v dynamike liečby sa môže lekár rozhodnúť preniesť pacienta na všeobecné oddelenie. Liečebná rehabilitácia sa uskutočňuje v oddelení neurológie, liečba zahŕňa liečebné opatrenia a pri zachovaní fyzickej aktivity pacienta, prvé rehabilitačné cvičenia.

Po dokončení úplného priebehu liečby (vo všeobecnom oddelení je to tri týždne), pacient je poslaný domov, aby pokračoval v ambulantnej liečbe. Pracujúci pacienti sú povinní napísať zoznam zdravotného postihnutia a dĺžka obdobia choroby závisí od úrovne poškodenia mozgu a porúch spôsobených mozgovou príhodou. Takže po menšej mŕtvici pacient bude schopný začať pracovať po troch mesiacoch po priemernej krvácaní - po 4 mesiacoch (v rovnakom čase je v nemocnici 30 dní).

Vážne prípady krvácania s dlhým obdobím zotavenia vyžadujú lekárske a sociálne vyšetrenie, ktoré preukáže potrebu rozšírenia nemocnice po 3-4-mesačnej ambulantnej liečbe. Pacienti, ktorí podstúpili po chirurgickom zákroku po pretrhnutí aneuryzmy, zostanú v nemocnici najmenej 60 dní, po ktorých dostanú 4 mesiace práceneschopnosť s právom predĺžiť bez toho, aby sa podrobili vyšetreniu (ak existujú predpoklady na recidívy patológie).

Ako je zrejmé, podmienky obnovy a hospitalizácie sú individuálne pre každú osobu. Prognózu úspešnej rehabilitácie môže poskytnúť iba ošetrujúci lekár, a preto otázky týkajúce sa dynamiky liečby, stavu pacienta a možných odporúčaní by sa mali obrátiť na odborníka, ktorý sa zaoberá liečbou konkrétneho pacienta.

Ste v riziku, ak:

 • prežívajú náhle bolesti hlavy, blikajúce muchy a závraty;
 • tlakové "skoky";
 • pocit slabosti a únavy rýchlo;
 • naštvaný drobnohľadmi?

To všetko sú predzvesťou mŕtvice! E. Malysheva: "V čase zaznamenané príznaky, rovnako ako prevencia v 80% pomáha predchádzať mozgovej príhode a vyhnúť sa strašným následkom! Ak chcete ochrániť seba a svojich blízkych, musíte si vziať penny nástroj. »PREČÍTAJTE VIAC. >>>

Mŕtvica a resuscitácia: čo robiť?

Resuscitácia je naliehavá a najkomplexnejšia lekárska starostlivosť, ktorá môže a mala by byť pacientovi poskytnutá v prípade hraničného stavu. Zvyčajne lekári, ktorí prišli po mŕtvici, keď vidia osobu na mysli, nespěchajú na resuscitáciu a predpisujú len základné lieky na znižovanie tlaku. V tom spočíva nebezpečenstvo: dokonca aj vtedy, keď príznaky ustúpia a útok je skôr ako ostrá migréna, potom je lepšie vyšetriť až do hospitalizácie.

Kóma a resuscitácia

Našťastie, po mŕtvici, stav komatózy sa vyskytuje menej často, iba v 5-8% prípadov, v závislosti od zdroja útoku. Napriek tomu vzniká takéto nebezpečenstvo a musíte vedieť, ako a ako pomôcť pacientovi. Počas kómy môže telo vykazovať viditeľné reflexné reakcie, ako je napríklad spasticita alebo pohyb viečka.

Bez ohľadu na príčinu kómy na jednotke intenzívnej starostlivosti by mal byť pacient po opätovnom vyšetrení znovu preskúmaný a spĺňať všetky požiadavky na sledovanie tela:

 • Inštalujte snímače tlaku a impulzov, aby ste neustále monitorovali kardiogram.
 • Dokonca aj vtedy, ak pacient nejedí chorý kóma, prehltne reflex. Preto, aby sa zabránilo vniknutiu sliny a zvyšky potravín do dýchacieho traktu, by mala byť inštalovaná sonda na potraviny.
 • Podávajte pacientovi po mozgovej príhode a kóme, ktorá je v intenzívnej starostlivosti, iba špeciálne kvapalné roztoky ako Nutridink alebo detské pyré.
 • Ak sa pacient ešte nespotreboval alebo bol ochromený, je potrebné dbať na matricu proti dekubitu.
Po údere pacienta na lôžko je potrebné prevrátiť (zmeniť pozíciu tela) každé 2,5 hodiny, aby nedošlo k stagnácii a nekróze v tkanivách.

Zaujímavé je, že v niektorých prípadoch, ktorých resuscitácia spôsobuje umelé zabránenie smrti človeka pred bolestivým šokom, napríklad počas operácie po mŕtvici. Avšak v budúcnosti musíte okamžite odstrániť osobu resuscitáciou z kómy, aby srdce nemalo také silné zaťaženie.

Resuscitácia: všeobecné ustanovenia

Už v kóme sa telo pripravuje na regeneráciu a ďalší boj o existenciu. Preto by sa v prostredí pacienta a pacientov, ktorí podstúpili liečbu, malo zamyslieť nad vypracovaním zoznamu liekov a liekov. Vychádzajúc z antibiotík, ktoré pomôžu vyrovnať sa s infekciami, končiac excipientmi a vitamínovými doplnkami. Nezabudnite zvážiť program rehabilitácie, fyzioterapie.

Je dôležité: ak osoba počas intenzívnej starostlivosti strávi dlhú dobu v polohe na chrbte, nohy by mali ležať na pevnom objekte. To sa robí, aby sa zabránilo kontrakcii nôh, s ktorými sa ťažko vysporiadať neskôr.

Môžete sa zotaviť z mŕtvice doma. Nezabudnite piť raz denne.

Nový nástroj na rehabilitáciu a prevenciu mozgovej príhody, ktorý má prekvapivo vysokú účinnosť - Monastic collection. Kolekcia kláštora naozaj pomáha riešiť následky mŕtvice. Okrem toho má čaj normálny krvný tlak.

Resuscitácia po hemoragickej mŕtvici

Vzhľadom na konkrétne prípady hospitalizácie po úraze v jednotke intenzívnej starostlivosti je prvé, čo stojí za zmienku o dôsledkoch krvácania. Kóma sa vyskytuje častejšie po hemoragickej mŕtvici, s otvoreným krvácaním, hypertenznou krízou, leukémiou, hemofíliou a inými katastrofickými následkami.

Veľmi zriedkavo sa tvorí hematóm v cerebellum alebo drieku, častejšie sa vyskytuje vtedy, keď pretrhnutie krvných ciev v subkortikálnej zóne. V tomto prípade vyžaduje resuscitácia podrobný EEG a MRI mozgu na určenie centra vzdelávania po mŕtvici a diskutovať o možnosti jeho odstránenia.

Odporúča sa umiestniť pacienta do neurologickej jednotky intenzívnej starostlivosti v prvej hodine a pol po nástupe cievnej mozgovej príhody. Po štúdiu mozgovomiechovej tekutiny, krvného testu a záverov lekárov o operácii (a jej realizácii) začína obdobie rehabilitácie. Pacient po mŕtvici potrebuje nepretržité pozorovanie, ale zároveň musí byť v kľude. Hemostatické látky sa podávajú intravenózne a na boky sa aplikuje krúžok, aby sa normalizoval krvný obeh. Okrem vdychovania kyslíka je potrebné dodať tela živinami a liekmi, ktoré pomáhajú znížiť riziko opätovného krvácania po mŕtvici:

 • Kyselina aminokapronová 5% intravenózne.
 • 2000 IU heparínu.
 • Na normalizáciu tlaku po cievnej mozgovej príhode je potrebné aplikovať dehydratáciu v podobe manitolu alebo lasixu.
 • Na urýchlenie metabolizmu je žiaduce zaviesť roztok oxybuturátu sodného a antioxidantov.
 • Inhibítory a enzýmy typu Trasilol.

Resuscitácia ischemickej cievnej mozgovej príhody

V skutočnosti je núdzová starostlivosť po mŕtvici ischemickej povahy založená na rovnakom modeli. S jediným rozdielom, že krvácanie do mozgu sa nestalo, pacient môže zažiť iba zakalenie mysle, bolesti hlavy a tiež ochromenie alebo necitlivosť na jednej strane tela. V takomto prípade po vykonaní všetkých špecifikovaných testov lekár predpíše liečebný program pre mozgovú príhodu, ktorý spočíva v obmedzení ďalších krvných zrazenín a opuch miestnych oblastí mozgu. Heparín a fibrolyzín sú často predpísané ako lieky, ktoré reanimujú mechanizmus. Uvádzajú sa tiež antikoagulanciá a lieky, ktoré znižujú krvný tlak na kritickej úrovni.

Ste v riziku, ak:

 • prežívajú náhle bolesti hlavy, blikajúce muchy a závraty;
 • tlakové "skoky";
 • pocit slabosti a únavy rýchlo;
 • naštvaný drobnohľadmi?

To všetko sú predzvesťou mŕtvice! E. Malysheva: "V čase zaznamenané príznaky, rovnako ako prevencia v 80% pomáha predchádzať mozgovej príhode a vyhnúť sa strašným následkom! Ak chcete ochrániť seba a svojich blízkych, musíte si vziať penny nástroj. »PREČÍTAJTE VIAC. >>>

Resuscitácia ciev

Kabardino-Balkárska štátna univerzita. HM Berbeková, lekárska fakulta (KBSU)

Pedagogická úroveň - špecialista

Štátna vzdelávacia inštitúcia "Inštitút pokrokových medicínskych štúdií" Ministerstva zdravotníctva a sociálneho rozvoja v Čuvašsku

V súčasnosti je mŕtvica dosť bežnou chorobou. Navyše vekový rozsah ľudí, ktorí môžu byť náchylní k tejto chorobe, sa líši od dospelosti až po veľmi starý vek. Ale táto choroba sa každý rok zhoršuje a je veľmi dôležité vedieť, čo by malo byť resuscitácia cievnej mozgovej príhody a čo robiť v prípade akútneho porušenia krvného obehu mozgu.

Pomoc pri mŕtvici

Ak má človek zvýšenie nadmerného tlaku, nevoľnosť, vracanie, závrat, problémy s koordináciou pohybov a reči, potom musíte konať. Najprv zavolajte službu ambulancie. Najčastejšie lekári rýchlo reagujú na výzvu, ale keď uvidia osobu vo vedomí, nesprávajú sa na resuscitáciu. Predpísajú pacientovi základné lieky, ktoré môžu znížiť tlak. Ale je to veľká chyba. Dokonca aj keď osoba ustúpila všetky príznaky mŕtvice a útok je viac ako ostré bolesti hlavy, je potrebné trvať na hospitalizáciu a vyšetrenie v nemocnici.

Resuscitácia je mimoriadne nevyhnutná pre obeť počas mŕtvice a po ňom. V nemocnici absolvuje úplné vyšetrenie, ktoré ukáže výsledky jeho zdravotného stavu. Pacient musí byť pripojený k senzorom, ktorý bude monitorovať dýchanie a pulz, ako aj krvný tlak. Akútne poruchy obehu sa môžu vyskytnúť na pozadí ischemickej mozgovej príhody (viac ako 80% prípadov) alebo hemoragickej. V prvej situácii nastáva smrť nervových buniek, zmeny nekrotického tkaniva, stagnácia krvi. Hemoragická mŕtvica je charakterizovaná ruptúrou krvných ciev a krvácaním v mozgu. Toto je najťažšia varianta priebehu ochorenia, ktorá sa často rozvíja v kóme, ak nebudete konať včas.

Koľko dní po mŕtvici by osoba mala byť v intenzívnej starostlivosti?

Okrem pripojenia pacienta k špeciálnym zariadeniam a senzorom, jeho vyšetrenia, ošetrujúci lekár monitoruje stav pacienta, predpisuje určité lieky. Každý prípad je individuálny, takže neexistuje žiadna definitívna odpoveď na to, koľko dní pacient bude v intenzívnej starostlivosti. To je ovplyvnené mnohými faktormi: miestom výskytu zhoršeného krvného obehu, vekom osoby, ako aj časom stráveným na prvej pomoci. Len lekár dokáže odhadnúť, koľko pacienta bude v intenzívnej starostlivosti. Študuje podrobne dynamiku ozdravenia pacienta a výsledky jeho lekárskej prehliadky. Mladí ľudia spravidla tolerujú záchvat ľahšie a zotavujú sa rýchlejšie ako starší pacienti.
Existujú určité kritériá, na základe ktorých sa neurológ rozhodne preniesť pacienta z resuscitácie na pravidelné oddelenie:

 • stabilizácia krvného tlaku a srdcovej frekvencie (srdcová frekvencia) počas dvoch hodín;
 • pacient sám dýcha bez pomoci dýchacích prístrojov;
 • myseľ sa stáva čistejšou, pacient reaguje na ľudí okolo seba a môže kontaktovať lekára za pomoc, ak sa cíti horšie.

Resuscitácia ischemickej cievnej mozgovej príhody

Napriek tomu, že ide o miernu formu ochorenia, je veľmi dôležité, aby ste nepremeškali súvisiace príznaky. Pri prvom prejave krátkej bolesti hlavy a necitlivosti jednej strany tela by ste mali okamžite navštíviť špecialistu. Neurológ určite odporučí krvný test, MRI a duplexné vyšetrenie hlavových ciev, aby potvrdil alebo poprel prítomnosť abnormalít v štruktúre mozgu. Keď neurológ obdrží výsledky štúdie pacienta, určí liečebný program zameraný na prevenciu ďalších krvných zrazenín a opuch postihnutých oblastí mozgu. Odporúča sa užívať antimikrobiálne, protizápalové lieky (heparín, fitolysín) a lieky, ktoré zabraňujú tvorbe blokád v krvi a znižujú krvný tlak.

Resuscitácia pri hemoragickej mŕtvici

Najnebezpečnejšie následky po mozgovej príhode sa pripisujú hemoragickým poruchám. Hrozba straty vedomia sa zvyšuje na 80%. Pacient môže spadať do kómy kvôli poškodeniu aneuryzmy (rozšírenie cievnej steny). Do jednej hodiny po nástupe cievnej mozgovej príhody sa má poslať na resuscitáciu neurologického oddelenia. V prvom rade sa koagulanty intravenózne injekčne podajú pacientovi, korigujú vnútorné krvácanie a každá minúta bude sledovať jeho stav. Naliehavo sa skúma funkčný stav mozgu s použitím elektroencefalogramu (EEG) a magnetickej rezonancie (MRI).

Po útoku majú lekári 2-3 hodiny na záchranu pacienta. Podľa výsledkov štúdie pacienta môže neurológ predpísať operáciu. Po operácii musí pacient odpočívať. Na jeho stehná sa aplikuje obväz, ktorý obnovuje krvný obeh a pokračuje v podávaní intravenóznych hemostatických látok. Pacient tiež dostáva živiny a lieky, ktoré znižujú pravdepodobnosť opätovného krvácania po mŕtvici.

Kóma zotavenie

Po útoku človek stráca vedomie v 10% prípadov. To sa zvyčajne deje kvôli okamžitému laminovaniu cievy v mozgu. Ak chcete dať predpoveď ďalšej resuscitácie a trvanie ozdravenia pacienta nemôže ani lekár s rozsiahlymi skúsenosťami. V jeho moci - poskytnutie resuscitácie starostlivosti o pacienta po útoku, a to: odstránenie následkov, ktoré viedli obeť ku kóme. Keď sa nachádzate v kóme, telo nezastaví svoju životnú činnosť, snaží sa samo o sebe eliminovať účinky poškodenia mozgu. Pacientka je vyšetrená a vykonaná séria resuscitačných opatrení:

 • inštalovať zariadenia na meranie tlaku a srdcovej frekvencie s cieľom neustále monitorovať kardiogram;
 • pripojiť umelý kŕmny systém, pretože pacient nemá prirodzený prehltnutý reflex;
 • pokrmy rozdrobené a zahrievané na požadovanú teplotu. Môžu to byť ovocné pyré a džúsy, rovnako ako zdravé jedlo;
 • Pacient je umiestnený na matrace proti dekubitu, aby nedošlo k narušeniu krvného obehu dermis.

V niektorých prípadoch môže resuscitácia spôsobiť úmyselne niekoho, aby neviedla k náhlej smrti bolestivým šokom, napríklad počas chirurgických zákrokov po mŕtvici.

Dokonca aj špecialista špičkovej triedy nebude môcť presne určiť presné časovanie resuscitácie pacienta po mŕtvici. Ak sa pacientovi poskytne lekárska pomoc po prvých príznakoch mŕtvice, ktoré sa objavia v priebehu niekoľkých hodín, jeho šance na návrat do bežného života sa značne zvýšia.

Vedenie resuscitácie po mozgovej príhode

Keď je mozgová mŕtvica veľmi dôležitá prvé hodiny po nástupe príznakov ochorenia. Včasná lekárska starostlivosť pomáha predchádzať vzniku vážnych následkov. Ako stráviť resuscitáciu s mozgovou príhodou?

Prvá pomoc pred príchodom lekárov

Predtým, ako prichádza sanitka a odvedie pacienta na jednotku intenzívnej starostlivosti, je potrebné vykonať okamžité opatrenia zo strany svedkov útoku. Pre nich nasledujúce akcie algoritmu:

 1. Upokojte pacienta a zároveň neprejavte svoj strach a zmätok.
 2. Skontrolujte pulz, dýchanie, merajte tlak.
 3. Ak nedôjde k dýchaniu a pulzu, mala by sa vykonať resuscitácia, ktorá pozostáva z umelého dýchania a srdcovej masáže.
 4. Položte pacienta na chrbát a zdvihnite nohy. Pri vylučovaní sliny alebo vracania by mala byť hlava otočená smerom k boku.
 5. Zabezpečte čerstvý vzduch.

Neodporúča sa poskytnúť pacientovi žiadne lieky, aby nedošlo k zhoršeniu tohto záchvatu.

CPR

Vedenie resuscitácie v mozgovej príhode je hlavným opatrením, vďaka čomu je možné zachrániť človeka pred smrťou. Všetky aktivity sa vykonávajú v špeciálnej miestnosti intenzívnej starostlivosti. Tam je pacient starostlivo vyšetrený, pripojený k zariadeniu, ktoré ukazuje krvný tlak, pulz, dýchanie.

Zdvihnite inzulín v intenzívnej starostlivosti, aby ste rýchlo diagnostikovali telo. Koniec koncov, v prípade akútneho porušenia cerebrálneho obehu je potrebné urýchlene určiť typ patológie, stupeň závažnosti. Pri intenzívnej starostlivosti existujú všetky potrebné podmienky pre rýchle vyšetrenie pacienta.

V niektorých prípadoch môže pacient s mozgovou príhodou vyvinúť kómu. V takejto situácii, v podmienkach resuscitácie, lekári robia všetko pre udržanie vitálnej činnosti tela. Aby ste to urobili, nainštalujte snímače, ktoré monitorujú tlak a impulz.

Na kŕmenie vložte sondu. V ponuke sa používa jedlo v podobe špeciálnych tekutých zmesí alebo zemiakových štiav pre deti. Tiež je potrebné zmeniť polohu tela pacienta každé 2 hodiny, aby ste predišli výskytu detských vredov.

UPOZORNENIE. Umiestnite pacienta do resuscitácie čo najskôr. Núdzová pomoc by sa mala poskytovať počas prvých 1,5 až 3 hodín.

Lieky na resuscitáciu

Pri vykonávaní opatrení na resuscitáciu sa používajú lieky. V tomto prípade sa zoznam liekov líši v závislosti od typu ochorenia. Ak sa vyskytne hemoragická mŕtvica, do žily sa vstrekujú hemostatické látky, čo zvyšuje zrážanlivosť krvi a pomáha zastaviť krvácanie v mozgu.

Okrem toho používajú tieto lieky:

 1. Kyselina aminokaprónová.
 2. Heparín.
 3. Lieky, ktoré normalizujú krvný tlak.
 4. Prostriedky, stabilizácia výmenných procesov.
 5. Inhibítory.

S rozvojom ischemickej cievnej mozgovej príhody je liečebná liečba zameraná na rýchlu resorpciu krvnej zrazeniny. Preto sa v prvých hodinách pacientovi podá trombolytická látka navrhnutá špeciálne na tento účel. Potom predpisujte antikoagulanciá, riedenie krvi, protidoštičkové látky, ktoré zabraňujú priľnutiu krvných doštičiek, ako aj prostriedky, ktoré normalizujú krvný tlak.

Kedy je pacient poslaný do generálneho oddelenia?

Koľko je v reanimácii po mŕtvici, nie je možné povedať s istotou. Všetko závisí od stavu pacienta. Zvyčajne je pacient v jednotke intenzívnej starostlivosti približne 21 dní. Toto obdobie postačuje na to, aby sa zabránilo všetkým závažným komplikáciám, aby sa stabilizovali vitálne znaky. Starší ľudia môžu potrebovať viac času.

Keď sa lekár rozhodne o prenose pacienta na všeobecné oddelenie, spolieha sa na tieto údaje:

 1. Normálny indikátor krvného tlaku, pulz.
 2. Schopnosť dýchať na vlastnú päsť.
 3. Stabilizácia vedomia so schopnosťou kontaktu s inými.
 4. Schopnosť pacienta požiadať o pomoc v prípade potreby.
 5. Žiadne riziko krvácania.

Je dôležité. Prenos do všeobecnej komory je možný len vtedy, ak je resuscitátor presne istý, že stav pacienta sa stabilizuje.

V nemocnici už vykonávajú terapeutické opatrenia, ktoré sú potrebné na obnovenie zhoršených funkcií tela. Robia gymnastiku, aby eliminovali paralýzu, triedy so špecialistami na rozvoj reči, pamäti, duševnej činnosti.

Resuscitácia po zdvihu je najdôležitejšou mierou, vďaka ktorej je možné vyhnúť sa nezvratným účinkom, stabilizovať tlak, pulz a dýchanie. Čím skôr boli doktori schopní opätovne zmanipulovať pacienta, tým väčšia je šanca na priaznivú prognózu.

Poskytovanie núdzovej starostlivosti o cievnu mozgovú príhodu a liečbu v intenzívnej starostlivosti

Resuscitácia po mŕtvici je nevyhnutným opatrením, pretože u pacienta môže vaskulárna katastrofa spôsobiť nielen paralýzu, ale aj problémy s videním alebo sluchom. Krvácanie ohrozuje život človeka, pretože je možné poškodiť medulu oblongata, ktorá obsahuje dýchacie a obehové centrum.

príznaky

Po krvácaní v mozgovom kuse môže dôjsť k kóme. Dôvodom je zlyhanie centier zodpovedných za krvný obeh a dýchanie. Pacient tiež potrebuje urýchlenú resuscitáciu, kardiopulmonálny bypass a pľúcnu ventiláciu.

Symptómy rozsiahlej ischemickej alebo hemoragickej mozgovej príhody:

 1. Strata vedomia
 2. Zhoršené reflexy: šľachy, prehĺtanie, žiaci na svetlo.
 3. Pokles krvného tlaku.
 4. Zánik dychu.
 5. Paralýza končatín, tváre, žuvacie svaly, asymetria.
 6. Nepríjemnosť pokožky.
 7. Zvýšená telesná teplota.
 8. Zvracanie, bolesť hlavy, nevoľnosť.
 9. Sčervenanie tváre alebo blednutie.
 10. Zníženie reči.
 11. Kŕče.

Je dôležité zistiť, čo ohrozuje druhú mŕtvicu: prognózu života pacientov, komplikácie.

Je užitočné prečítať si o mozgových edémoch v mozgovej príhode: príčiny, symptómy a prognóza.

Opatrenia na resuscitáciu

Algoritmus núdzovej starostlivosti pre zdvih pred resuscitáciou:

 1. Oslobodte pacienta zo stiesneného oblečenia, čo zhoršuje nedostatok kyslíka.
 2. Keď je potrebné zvracanie, aby sa pacientova hlava dostala na stranu, aby sa zabránilo vniknutiu žalúdka do dýchacieho traktu. Vyčistiť hlien z úst.
 3. Odstráňte zubné protézy.
 4. Keď kŕče uvádzajú pacienta na mäkký povrch tak, že hlava nie je vystavená úderom a bola zvýšená nad úroveň srdca, aby sa predišlo rastu mozgového edému.

Pri príznakoch krvácania alebo ischémie je nevyhnutné, aby bol pacient naliehavo donútený do nemocnice. Tam je vyšetrovaný pacient, poslaný na neurologické oddelenie. Ďalej sú senzory upevnené na svojom tele, ukazujúc prácu srdca (elektrokardiogram), tlak a pulz. Na napájanie kvapalných roztokov je inštalovaná nasogastrická trubica - Nutridrink, pretože prehĺtanie a žuvanie je často narušené kvôli porážke glossofaryngeálnych hypoglossálnych nervov. Bežný príjem potravy je plný gaggingu a jeho kúsky sa dostanú do dýchacieho traktu.

Aby sa zabránilo odlesňovaniu použitia špeciálnych matracov a plechov, ako v ťažkom stave po mŕtvici, lôžko v intenzívnej starostlivosti je dlhé. Je potrebné pravidelne otočiť pacienta na stranu, aby sa zabránilo vzniku dekubitívnych vredov (tlakových vredov) spôsobených poškodením krvného obehu a nekrotických procesov. Je tiež potrebné masírovať pokožku, poklepaním na oblasť pľúc, aby sa zabránilo vzniku hypostatickej pneumónie.

Noha pacienta by mala ležať na pevnom povrchu, aby sa zabránilo vzniku udržateľnej kontrakcie svalov (kontraktúra). V stave komatózy dochádza k poškodeniu dýchania a hemodynamiky, preto sú potrebné zariadenia na cirkuláciu krvi a pľúcne ventilácie. Ak je pacientovi preukázaná akákoľvek operácia, ale nie je v komatóznom stave, vstrekne sa do umelého kómu.

Koľko je v intenzívnej starostlivosti po údere závisí od stavu pacienta. Z resuscitácie je jednotka prenesená na pravidelné oddelenie za nasledujúcich podmienok:

 1. Krvný tlak sa stabilizoval.
 2. Srdcová frekvencia, pulz normalizovaná.
 3. Príchod do vedomia pacienta.
 4. Žiadne krvácanie.
 5. Schopnosť pacienta dýchať, krvný obeh, schopnosť požiadať o pomoc.

liečba

Zvyčajne je stav komatózy po krvácaní na pozadí hypertenznej krízy, pretrhnutia aneuryzmy, hemofílie, zvýšeného krvácania z leukémie. Ischemická lézia je dôsledkom zablokovania cievy alebo spazmu, zhoršenej činnosti srdca, zníženého tlaku.

So zvýšeným krvným tlakom je potrebné ho stabilizovať, aby sa zabránilo prípadnému opätovnému krvácaniu v iných cievach.

Ako liečiť cievnu mozgovú príhodu v intenzívnej starostlivosti:

 1. Aby sa zabránilo hladovaniu kyslíkom, je potrebné jeho vdýchnutie.
 2. Ak chcete obmedziť oblasť krvácania s krvácaním a znížiť tlak v mieste pretrhnutia cievy, uložte pramene na femorálne tepny.

Všetko o ľavom boku: dôsledky patológie a zotavenia.

Odporúča sa, aby ste si prečítali stravu po mozgovej mŕtvici a stravovacích návykoch.

Na resuscitáciu hemoragických lézií pomocou nasledujúcich nástrojov:

 1. Inhibítory fibrinolýzy: kyselina aminokapronová, Trasilol (Kontrykal) intravenózne, aby sa zabránilo opätovnému krvácaniu a znížilo sa krvácanie.
 2. Lieky na znižovanie krvného tlaku: betablokátory, antagonisty vápnika, diuretiká (furosemid, manitol). Opravujú hypertenziu a eliminujú opuch mozgu po mozgovej príhode.
 3. Antihypoxické, metabolické lieky: Mexidol, Meldonium, hydroxybutyrát sodný, Reamberin.

Na resuscitáciu pri ischemickej mŕtvici sa používa:

 1. Antidoštičkové látky: Aspirín, klopidogrel.
 2. Antikoagulanciá: heparín, fraxiparín, enoxaparín, Wessel Due F (sulodeksid).
 3. Fibrinolitiki na sanie trombov: Alteplaza, urokináza, streptokináza.

S rozvojom hypostatického zápalu pľúc sú v dôsledku dlhodobej imobilnej polohy pacienta indikované antibiotiká a terapeutické inhalácie.

Je to dôležité! Liečba nekomplikovaného krvácania trvá asi 3 mesiace, pobyt v nemocnici asi 30 dní.

Ak sa vyskytne hemoragická mŕtvica v dôsledku prasknutia aneuryzmy veľkej cievy, je potrebná operácia na obnovenie jej integrity. Potom môže byť potrebný umelý kóma. Liečba v nemocnici trvá približne dva mesiace, chorobopis sa vydáva na obdobie 3,5 - 4 mesiacov. Pri zachovaní zdravotného postihnutia po uplynutí tohto obdobia je potrebná zdravotná a sociálna odbornosť na priradenie príslušnej skupiny zdravotného postihnutia.

záver

Po resuscitácii a privedení pacienta do stabilného stavu je potrebná rehabilitácia - obnovenie reči a spomienok. Život po mŕtvici je tiež dôležitý. Ľahká fyzická námaha zabraňuje trombóze spôsobenej stacionárnou polohou.

Resuscitácia pre rôzne typy mŕtvice

Ak sa stane mŕtvica u dvoch ľudí a pokračuje takmer v rovnakom poradí, neočakávajte, že liečba a resuscitácia sa uskutočnia v rovnakej miere. Aj ten istý vek nezaručuje, že zotavenie po mŕtvici trvá nie dlhšie ako jeden rok. Všetko závisí od rozsahu lézie a súvisiacich dôvodov.

Mŕtvica je vážny stav, ktorý nevedie dobre, dokonca ani v tých obdobiach, keď dôsledky neboli také významné. Je potrebné premýšľať o svojom zdraví skôr a nie o tragédii, ktorá sa stala osobe. Napriek varovaniam o zákernej mozgovej príhode nie všetci o tom myslia.

kóma

Strata vedomia po mŕtvici nie vždy nastane, ale len s 10% pravdepodobnosťou. Toto sa vyskytuje hlavne u obetí, keď zistí hlboké prenikanie a okamžité oddelenie mozgovej cievy. Dokonca aj lekár s dlhoročnými skúsenosťami nie je schopný urobiť predpoveď ďalšej resuscitácie.

Jediná vec, ktorú môže doktor urobiť, je rýchle poskytnutie resuscitácie starostlivosti o pacienta po mŕtvici. To možno dosiahnuť odstránením následkov, ktoré vedú obeť k kóme. Po zistení mozgovej cievnej mozgovej príhody, bez ohľadu na taktiku jeho priebehu, je potrebné neustále monitorovať vznikajúce zmeny počas resuscitačných procedúr.

Ako sa diagnostika uskutočňuje bez vedomia:

 • V priebehu resuscitácie je zdravotnícke zariadenie pripojené na monitorovanie prítomnosti indikátorov pulzu a krvného tlaku na monitore počítača.
 • Kóma je vážny stav. Preto by pacienti počas liečby mali ležať na matrici proti dekubitom.
 • Neexistuje žiadny prirodzený polykací reflex, ktorý vyžaduje správne pripojenie systému na umelé kŕmenie.
 • Potrava pre lôžkových pacientov po mŕtvici je pripravená vopred, rozotrená a zahriata na optimálnu teplotu. Môže obsahovať ovocné zmesi, prírodné džúsy vrátane špeciálnych zdravých potravín, ako je Nutridrinka alebo Nutrizone.

Ak je tento stav mimoriadne závažný, lekár môže podať injekciu obeť na umelú kómu pomocou lekárskej metódy, ktorá je nevyhnutná na vykonanie naliehavej operácie na mozgu.

U pacientov na lôžku s resuscitáciou po cievnej mozgovej príhode sa časté problémy vyskytujú v miestach konštantného tlaku kože s plochým povrchom v dôsledku nútenej kómy počas mozgovej príhody, keď pacient ležal v lôžku jeden alebo niekoľko mesiacov. V dôsledku toho dochádza k intenzívnejšiemu švu, kožné tkanivá zomrú, takže krvný obeh pacienta v týchto oblastiach by nemal byť pravidelne prerušovaný 5-6 krát za deň.

obnovenie kómy

Po kóme sa životné procesy pacienta nezastavia, telo obete sa pokúša eliminovať následky mozgovej katastrofy vlastným úsilím. Resuscitácia zohráva podpornú úlohu.

Ak stav pacienta umožňuje vnímať informácie z okolitého sveta, zotavenie je vždy rýchlejšie. Iniciatíva pochádza od dohľadu a ošetrujúceho lekára.

V období resuscitácie je hlavný význam pripisovaný nielen udržiavaniu funkcií na podporu života, ale aj prevencii úplnej imobilizácie pomocou špeciálneho vertikalizátora. Je navrhnutý tak, aby vyvíjal stagnujúce procesy v svaloch ramien a končatín vo vzpriamenej polohe pacienta.

Táto moderná technológia sa používa na prevenciu atrofie kĺbov dolných končatín, bez ohľadu na to, ako dlho obeť utrpela v kóme s mozgovou príhodou.

resuscitácia krvácania do mozgu

Najhoršie následky po mŕtvici sú hemoragické poruchy. Riziko straty vedomia je o 75-85% vyššie ako ischémia.

Porucha tohto poškodeného aneuryzmu, ktorý na začiatku nemôže predpovedať nič, až kým nedôjde k negatívnej situácii, napríklad skúsenosti so stresom, ktoré sa niekedy môžu vyskytnúť v latentnej forme a vyžadujú komplexné vyšetrenie mozgu.

Hemoragická mŕtvica je určená presne vo svojej vlastnej pôvodnej povahe spontánnosti. Keď je pacient poslaný na jednotku intenzívnej starostlivosti o intenzívnu liečbu, kde sa kontrolu nad ním vykonáva každú sekundu. Lekári majú 2-3 hodiny na záchranu vážne chorých obetí.

Najprv sa pacientovi podajú koagulanty do žily, aby sa korigovalo vnútorné krvácanie. Vzhľadom na slabý krvný obeh na obohatenie tela vitamínovými minerálmi sa stav pacienta udržiava pomocou špeciálnej liečivej látky a inej liečby:

 • Prípravky na prevenciu výletu krvi počas operácie.
 • Zavedenie látok s antikoagulačným účinkom na telo, to znamená zrýchlenie zrážania krvi po operácii.
 • Normalizovať použitý tlak dehydratujúcich liekov na čistenie krvi z krvných zrazenín a resorpciu vkladov cholesterolu.
 • Liečba oxybutyrátmi eliminuje narušenie systémov ľudského tela.
 • Liečba mozgovej príhody s použitím inhibítorov, pomocou ktorých sa blokuje deštruktívne procesy.

Resuscitácia ischemickej cievnej mozgovej príhody

Rýchlosť pri resuscitácii je dôležitá aj v miernom stave. Rozdiel oproti krvácaniu spočíva v tom, že druhý je určený ako výsledok prerušenia cievneho rastu s krvnou zrazeninou. V prvej variante je takéto riziko prítomné, ak si všimnete dlhodobú povahu bolesti hlavy a necitlivosti v tele, aby ste tieto príznaky ignorovali.

Na samom začiatku prejavu takýchto znakov je žiaduce, aby sa zaregistrovali na naliehavú prehliadku lekárskeho vyšetrenia. Ako preventívne opatrenie, aby sa zabránilo možnej mŕtvici, aby sa stabilizoval vážny stav žiadateľa, lekár usmerní pacienta, aby podstúpil nevyhnutné krvné testy, MRI a duplexné vyšetrenie existujúcich abnormalít v mozgovej kôre.

Po obdržaní výsledkov určuje ochorenie a zvolí liečbu pomocou liekov, napríklad Fitolysin alebo Heparin, aby sa znížila tvorba krvných zrazenín a stabilizoval sa intrakraniálny a krvný tlak.

Dĺžka procesu resuscitácie

Každý úder je všestranný proces, takže rovnaké zaobchádzanie je neprijateľné. Opatrenia zamerané na dosiahnutie prežitia a zníženie úmrtnosti pacientov po zistení porušenia sú však rovnaké. Faktory ovplyvňujú: umiestnenie, vek a čas strávený na prvej pomoci.

Celá hlavná úloha spočíva na ramenách špecialistov neurologického oddelenia a resuscitácii, tu platí aj starostlivosť o ľudí blízkych obetiam.

Ktoré zahŕňa niekoľko nasledujúcich rehabilitačných okamihov:

 • Ihneď, akonáhle sa zdravotný stav pacienta stabilizuje po 2-3 dňoch po mŕtvici, lekári pokračujú v intenzívnom zotavení pacienta.
 • Hoci rok je najmenšie a najprosperujúcejšie obdobie, nič neohrozuje život. Ak sa zlepšenie vyskytne po 180 dňoch, potom bude takéto zotavenie po ochorení považované za oneskorené.
 • Ak je trvanie kómy dlhšie ako štyri mesiace, potom sú šance na resuscitáciu minimálne. Existuje opodstatnená skutočnosť, že pacient bude vo vegetatívnom stave až do konca svojho života, to je tiež plné zhoršenia zdravia alebo dokonca smrti.

Nikto nebude schopný okamžite odpovedať na často kladenú otázku: koľko dní bude trvať na resuscitáciu, aby sa pacient vrátil do plnohodnotnej životnej činnosti.

Sa Vám Páči O Epilepsii